Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Praktici restartují péči po pandemii covidu

Pacienti, kteří při pandemii covid-19 přišli o svou preventivní prohlídku u praktika, se již mohou bez obav znovu objednat. Ordinace praktických lékařů najely na normální režim a znovu poskytují veškeré služby jako před pandemií. Pro případ možného návratu epidemie se také nyní zásobují ochrannými pomůckami a spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví na manuálu, jak postupovat v případě opětovného šíření nákazy. Praktičtí lékaři také usilují o uzákonění takzvané telemedicíny, která se při pandemii mnohokrát osvědčila, ovšem za přesně daných podmínek.

„Do obvyklého režimu najíždí ordinace přibližně od půlky května. Vyšetřujeme všechny pacienty, doháníme preventivní prohlídky a screeningy, a samozřejmě pravidelné prohlídky diabetiků a lidí s vysokým tlakem. Obnovili jsme také pracovně lékařské prohlídky a posudkovou činnost,“ říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. „Náš současný režim limituje pouze doporučení Ministerstva zdravotnictví kvůli omezení rizika nákazy. Platí, že by se v ordinaci a v čekárně neměli potkat více jak tři pacienti najednou. Proto nemůžou přijít a posadit se v čekárně, jak je napadne, ale musí se předem telefonicky objednat. Do čekárny je obvykle pouští sestra. Měli by dodržovat rozestupy, mít nasazené roušky a při vstupu do čekárny si dezinfikovat ruce. Ordinace praktiků plně fungují i v oblastech s lokálními ohnisky koronaviru, byť v přísnějším bezpečnostním režimu,“ dodává.

I přes tato omezení se však podle MUDr. Petra Šonky daří v tuto chvíli ošetřovat stejný počet pacientů jako před krizí. „Lidé podmínky akceptují a myslím, že nacpané čekárny nikomu nechybí. Proto budeme chtít tento systém udržet i do budoucna,“ tvrdí.

Praktici se podle něj připravují na návrat epidemie. S Ministerstvem zdravotnictví spolupracují na manuálu, který by určoval správný postup pro chvíli, kdy se na podzim zvýší počet respiračních onemocnění. „Jakmile začne chodit více lidí s chřipkami, potřebujeme vědět, jak postupovat a zda každého s příznaky respiračního infektu budeme testovat na koronavirus – tady čekáme od ministerstva jasné stanovisko. V tuto chvíli se musíme zásobit ochrannými pomůckami. Chybí nám například jednorázové ochranné obleky, které stále nejsou na trhu, a otázka jejich povinného používání v ordinacích praktických lékařů je otevřená. Musíme na to být připravení i co se týče provozu ordinací a nadále dodržovat přísnější hygienický a bezpečností režim,“ říká MUDr. Petr Šonka.

Během pandemie musela řada praxí přistoupit k distanční péči, většinou po telefonu. Praktici se shodují, že je vhodné tzv. telemedicíny využívat i do budoucna, ovšem za jasně daných podmínek. „Část naší práce se může odehrávat formou telemedicíny, proto jsem rád, že se nyní otevřela diskuse, jak postupovat a jak nastavit pravidla. Česká legislativa totiž telemedicínu neřeší. My nyní ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů připravujeme doporučený odborný postup, abychom těmto službám dali formu. Inspirací nám jsou zkušenosti z Německa, kde je telemedicína již uzákoněná,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „V Německu je jasně stanovené, co je telemedicína, co je běžná konzultace a co je neodborná rada od rádoby odborníka. Služba je vždy založena na přímém kontaktu lékaře s pacientem, počítá s tím, že lékař je kvalifikovaný, pacienta zná a pacient zná lékaře. Podmínkou je i informovaný souhlas. Má určitou úroveň zabezpečení a dokumentuje se tak, aby se naprosto přesně vědělo, co lékař pacientovi řekl. Následně z toho je pak možné vyvodit i právní odpovědnost. Pokud pacientovi radí člověk, s nimž se nezná a který o něm nic neví, mohou být tyto rady za určitých okolností velmi nebezpečné,“ dodává doc. Býma. Praktici také spolupracují s pojišťovnami na zavedení nového výkonu konzultace prostřednictvím video rozhovoru, který začne být nasmlouván a hrazen ještě v letošním roce. Podle doc. Býmy již telemedicína v určité podobě v ČR funguje a do budoucna se stane nedílnou součástí nejen primární péče, ale i spolupráce mezi ošetřujícími lékaři.

O SVL ČLS JEP
Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10× ročně. Více informací na www.svl.cz.

O SPL ČR
SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 5000 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *