Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

CelebrityZe života

ACTORSMAP je prostor pro české a slovenské herce, kde se mohou představit producentům a režisérům

Ve čtvrtek 23. ledna byla spuštěna ACTORSMAP –­ online databáze českých a slovenských herců a hereček. Jejím posláním je snadnější vyhledávání a kontaktování herců castingovými režiséry, producenty, produkcemi, tvůrci divadelních a muzikálových projektů či novináři. Díky anglické verzi stránky je rovněž možné české a slovenské herce na jednom místě přehledně představit zahraničním produkcím a producentům. Databáze ACTORSMAP vznikla spoluprací 5 hereckých agentur OF AGENCY, LaK Produkce, Reset Actors, More Than Stars a Myrnyx Tyrnyx. 

ACTORSMAP
ACTORSMAP je prvním podobným počinem v České republice. V době spuštění webové stránky je v databázi k nalezení 142 umělců, zastupovaných agenturami OF AGENCY (dříve KO AGENCY), LaK Produkce, Reset Actors, More Than Stars, Myrnyx Tyrnyx a 2media.cz. Během následujících týdnů se  možnost registrace na stránce na bázi ročního předplatného otevře také dalším hereckým agenturám a později také hercům bez zastoupení a studentům hereckých škol. Každý herecký agent má na webové adrese www.actorsmap.cz možnost efektivně prezentovat herce, které zastupuje, pomocí profilů s potřebnými informacemi, fotografiemi, showreelem či odkazem na vlastní webové stránky.

„Rádi bychom, aby ACTORSMAP pomáhala  českým i zahraničním režisérům a produkcím najít cestu při vyhledávání  herců pro jejich umělecké projekty. Hercům nabízíme platformu, kde se mohou snadno a přehledně prezentovat. Zatímco prezentace českého filmového průmyslu  v zahraničí funguje dobře, o hercích získávají zahraniční filmaři prvotní informace obtížněji. Proto bychom byli rádi, kdyby naše herecká mapa mohla posloužit jako profesionální prezentace našich hereckých talentů v Čechách, na Slovensku i v zahraničí i díky anglické mutaci webu. Actorsmap práci všem usnadní. Hercům i filmovým profesionálům,“ říká Kateřina Oujezdská z OF AGENCY.

„Zatím jsou v databázi uvedeni herci, kteří mají zastoupení, ale do budoucna určitě nechceme diskriminovat ty, kteří agenta nemají. Naším záměrem bylo vytvořit hercům společný prostor, kde mohou být vidět a dát o sobě vědět,“ dodává Petra Svarinská z agentury Reset Actors.

Tuzemští a zahraniční filmoví profesionálové mohou herce a kontakty na jejich agenty na volně přístupné stránce snadno vyhledat podle kritérií, jako je věk, jazykové schopnosti či speciální dovednosti (zpěv, tanec, akrobacie, hra na hudební nástroj, jízda na koni a další). Design a development webu ACTORSMAP měl na starosti Teodorik Menšl.

Zastupování umělců v České republice
Obecnou praxí fungování hereckých agentů je zastupování umělců v dohodnutém spektru činností. Agentovo úsilí zpravidla směřuje k dojednání co nejvýhodnějších podmínek pro jím zastupovaného umělce a k zajištění maximálního servisu (právní, mediální, účetní služby atp.), které herci umožní soustředit se především na vlastní tvůrčí práci. Agent se většinou umělci stará o jeho termíny a pracovní závazky, prezentaci a publicitu. Zastoupení herců by mělo být také prospěšným pro produkce a producenty, kterým se agent nebo herecká agentura snaží svým servisem usnadnit ulehčit jejich práci. V České republice jde o poměrně mladý, dynamicky se rozvíjející obor.

Agentury zapojené do ACTORSMAP
OF AGENCY (DŘÍVE KO AGENCY) je agentura Kateřiny Oujezdské a Barbory Fabiánové, která se zabývá exkluzivním zastupováním herců. Zprostředkovává komunikaci mezi herci a producenty. Hercům poskytuje poradenství, právní servis, sjednávání honorářů a podmínek,  řešení termínů a závazků. Producentům zjednodušuje kontakt s herci, řeší termíny natáčení a všechny další podmínky práce. Nabízí a zastupuje herce, kterých si váží a jejichž kvality garantuje.

LAK PRODUKCE profesionálně zastupuje herce od roku 2009. Spolupráce s malou skupinou herců je  založena na dlouhodobé bázi a prolíná se všemi oblastmi jejich pracovního života – hledání vhodných příležitostí, vyhodnocování pracovních nabídek, hlídání termínů a mediální servis.

RESET ACTORS je agentura poskytující komplexní služby pro výkonné umělce. Poskytuje profesionální zastoupení pečlivě zvolené skupině herců vždy s individuálním přístupem. Staráme se o jejich závazky, komunikaci s produkcí, divadly a navigujeme je ve světě filmu, reklamy a divadla. Petra Svarinská, majitelka agentury, působí ve filmovém a reklamním průmyslu od roku 1998 jako castingová režisérka. V roce 2002 stála u zrodu úspěšné castingové agentury Vivid casting. V roce 2009 pak založila hereckou agenturu RESET ACTORS. Její největší vášní je zformovat novou generaci výjimečných herců a pomoci jim dosáhnout úspěchů nejen na místním trhu, ale také na mezinárodní úrovni.

Za hereckou agenturou MORE THAN STARS,  založenou v roce 2012, stojí Michaela Povolná. Při zastupování herců, komunikaci s nimi a s produkcemi čerpá ze svých mnohaletých zkušenosti z  filmové a reklamní branže. O MORE THAN STARS  říká: „Starám se o herce, kterých si vážím a o jejichž práci a výkonech nepochybuji. Řeším smlouvy, termíny a všechny starosti a pochybnosti, které jejich práce přináší.”

Agentura MYRNYX TYRNYX Mayi Volavé začala působit na českém trhu v roce 1998. Nabízí národnostně bohaté a rozmanité portfolio herců, modelů a umělců. S úspěchem obsazuje zahraniční a místní celovečerní filmy, televizní seriály a stovky reklam určených mezinárodnímu trhu.

Mediální a umělecká agentura 2MEDIA.CZ vstoupila na český trh koncem 90. let a mezi jejími klienty jsou od počátku také renomovaní i začínající umělci. Během roku 2019 agentura rozšířila portfolio služeb o kompletní servis poskytovaný divadelním a filmovým hercům, fotografům, výtvarníkům, básníkům… Cíl je jasný. Sdílet letité zkušenosti, kontakty či profesionální zázemí s lidmi, jejichž tvůrčí práce stojí za pozornost a podporu.

Zdroj: www.actorsmap.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *