Czechitas dostali další grant od Google

Zaměří se na uplatnění získaných znalostí v praxi a online vzdělávání Google.org, filantropická větev společnosti Google, podpořila Czechitas na další dva roky částkou 150 tisíc dolarů. Důraz přitom bude kladen především na zvýšení podílu absolventek intenzivních kurzů, které nastoupí na pozice v IT, a změní tak svoji kariéru.

„Uplatnitelnost je naším hlavním cílem následujících dvou let. Jsme si plně vědomi toho, že v dnešní době, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, bude o zvýšení digitálních dovedností větší zájem. Naše absolventky Digitální akademie ukazují cestu. Po ukončení kurzu si část z nich najde práci na juniorské pozici v IT. Chceme se ženami i po Digitální akademii dále pracovat a podporovat jejich další růst. Za čtyři roky už jsme napsali stovky příběhů a na to jsou všichni v Czechitas náramně hrdí,” říká Dita Formánková (dříve Přikrylová), spoluzakladatelka Czechitas.

Czechitas budou přednostně rezervovat místa na intenzivních kurzech pro tyto čtyři skupiny:

  1. Ženy, které ztratily, nebo jsou vysoce ohroženi ztrátou svého zaměstnání v souvislosti s šířením pandemie nemoci COVID-19.
  2. Ženy, které nemohly z důvodu rodinných nebo distančních navštívit intenzivní kurzy Czechitas v minulosti.
  3. Maminky vracející se z mateřské dovolené.
  4. Ženy starší 45 let.

Dita Formánková je důkazem toho, jak i pouhý jednotlivec může pozitivně ovlivnit a inspirovat celou společnost. Velmi respektujeme a oceňujeme výsledky práce týmu Czechitas a těší nás, že můžeme díky Google.org dlouhodobě podporovat jejich aktivity v Čechách,“ říká Tania le Moigne, ředitelka Google pro Česko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko, a doplňuje: „Současná krize nám ukázala, že schopnost osvojení si digitálních dovedností bude hrát v příštích měsících klíčovou roli jak pro firmy, tak i pro jednotlivce. Právě díky organizacím jako Czechitas může Česko urychlit svoji digitální transformaci a připravit se lépe na ekonomickou realitu 21. století.“

Google.org už podpořil Czechitas již letos v době počátku pandemie částkou 42 tisíc amerických dolarů. Podpora směřovala především na vývoj online vzdělávacích nástrojů, jako jsou online kurzy a webináře. Vzdělávání na dálku se totiž ukázalo jako jediná možná cesta k získání IT dovedností v době, kdy nebylo možné navštěvovat kurzy prezenční formou. Czechitas díky tomu vytvořili systém online webinářů a intenzivně s účastnicemi kurzů pracovali i v době koronavirové karantény.

Google podporuje Czechitas už od roku 2016, kdy organizace získala prvních 250 tisíc dolarů na rozvoj dlouhodobých intenzivních kurzů pro ženy – Digitální akademie. Následně v roce 2018 dostala organizace dalších 250  tisíc dolarů na rozvoj kurzů v dalších regionech. Během uplynulých čtyř let uspořádali Czechitas v rámci Digitální akademie celkem 20 dlouhodobých intenzivních kurzů Digitální akademie v Praze, Brně a Ostravě. V září poprvé odstartuje Digitální akademie také v Českých Budějovicích. Celkem kurz absolvovalo 579 žen, které posílily zhruba stovku firem.

Zdroj a foto: Czechitas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.