Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Senioři, jak dobře znáte svůj zrak?

Věděli jste, že problémy se zrakem mají takřka dvě třetiny seniorů, nejvíce trápí lidi starší 65 let krátkozrakost, ale nejčastější příčinou oslepnutí na světě představuje katarakta, které se mohou čeští pacienti zbavit během krátké operace? Zjistili jsme pro vás řadu zajímavostí nejen o šedém zákalu!

Běžná oční onemocnění zná většina seniorů nad 65 let
Většina seniorů ve věku nad 65 let, kteří se zúčastnili průzkumu Očích klinik NeoVize, zná oční onemocnění jako jsou šedý zákal (89 %), krátkozrakost (85 %), zelený zákal (80 %) nebo dalekozrakost (78 %). Méně známou nemocí je pro ně naopak astigmatismus, který zná jen čtvrtina – častěji vysokoškolsky vzdělaní (z nich jej zná 59 %), obyvatelé Prahy (42 %) či uživatelé internetu (34 %). Z dalších nemocí očí, které oslovení znají, byla často zmiňována například barvoslepost, tupozrakost nebo problém vysychání očí.

Potíže se zrakem se vyhýbají jen necelé čtvrtině seniorů!
Problémy se zrakem má aktuálně 61 % seniorů. Dalších 16 % jimi trpělo v minulosti, avšak již je vyřešili pomocí operace. Pouze 23 % nemá potíže se zrakem žádné. Tento podíl je ještě nižší u obyvatel velkých měst (13 %), specificky u Pražáků (jen 10 %). Více než 80 % problémů se zrakem je možné předcházet nebo je léčit,“ uvádí MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Každý desátý senior, který přiznává problémy se zrakem, nenavštěvuje žádného lékaře ani optiku!
Naprostá většina seniorů navštěvuje se svými problémy očního lékaře (84 %). Praktického lékaře v tomto ohledu využívají jen 3 %, jak uvádí průzkum Očních klinik NeoVize. Desetina seniorů nepovažuje své potíže s očima za závažné, takže nechodí nikam – přitom některé nemoci (například glaukom) člověk sám u sebe nerozpozná, ale je třeba specializované vyšetření.

Nejčastějším problémem se zrakem je u seniorů krátkozrakost!
Krátkozrakost trápí 68 % seniorů s očními potížemi. Necelá polovina uvedla, že trpí dalekozrakostí (45 %) či šedým zákalem (43 %).

Katarakta je celosvětově nejčastější příčinou oslepnutí
Šedý zákal způsobuje ztrátu zraku u přibližně 22 milionů lidí.  Ve vyspělých zemích jej naštěstí lze jednoduše odstranit výměnou zakalené čočky za umělou.

Pravděpodobnost výskytu šedého zákalu se výrazně zvyšuje s věkem!
Zatímco ve věku 65–74 let uvedlo potíže se šedým zákalem 35 % seniorů dotazovaných v průzkumu Očních klinik NeoVize, ve věkové kategorii 75–84 let to bylo již 53 % a v kategorii starších 85 let dokonce 72 %.

Komu hrozí katarakta?
Šedý zákal vzniká přirozeným stárnutím oční čočky. Proteiny v čočce se začnou shlukovat a tyto shluky způsobují ztmavnutí čočky a zhoršení vidění. Mezi rizikové faktory patří věk, cukrovka, kouření a nadměrné slunění bez ochranných brýlí.

Jak šedý zákal poznáte?
Pacienti se šedým zákalem často uvádějí, že mají pocit, jako by se dívali skrze záclonu. K příznakům onemocnění patří zakalené nebo rozmazané vidění, nejasné barvy, zhoršené noční vidění nebo oslnění, dvojité vidění na jedno oko či častá potřeba nových brýlí.

Pětina seniorů se bojí operace katarakty
Pětina seniorů, kteří by měli jít na operaci šedého zákalu, odkládá zákrok proto, že z něj má strach. Přitom není třeba se obávat: zákrok je minimálně invazivní, trvá jen 15 minut, nepodstupuje se v narkóze, ale používají se pouze znecitlivující oční kapky, takže je pacient celou dobu při vědomí. Navíc se v dnešní době jedná o běžný bezpečný zákrok, přizpůsobený každému pacientovi na míru.

