Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Technologie

Studie Cisco ukázala, jak je ekonomika závislá na internetu

Společnost Cisco zveřejnila studii s názvem Brodband Index. Ta ukazuje, že rozvinutá vysokorychlostní internetová infrastruktura je důležitým faktorem, který podporuje flexibilitu a růst ekonomiky. 78 % pracovníků se domnívá, že vysokorychlostní připojení je dnes nezbytností. Dokazuje to i fakt, že 46 % dotázaných nemělo během lockdownu kvůli nespolehlivému připojení přístup k důležitým službám. Je tak pochopitelné, že 81 % lidí žádá, aby stát odstranil digitální propast a urychleně zajistil spolehlivé vysokorychlostní připojení pro všechny.

Studie Cisco Broadband Index, která vychází z průzkumu mezi více než 13 500 respondenty z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska a Ruska, zjišťovala, jak pracující v současné době doma využívají vysokorychlostní připojení k internetu, jaké změny předpokládají v blízké budoucnosti a jaká mají očekávání v delším horizontu. Výsledky ukazují, že v situaci, kdy si lidé zvykají na nové uspořádání pracovního a soukromého života, je z hlediska inkluzivní hospodářské obnovy klíčové zajistit bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k internetu pro každého. 76 % respondentů se shoduje, že to je zásadní pro hospodářský růst, a více než polovina (54 %) považuje investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury za stejně důležité jako investice do jiných veřejných služeb.

Digitální konektivita je považována za předpoklad úspěšné realizace digitální agendy Evropské unie[1] a v jednotlivých zemích se na ní již pracuje.[2] Přesto se digitální propast neustále prohlubuje. Téměř polovina (46 %) dotázaných uvedlo, že kvůli nespolehlivému připojení nemělo při lockdownu přístup k důležitým službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání.

Adam MacHale, viceprezident společnosti Cisco pro řešení pro poskytovatele komunikačních služeb v regionu Evropy, Blízkého východu, Afriky a Ruska, k výsledkům výzkumu uvedl: „Politici si uvědomují, že poptávka po bezpečném a spolehlivém vysokorychlostním připojení k internetu vzrostla exponenciálně, a podnikají příslušné kroky. Mezi ně patří evropské a národní strategie, které mají zajistit optické připojení do všech domácností a plné 5G pokrytí všech metropolitních oblastí. Společnost Cisco chce spolupracovat s poskytovateli internetových služeb na celém světě na budování Internetu budoucnosti, aby jejich sítě poskytovaly výkonnější a dostupnější internetové připojení všem, bez ohledu na zeměpisné hranice. Internet budoucnosti musí pomáhat zmenšovat digitální propast a umožňovat inkluzivnější budoucnost pro všechny. Změna ekonomiky internetu je klíčová, chceme-li směřovat k inkluzivní budoucnosti. Zcela zásadní pro to, abychom z pandemie, která je jedním z nejnáročnějších období moderních dějin, vyšli silnější, je také užší spolupráce mezi politickými představiteli a poskytovateli komunikačních služeb.“

Změny v uživatelských vzorcích a preferované způsoby připojení
Internetový provoz v mnoha částech světa během pandemie prudce narostl o 25-45 %[3] a zůstal trvale vyšší, ale to je pouze malý náznak toho, co teprve nastane. Lidé stále častěji požadují flexibilitu a možnost volby jak, kdy a kde budou vykonávat svoji práci. V této souvislosti 55 % dotázaných očekává, že budou v příštích 12 měsících z domova využívat internet stejnou nebo větší měrou. 21 % očekává pokles využití – nikoli však na úroveň před pandemií.

Co se týče preferovaných způsobů připojení do budoucna, v průzkumu vede optický kabel. Na druhém místě respondenti zmiňovali přístup k internetu jako veřejnou službu ve všech oblastech a všech domácnostech, kdy by se jednotliví uživatelé chránili heslem, které si sami zvolí. 47 % respondentů by si bylo ochotno připlatit za bezpečnější připojení.

Rychlá digitalizace tak přinese mnohým neuvěřitelné příležitosti a také přispěje ke skutečně rozsáhlé transformaci sítí tak, aby vyhovovaly neustále rostoucí poptávce národního hospodářství i společnosti.

Další zdroje:
Studie: Cisco Broadband Index
[1] https://www.euractiv.com/section/broadband/news/connectivity-is-the-starting-point-for-the-2030-digital-targets/
[2] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
[3] Data získaná z peeringových bodů z celého světa.

Foto: archiv Heureka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *