Jak přestát krizi? Vyždímejte firemní hlavy při brainstormingu!

Již týdny se řada malých a středních podniků potýká s dopady omezení proti šíření nového koronaviru. Vláda již sice spustila programy na podporu podnikání, mnoho firem na ně však nedosáhne. Řešit svou situaci úvěry by navíc mělo být dle odborníků až krajní možností. Mnohem lepší je zkrátka postavit se krizi čelem, obrnit se odvahou a pozitivním myšlením a pokusit se najít řešení, jak byznys zase nastartovat. V tomto ohledu hrají neocenitelnou roli kreativita a nové nápady. K těm může efektivně pomoci starý dobrý brainstorming.

Dnešním ránem byl pozastaven příjem žádostí o bezúročný úvěr pro malé a střední podniky v rámci programu COVID I. Českomoravská záruční a rozvojová banka zaevidovala více než 3 tisíce žádostí, ovšem dosud bylo ze zhruba poloviny vyřízených žádostí schváleno jen 200. V programu COVID II, do něhož se zapojily i komerční banky, je úspěšnost žadatelů podstatně vyšší, i tak ale podnikatelé zdaleka nemohou čekat, že se dostane na všechny. „Už v březnu jsem upozorňoval na to, že je od podnikatelů velmi bláhové očekávat, že je v současné krizi spasí státní pomoc, různé ‚bezúročné‘ a ‚odkladné‘ úvěry. Naopak je potřeba vzít otěže pevně do vlastních rukou, změnit plány a strategie, zlepšit hospodaření, seškrtat výdaje, a především nastartovat prodeje, aby se cash-flow vrátilo do kladných čísel,“ říká Jiří Jemelka, podnikatelský kouč a ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům, a dodává jeden konkrétní tip, jak se podnikatelé mohou začít opět stavět na nohy: využít potenciál často vysmívaného, ale v mnoha případech nesporně efektivního brainstormingu.

Žádný nápad není špatný
Brainstorming je skupinová technika pro generování co nejvíce nápadů na jedno dané téma. V byznys sféře jde o pojem, který má své nadšené zastánce i zatvrzelé odpůrce. Ti druzí jmenovaní jej považují za ztrátu času, ti první za nepostradatelný nástroj pro inovace. Aby byl ovšem brainstorming skutečně efektivní, je potřeba dodržovat několik pravidel.

Předně by jednotlivá brainstormingová sezení měla být pořádána pravidelně, minimálně jednou týdně. Čas jednotlivých sezení by měl být pevně dán, aby se vše zbytečně neprotahovalo natolik, že se účastníci začnou nudit. Cílem brainstormingu je generovat co nejvíce nápadů nehledě na jejich kvalitu – dobré a špatné nápady se roztřídí až následně. Předem by měl být rovněž určen moderátor celého brainstormingu, který bude dohlížet na to, že se účastníci příliš neodkloní od tématu a že budou dodržovat zásadu „nesouzení“. „Tato zásada spočívá v tom, že se všichni účastníci budou vyvarovat hodnocení nápadů ostatních. Pro brainstorming platí smluvené pravidlo, že žádný nápad není vysloveně špatný. Některé budou neuskutečnitelné, některé méně vhodné pro daný cíl, některé málo efektivní, ale žádný nesmí být označen za blbost a nedej bože zesměšněn. Tím by se dosáhlo jedině toho, že se budou lidé stydět či bát o své nápady podělit,“ vysvětluje Jiří Jemelka.

Vytvořte pozitivní flow a otevřenou atmosféru
Pro úspěšný brainstorming je rovněž důležité vést si pečlivé poznámky a záznamy. Nemůžete riskovat, že přijdete o dobrý nápad tím, že se na něj v onom množství zapomene. Vždy se tedy ujistěte, že před každým sezením máte určeného zapisovače a že všichni účastníci mají k ruce papír na poznámky. Ideální je využít magnetickou popisovací tabuli, na níž můžete psát poznámky a připevňovat lístečky s náčrty, výpočty a tak dále. Vizuální stránku brainstormingového sezení nepodceňte, může totiž pomoci navodit kreativní atmosféru.

A co se týče atmosféry, rozhodně se snažte, aby se brainstormingy odehrávaly v uvolněnějším duchu opravdové týmové spolupráce. Snažte se účastníky přesvědčit, aby vystupovali ze své komfortní zóny a předkládali i takové nápady, které se mohou zdát non-conformní až bizarní. „Otevřený a konstruktivní přístup vytváří pozitivní flow, které zase pro změnu směřuje pozornost a energii lidí. Asi před dvěma týdny jsem měl kontrolní den na jednom projektu u našeho klienta. Nálada byla ponurá, vyhlídky pochmurné: nedostatek materiálu, nevytížená výroba, váznoucí odbyt, mizerná likvidita. Asi půl hodiny jsem se snažil vysvětlovat, seč mi síly stačily, že tato poraženecká nálada přinese všem jen větší ztráty. Místo toho jsem apeloval na to, aby sebrali poslední zbytky psychických sil, dali dohromady 5 až 10 lidí napříč firmou a zavedli pravidelné týdenní brainstormingy o tom, co se dá v této chvíli s dostupnými zdroji dělat. Ještě týž večer jsem z této firmy dostal nadšený e-mail o tom, co vše je napadlo již po prvním sezení, byť se na to dívali ze začátku dost skepticky,“ přidává příklad z praxe Jiří Jemelka.

„Kreativní nápady jsou i dnes podstatou podnikatelského úspěchu. Ač je to v mnoha firmách dnes těžké, radím všem: hlavu vzhůru! A když už mluvím o hlavě, začněte nejen tu svoji hlavu, ale i mnoha dalších lidí ve vaší firmě ždímat tak silně a tak pravidelně, až vás to bude bolet. A dost pravděpodobně přijdete na mnoho netradičních nápadů, které by se možná daly použít pro zlepšení cash-flow vaší firmy. A kdo ví, možná budete z některých nápadů profitovat i do budoucna, až koronavirová krize odezní,“ dodává Jiří Jemelka.

Zdroj: J.I.P. pro firmy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.