Operace šedého zákalu patří mezi nejčastěji prováděné chirurgické zákroky u seniorů!
Jak taková operace probíhá? Ultrazvuková sonda či laser rozmělní zakalenou čočku skrz malý řez, poté je poškozená čočka odstraněna odsátím. Vloží se přesná nitrooční čočka (IOL), po operaci čeká pacienta 30 minut odpočinek. Večer se už může věnovat běžným domácím aktivitám, třeba i sledovat televizi.

Co je IOL?
Intraocular lens (IOL) neboli nitrooční čočka je umělá náhradní čočka, která se používá k obnovení ostrého vidění po operaci šedého zákalu. Nahrazuje zaostřovací schopnost přirozené lidské čočky. Dnes jsou již dostupné prémiové čočky s pokročilou technologií, díky kterým se lze zbavit brýlí na blízko i na dálku.

Novou čočku si volíte na celý život!
Každý pacient je jedinečný, a ne všichni budou na čočky reagovat stejně. Proto byste své možnosti měli probrat s očním lékařem a zejména podstoupit podrobné vyšetření. Díky tomu se budete moci správně rozhodnout, které čočky vám zajistí nejlepší vidění. Jejich pozdější výměna je totiž velmi komplikovaná!

Jaké nitrooční čočky můžete vybrat?

  • Monofokální asférické IOL

Zlepšují vidění na dálku u pacientů bez astigmatismu. Pacienti mohou po operaci potřebovat brýle na čtení.

  • Torické IOL

Simultánně korigují kataraktu i astigmatismus. Pacienti mohou po operaci potřebovat brýle na čtení.

  • Multifokální IOL

Umožňují vidění na blízko, na střední vzdálenost i do dálky. Výrazně snižuje potřebu brýlí u pacientů.

 Kataraktu nenechávejte dozrát!
Tvrzení, že by se měl šedý zákal „nechat uzrát“ už dávno neplatí! „Léčbu šedého zákalu doporučuji hned, jakmile se začne pacientovi zhoršovat vidění. Jednak je zbytečné trápit se se zhoršeným zrakem a také platí, že čím dříve pacient přijde, tím rychlejší a snadnější operace je,“ radí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. V případě jakýchkoli změn vidění je třeba hned navštívit očního lékaře. Dobrou zprávou pro seniory je, že vyšetření i základní operaci šedého zákalu hradí zdravotní pojišťovny.

Nelze operovat obě oči najednou!
Obvykle mívá pacient šedý zákal na obou očích, druhá operace by se však neměla provádět ve stejný den jako u prvního oka, ale s odstupem alespoň 7 dnů.

Jde to i bez skalpelu!
Šedý zákal lze odstranit i bez použití skalpelu díky femtosekundovému laseru LenSx, jehož přesný paprsek úplně nahrazuje použití ostrých nástrojů. „Femtosekundový laser se pro operatéry stal velkým pomocníkem. Je rychlý, přesný a umožňuje implantaci nitrooční čočky provést bez skalpelu, což je výhodou zejména u pokročilých stádií šedého zákalu,“ uvádí primářka Šárka Skorkovská. Výzkumy prokázaly, že laser je 10× přesnější než člověk!

 Další zajímavosti o očích! Víte, že…

… jedno mrknutí obvykle trvá 100 až 150 milisekund a je možné mrknout pětkrát za sekundu. Průměrně oči mrkají 17krát za minutu, 14280krát denně a 5,2milonkrát za rok.

… když mluvíte, mrkáte rychleji, než když čtete nebo pracujete na počítači. Během soustředění člověk totiž často mrkat „zapomíná“, což však způsobuje rychlejší únavu a namáhání očí.

… zrakem vnímáme až 80 % okolních podnětů. Oko zaměří asi 50 věcí za sekundu, za celý život vidí průměrně 24 milionů různých obrazů.

… každá řasa má životnost přibližně 5 měsíců.

… slzy se skládají ze 3 hlavních složek: tuku, hlenu a vody.

… výskyt zrakových vad se v různých oblastech zeměkoule liší. Kupříkladu některé infekce jako je oční trachom, jizvící a oslepující lidi v Africe, jsou u nás v Evropě v podstatě neznámé.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *