Známe 11 TOP fitness trendů pro rok 2020!

Individuální trénink, vysoce intenzivní intervalový trénink, zdravotní wellness coaching a také kvalitní vzdělávání fitness profesionálů – to jsou některé z nejaktuálnějších trendů, které budou v roce 2020 hýbat světem fitness!

Přehled TOP trendů v oblasti fitness v Evropě pro rok 2020 vyplynul ze závěrů mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1 000 profesionálů z řad provozovatelů fitness, školicích organizací i jednotlivých fitness odborníků. Výsledky průzkumu byly představeny na International Standards Meeting Europe Active koncem listopadu v Kodani, kde Českou republiku reprezentovala Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

„Nejaktuálnějšími tématy fitness sektoru pro rok 2020 se staly individuální trénink a trénink v malých skupinách. Velký prostor byl věnovaný cvičení zaměřenému na podporu zdraví a v rámci tzv. zdravotního wellness coachingu. Významný trend představuje i potřeba kvalitního vzdělávání fitness profesionálů a nastavení standardů znalostí a dovedností trenérů i dalších fitness profesí,“ přináší nejčerstvější zprávy z mezinárodního jednání Jana Havrdová.

TOP 11 fitness trendů roku 2020
1. Osobní trénink a trénink v malých skupinách
Tradiční individuální vedení klienta na cvičební lekci představuje 72 % všech lekcí probíhajících ve fitness centrech. Trenér při něm vytvoří klientovi program přesně na míru, respektuje přitom jeho pohybové i zdravotní možnosti. Stále oblíbenější je i cvičení v malých skupinách, kdy osobní trenér pracuje se dvěma až pěti klienty, což mu stále umožňuje jednotlivé cvičence korigovat. Trénink je pak také pro všechny klienty cenově dostupnější.

2. Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT)
Velmi populární je tzv. HIIT, intervalový trénink o vysoké intenzitě v různých podobách, a to jak formou individuálního tréninku, tak jako skupinový trénink. Vysokou intenzitou cvičení se přitom rozumí tempo v 80-90 % maximální tepové frekvence. Zásadní výhodou přitom je, že ke spalování tuku dochází i po cvičení. Významná je také úspora času, jež u kratšího, ale intenzivnějšího výkonu nastává.

3. BodyWeight – posilování vlastní vahou
Při tomto druhu cvičení pracujete pouze s hmotností vlastního těla. „Trénink využívá pohyby, které běžně vykonáváme. Patří sem podřep, rotace trupu, zapojení horních končetin, a využívá se při něm více svalových skupin najednou. Trénink navíc zlepšuje kardiovaskulární kondici a dochází při něm ke značnému spalování kalorií,“ vysvětluje Jana Havrdová s tím, že tato varianta je také pro fit centra méně finančně náročná, protože si vystačí jen s minimem nářadí (kruhy, hrazdy…), oproti vybavení klasického fitness s drahými kardio stroji.

4. Funkční fitness trénink
Cílem funkčního tréninku je vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu, povede k vyšší svalové rovnováze a kloubní stabilitě. Při funkčním tréninku se využívá především vlastní tělo, dále například jednoruční činky, volné kladky, balanční plošiny apod. Klient si tak zlepšuje rovnováhu, koordinaci, sílu a vytrvalost.

5. Cvičení je lék (Exercise is Medicine)
Jedná se o úzkou týmovou spolupráci fitness trenérů a lékařů. Cvičení je lék je globální zdravotní iniciativa, která vybízí lékaře primární péče a ostatní poskytovatele zdravotní péče, aby zohlednili fyzickou aktivitu při navrhování léčebných plánů a zahrnuli ji do nich, a zároveň aby odkazovali své pacienty k fitness profesionálům v rámci preventivní péče. „Pravidelná pohybová aktivita je lékem na civilizační nemoci. Proto se snažíme vést Čechy k pohybu ať už osvětou (např. konference Pohyb na předpis), akcemi, jako je Evropský týden sportu, nebo i výzvami typu Dejte svému životu pět hvězd,“ říká Jana Havrdová.

6. Zdravotní wellness coaching
„Pomáhat jedincům i celým rodinám žít zdravě, je vycházejícím trendem. Nezdravý životní styl, jako jsou špatné stravovací návyky, nedostatečná fyzická aktivita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo i nedostatečná kompenzace stresu, přispívají k chronickým onemocněním. Komplexní poradenství, které zahrnuje nastavení optimálních stravovacích návyků, navýšení, a hlavně udržení dostatečného množství fyzické aktivity, může být součástí lékařské praxe. Často se využívají i psychologické přístupy jako kognitivně behaviorální terapie,“ informuje MUDr. Marie Skalská, lékařka a lektorka Pro Fit Institutu.

7. Kruhový trénink
Trénink, který zahrnuje 6 až 10 cviků, při nichž dokážete procvičit celé tělo, nabízí široké uplatnění. Střídání aerobních a anaerobních aktivit v krátkém časovém intervalu je náročné pro kardiovaskulární systém, ale tuto náročnost si každý volí sám díky pauzám mezi cviky.

8. Fitness programy pro starší osoby
Lidský život se neustále prodlužuje a je žádoucí, aby lidé byli i ve vyšším věku co nejdéle zdraví. Proto vznikl trend, který klade důraz na fitness potřeby starší generace. Jedná se o klienty, kteří mají obecně větší finanční možnosti než jejich mladší protějšky, a fitness kluby se mohou na tento rostoucí trh zaměřit.

9. Zdravotní fitness (Clinical integration/medical fitness)
Představuje úzkou spolupráci odborníků na zdravý pohyb a lékařů, kdy ale na rozdíl od Exercise is Medicine působí fitness trenéři, lektoři nebo fyzioterapeuti přímo v prostorách klinik. Zdravotní fitness je pak fitness odborníky individuálně vedené cvičení, které je stanoveno po specifikaci ošetřujícím lékařem.

10 Cvičení pro děti
Systematická výchova dětí k pravidelnému pohybu je aktuální celosvětové téma. „Jsme hrdí na to, že jsme jako první v České republice získali mezinárodní akreditaci EuropeActive, což je v současné době nejvyšší možné evropské uznání kvality pro oblast cvičení s dětmi (Youth Fitness Instructor). V tomto směru máme skutečně velké zkušenosti nejen z trénování dětí k výkonnostnímu sportu v rámci systému soutěží FISAF.cz, ale také díky pohybově preventivní kampani Česko se hýbe a našemu programu Děti na startu,“ doplňuje Jitka Literová, hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který projekty zaštiťuje.

11. Standardy fitness profesí  
Sami fitness odborníci si dobře uvědomují nezbytnost vzdělání, zkušeností a certifikace vzdělání. Česká komora fitness byla jedním z hlavních iniciátorů sestavení standardů profesních kvalifikací fitness profesí v rámci systému Národní soustavy kvalifikací. „V posledních 10 letech lze i u nás pozorovat výrazný nárůst zájmu o profesi trenérů či lektorů různých forem skupinových lekcí. Proto je třeba udržovat stále vyšší standardy, abychom docílili toho, že trenéři a lektoři budou klientům především pomocníky a sníží se i riziko případných zranění. Zároveň je nastavení minimálních standardů základem, abychom mohli spolupracovat například se zdravotními pojišťovnami,“ vysvětluje Dana Nováková, výkonná ředitelka České komory fitness, s tím, že v současné době už probíhají zkoušky z profesní kvalifikace z oblasti aerobiku, body stylingu, pilates a dalších fitness a sportovních specializací (více informací najdete na: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-39).

Kde se dozvědět víc o trendech ve fitness:
Aktuální poznatky a trendy najdete na www.komorafitness.cz a www.fisaf.cz Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Jeho reprezentační týmy patří mezi nejúspěšnější na světě. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, podílí se na nastavování standardů a realizaci zkoušky z profesních kvalifikací v oboru fitness, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím.

Zdroj a foto: www.fisaf.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.