MBA lze nyní vystudovat i online s pomocí micro-learningu

Nezisková organizace EDU Effective, z.s. ve spolupráci s partnery a dobrovolníky z celého světa připravila online vzdělávací program Effective MBA pro dospělé studenty na bázi micro-learningu (15minutové bloky). Délka programu je připravena na deset měsíců s možností studovat i více denních bloků, a tím zkrátit dobu studia. Školné za celé studium činí 13.459 Kč a je sníženo o 50 % jako pomoc studentům v době koronavirové krize.

Cílem EDU Effective je umožnění studia studentům z celého světa bez ohledu na jejich finanční situaci a možnosti. „Jsme propagátoři micro-learningu, pravidelných kratších lekcí o délce 15 minut denně
s možností splnění více lekcí najednou či posunutím lekce na další dny, pokud se v daný den student k výuce nedostane. Micro-learning je účinná metoda ve vzdělávání dospělých zaměstnaných studentů a pomůže jim vytvořit si cenný návyk – pravidelný čas pro svůj osobní rozvoj,” řekl Pavel Makovský, předseda správní rady EDU Effective.

Krédem EDU Effective je, že vzdělávání nemá být přístupné jen elitám a vyvoleným, ale všem, kteří se vzdělávat chtějí a mají k němu předpoklady. Proto také nezisková organizace EDU Effective vznikla a díky dárcům a práci dobrovolníků a dalších poskytuje své programy za velmi nízké ceny.

„Velmi se nám líbila právě myšlenka micro-learningu, kterou jsme do našeho studia aplikovali. Srovnáváme to například s časem na sociálních sítích, kde 15 minut člověk stráví bez problému, ale většinou mu to nic nepřinese. Chceme ukázat lidem, že těchto 15 minut lze strávit daleko efektivněji,” dodal předseda správní rady EDU Effective.

Studenti mají k dispozici diskusní fóra pro výměnu názorů, kladení otázek, získávání zkušeností, seznámení se a komunikaci mezi studenty z celého světa. EDU Effective neustále doplňuje a aktualizuje videa a další materiály s jediným cílem, kterým je rozvoj, zlepšování se, úspěch a sladění pracovního, rodinného a studijního života. Lektoři EDU Effective přečetli a shlédli tisíce videí, článků, webů a dalších podkladů a vybrali ty nejlepší materiály pro rozvoj a přínos studentům. Díky tomu se studenti mohou seznámit s názory, zkušenostmi a tipy manažerů ze všech oblastí businessu, z velkých, středních i malých firem, startupů, jako jsou Uber, Amazon, Microsoft, AirBnB a dalších.

Programy jsou také plánované s časovou rezervou na jejich dokončení. A to vše za zlomkové ceny oproti tradičním školám.

Základní informace o micro-learningu Effective MBA:
• Patnáctiminutové denní bloky (možno jich absolvovat více denně nebo nějaký den vynechat)
• Doba trvání deset měsíců či méně
• Další blok se otevře po splnění předchozího bloku
• Výběr z 5 specializací: Executive Management, Startups and Entrepreneurship, Projektový management,

Marketing pro 21. století nebo Coaching, Mentoring a Leadership
• Možnost studia v anglickém jazyce nebo v kombinaci českého a anglického jazyka
• Program Effective MBA je určen pro minimálně absolventy středních škol s praxí
• Zahájení studia je kdykoli, klidně již dnes
• Garance 30denního vrácení zaplaceného školeného
• Platit školné lze i na splátky
• Studenti jsou součástí mezinárodní komunity a mohou tak sdílet své zkušenosti, znalosti, vědomosti a navzájem si pomáhat
• Studenti jsou motivovaní dokončit své studium – získat stipendium, pokud studium včas dokončí
• Studium Effective MBA pomáhá charitě – za každého úspěšného absolventa posíláme příspěvek na charitu
• Akreditace IES a ICI
• Certifikace ISO
• Akademický partner LIGS University z USA

O EDU Effective:
EDU Effective je nezisková organizace založená v České republice a spolupracuje s mnoha partnery a dobrovolníky z celého světa. Cílem EDU Effective je umožnění studia pro studenty z celého světa bez ohledu na jejich finanční situaci a možnosti. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání nemá být přístupné jen elitám a vyvoleným, ale všem, kteří se vzdělávat chtějí a mají k němu předpoklady.

Zdroj: www.effectivemba.online, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.