Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

SportZdraví

Mobilita: klíč ke zdraví v každém věku

Víte, co mají společného jóga, domácí práce nebo třeba koupel? K vykonávání všech těchto činností je zásadní mobilita. Zjistěte, proč je důležitá a jak si ji udržet i se zvyšujícím se věkem.

Zdravé klouby zvyšují mobilitu
Zdraví kloubů je pro mobilitu zcela zásadní. S tím, jak stárneme, se mění jejich pohyblivost, což může ovlivňovat celkové zdraví a funkčnost kloubů.

Přiměřená fyzická aktivita v jakémkoli věku zmírňuje bolest kloubů a posiluje svaly, které je obklopují. Pro udržování zdravých kloubů jsou doporučeny pohybové aktivity s nízkou zátěží1. Mezi ně patří například chůze, cyklistika, plavání či golf.

Snížená mobilita může vést ke zranění
„Při nedostatečné fyzické aktivitě dochází k tuhnutí svalstva, ztrátě flexibility a snížení pohyblivosti. Snadno pak vznikají zranění, když kloub či sval nezvládne nápor vyvolaný činností, která je nad jeho síly,“ říká Samantha Clayton, fitness expertka Herbalife Nutrition.

„Některé klouby, například v oblasti bederní páteře či dolní části zad, mají přirozeně nízkou pohyblivost, zatímco kyčelní nebo ramenní klouby by měly být pohyblivější. Nedostatečná mobilita těchto kloubů může vytvářet v těle svalové dysbalance, které vedou k nesprávnému držení těla a zvýšenému riziku zranění2,“ dodává Clayton.

Co tedy můžeme dělat pro to, abychom svou mobilitu zlepšili?

Pravidelným cvičením k lepší mobilitě
Pravidelné cvičení je značně přínosné nejen z hlediska zlepšení mobility, ale také nastolení celkové fyzické pohody. Příkladem cvičení zlepšujícího mobilitu může být i pravidelné protahování či masáž pomocí pěnového válce.

Vědecké studie ukázaly, že i cvičení zaměřené na posilování svalů přispívá ke zlepšení mobility3. Fyzická aktivita, především chůze, hraje klíčovou roli, a to především u starších lidí4.

Důležitou součástí budování mobility a posílení svalstva je protahování. Dynamický strečink, při kterém provádíme rychlé kontrolované pohyby (rotace, úkroky…) je pro tento účel vhodnější než statický (protahování zaměřené na výdrž v krajní pozici) či balistický (pružení a hmitání) přístup5.

Důležitost flexibility a mobility
Pojmy mobilita a flexibilita bývají často zaměňovány, mezi jejich významy však existuje rozdíl. Díky dobré mobilitě můžeme pohybovat rukama dopředu, dozadu, ze strany na stranu, nebo jimi kroužit. Flexibilita označuje schopnost svalu napnout se, což umožňuje vykonat pohyb samotný.

Je důležité si rozdíl uvědomovat a starat se jak o mobilitu těla, tak o flexibilitu. V opačném případě totiž může docházet k nechtěným zraněním. Dobrá mobilita, která nám umožní vykonávat širokou škálu pohybů nestačí, potřebujeme i dostatečnou flexibilitu svalů.

Mobilita vede k nápravě svalových dysbalancí, zlepšuje držení těla, pomáhá předcházet zraněním
a rozšiřuje škálu pohybů, jež jsme schopni vykonat při cvičení nebo v průběhu každodenních činností.

Pravidelná fyzická aktivita spojená se zdravým a vyváženým jídelníčkem dokáže podpořit kondici vašich svalů, kostí a kloubů v jakémkoli věku.

Zdroje některých informací:
1 Arthritis Foundation
2 American Council on Exercise, 2019
3 Rantanen T. Promoting mobility in older people. J Prev Med Public Health. 2013;46 Suppl 1(Suppl1): 
  S50-S54. doi:10.3961/jpmph.2013.46.S.S50
4 Simonsick EM, Guralnik JM, Volpato S, Balfour J, Fried LP. Just get out the door! Importance
  of walking outside the home for maintaining mobility: findings from the women’s health and
  aging study. J Am Geriatr Soc. 2005 Feb;53(2):198-203. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53103.x.
  PMID: 15673341.
5 Opplert J, Babault N. Acute Effects of Dynamic Stretching on Muscle Flexibility and Performance: An
  Analysis of the Current Literature. Sports Medicine. 2017;48(2):299-325. doi:10.1007/s40279-017-
  0797-9

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *