Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Pacienti píší Radě VZP: „Zapojte nás více!“

Silnější zapojení pacientských sdružení do rozhodování o formách prevence nebo o dostupnosti inovativní léčby. To by si od nového ředitele největší zdravotní pojišťovny VZP přáli onkologičtí pacienti – píší to v otevřeném dopise správní radě. Chtějí nastínit, co by z jejich pohledu mělo být prioritou nového vedení pojišťovny. Současnému řediteli Zdeňku Kabátkovi skončí funkční období na konci letošního roku.

„Věříme, že pro diskuzi předcházející volbě nového ředitele, který bude utvářet směřování VZP na léta dopředu, jsou témata týkající se onkologické léčby a onkologických pacientů zásadní. Proto chceme seznámit Radu VZP s klíčovými body z hlediska pacientů,“ říká PhDr. Ivana Plechatá z platformy Hlas onkologických pacientů. Ta sdružuje jedenáct pacientských a podpůrných organizací pro pacienty s rakovinou.

Podle prvního bodu dopisu by pacientské organizace přivítaly, pokud by s nimi VZP konzultovala i koncepční a systémová témata, jako jsou preventivní programy, dostupnost péče nebo její kvalita. Podle dalšího bodu by nové vedení VZP také mělo obrátit pozornost na revizi své metodiky pro proplácení nových léků. Současná metodika podle pacientských organizací mnohdy představuje významnou překážku v dostupnosti inovativní léčby pro vážně nemocné. Ve třetím bodu pak dopis VZP povzbuzuje k větší aktivitě a motivování jak pacientů, tak poskytovatelů zdravotní péče k prevenci. „Ve čtvrtém bodu vyzýváme k tlaku na zlepšení péče o chronické pacienty, protože řada onkologických pacientů se jimi, po překonání nemoci, stává. Součástí této péče by měla být rehabilitace onkologicky nemocných, která bude řešit dopady léčby,“ dodává PhDr. Plechatá.

Rakovina si v Evropské unii ročně vybere 1,3 milionu obětí. V Česku na tuto nemoc ročně zemře přibližně 27 tisíc lidí. Nejčastějšími nádorovými onemocněními jsou rakovina kůže, prsu, nádory mužských pohlavních orgánů a rakovina trávicího traktu. V Evropě dlouhodobě nejvíce pacientů umírá na rakovinu plic, prsu nebo tlustého střeva.

Vážení,dovolte, abychom Vás oslovili za platformu Hlas onkologických pacientů v souvislosti s Vaším úkolem zvolit nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a vyjádřili své priority na nové vedení VZP.

Dovolujeme si vás tedy seznámit se čtyřmi body, které vnímáme pro další funkční období nového ředitele jako klíčové z hlediska pacientů.

  1. Ačkoli vítáme, a naši členové z řad pacientských organizací se účastní na jednání pacientské rady VZP, ocenili bychom však více koncepční řešení. Nyní se pacientské organizace obrací ad hoc na VZP, pokud potřebují řešit nějaký problém „svých“ pacientů. My bychom ale přivítali, pokud by VZP konzultovala se zástupci pacientských organizací i koncepční a systémová témata jako jsou preventivní programy, dostupnost péče, její kvalita apod.
  2. Onkologičtí pacienti se často setkávají s nástrahami par. 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a s bariérami v dostupnosti inovativní léčby. Domníváme se, že nové vedení VZP by se mělo velmi brzy zabývat revizí své metodiky pro přístup nových léčiv do úhrad. Momentálně mnohé LP neprojdou přes podmínku taxativně stanoveného dopadu do rozpočtu, který není založen na objektivních kritériích. To je ale diskriminující pro pacienty, kteří patří do početně velké diagnostické skupiny např. pacienti/ky s rakovinou prsu nebo plic, nemluvě i o dalších skupinách pacientů jako jsou diabetici, kardiaci apod. Přimlouvali bychom se za to, aby VZP používala více sofistikované metody pro kontrolu nákladů, které budou klást důraz na hodnotu a přínos léku pro pacienta a tu kterou terapeutickou skupinu (tzv. value based a outcome based modely)
  3. Až třetina onkologických onemocnění patří mezi preventabilní a včasný záchyt těchto onemocnění také významně zvyšuje šanci pacienta na přežití (i dlouhodobé) v dobré kvalitě života. Uvítali bychom, kdyby v budoucnu byla VZP ještě aktivnější a více motivovala jak své pojištěnce, tak také poskytovatele k preventivním opatřením. Pro onkologicky nemocné je důležitý zejména rozvoj sekundární prevence (screeningové programy) a terciální prevence (péče o nemocné ve smyslu boje proti návratu onemocnění nebo vzniku nádorové duplicity). Prevence je v České republice bohužel stále zanedbávaným tématem, které však má moc zachránit mnoho lidských životů.
  4. Řada onkologických pacientů přežívá své nádorové onemocnění a stává se typickým pacientem vyžadujícím dlouhodobou chronickou péči, a to i o jiné nemoci, než je onkologické onemocnění. V této oblasti bychom uvítali větší tlak na lepší management chronických stavů a účinné předcházení zhoršení zdravotního stavu a následných výdajů s tím spojených. Součástí této péče by měla být koncepce rehabilitace onkologicky nemocných, která bude řešit dopady léčby (péče o lymfedémy, péče o deficity v pohybovém aparátu po léčbě nebo při dlouhodobé hormonální léčby, péče o jizvy, prevence a léčba osteoporózy, inkontinence, psychickou zátěž, atd.).

Věříme, že pro diskuzi k volbě nového ředitele, který bude utvářet směřování VZP na léta dopředu, jsou tato témata zásadní. Vážíme si Vašeho hlasu v zastoupení všech českých pacientů.

Za platformu HOP PhDr. Ivana Plechatá, koordinátorka

O Hlasu onkologických pacientů
Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) sdružuje pacientské a podpůrné organizace, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním.

Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Onko Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN).

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *