CHOPN na Bulovce léčí všemi dostupnými postupy

Mezi nejčastěji diagnostikované onemocnění plic patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Veřejnost si připomíná problematiku tohoto onemocnění mezinárodně uznávaným dnem, který celosvětově připadá na 17. listopadu. Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK disponuje speciální poradnou pro CHOPN, kde jsou pacienti diagnostikováni a léčeni všemi moderními dostupnými postupy léčby.

Na celém světě trpí CHOPN 384 milionů lidí. Jde o třetí nejčastější příčinu smrti po onemocnění srdce a cévních mozkových příhodách. Podle dostupných statistických údajů žije v ČR s touto nemocí přibližně 700–800 tisíc lidí. Pouze třetina z nich však o své nemoci ví, léčí se s ní a navštěvuje plicní ambulanci. Kromě toho se jedná o jednu z mála nemocí, kterou se v naší společnosti zatím nedaří potlačovat: počty pacientů narůstají u nás i ve světě, především v důsledku epidemie kouření. Na CHOPN se u nás také stále častěji umírá – statistiky z posledních let uvádějí dokonce okolo 3 500 úmrtí ročně. *

Diagnostika CHOPN
Pacient, který podstoupí diagnostiku v poradně pro CHOPN na Klinice pneumologie FNB, je vyšetřen pomocí spirometrie. Ta se provádí před a po inhalaci léku rozšiřujícího průdušky. V případě, že pacient trpí CHOPN, dochází u něj k výraznému zúžení průdušek. Pro určení správné a přesné diagnózy následuje podrobnější vyšetření plicních funkcí, odběr krve a hlenů, rentgenové vyšetření hrudníku, šestiminutový test chůzí, případně další zátěžové testy.

Léčba CHOPN
Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., přednosta Kliniky pneumologie FNB a 3. LF UK a člen výboru Českého občanského spolku pro plicní nemoci (ČOPN), popisuje rozsah léčby CHOPN na Bulovce: „Na naší klinice disponujeme všemi možnostmi léčby. Jedná se o farmakoterapii – máme poradnu pro léčbu závislosti na tabáku, disponujeme ambulancí pro indikaci DDOT (dlouhodobá domácí oxygenoterapie) u nemocných s pokročilým stádiem CHOPN. Dále máme poradnu pro nastavení pacientů s CHOPN při selhání plic, kdy nemocní potřebují domů přístroj neinvazivní ventilace, a také poradnu pro vyšetření poruch spánku jako významné komorbidity CHOPN. Jelikož pacienti s karcinomem plic mají v 70 % diagnostikovanou CHOPN, podáváme zde biologickou léčbu, včetně imunoterapie. Pacienty připravujeme k bronchoskopické léčbě plicního emfyzému (rozedmy plic) jako fenotypu CHOPN pro léčbu chlopněmi ve spolupráci s VFN. Stejně tak připravujeme pacienty k transplantacím plic, a to ve spolupráci s prof. Robertem Lischkem z FN Motol. Na naší klinice řešíme středně těžké, ale i těžké exacerbace (akutní zhoršení) CHOPN za použití akutní NIV (neinvazivní ventilace). Jde o léčebný postup, který zabraňuje někdy zbytečným invazivním ventilacím na ARO a zkracuje dobu hospitalizace,“ popisuje přednosta kliniky pestrou škálu léčebných postupů u pacientů s CHOPN.

CHOPN – jedna z nejčastějších plicních nemocí
CHOPN patří mezi onemocnění, jenž se u pacientů rozvíjí velmi nenápadně a pozvolna. Předpoklady se formují už v raném dětství. U některých pacientů mohou spouštěče zasahovat až do prenatálního období, kdy je plod postižen kouřením matky. Vývoj plic a vznik tohoto plicního onemocnění ovlivňuje také předčasné narození, dětské respirační nemoci, astma či dokonce obezita.

CHOPN může vzniknout také u dosud zdravých, geneticky nezatížených lidí, kteří si onemocnění přivodí kouřením nebo dlouhodobým pobytem ve znečištěném prostředí. Těm, kteří mají k nemoci předpoklady z dětství, jsou tato vyjmenovaná rizika o to více nebezpečná. Postup nebo rozvoj onemocnění však lze zastavit či oddálit, pokud se člověk z rizikových faktorů co možná nejdříve vymaní. Průměrný věk pacientů, u nichž lékař nemoc potvrdí, se v ČR pohybuje mezi 66 a 67 lety.

CHOPN působí v průduškách – dochází k jejich postupnému zužování, což vede k destrukci plicní tkáně.
Nemoc provází dušnost závisející na stupni tělesné zátěže. Při diagnostice se používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti:

  1. Dušnost jen při velké tělesné námaze.
  2. Obtížné dýchání při rychlé chůzi po rovině nebo při chůzi do kopce.
  3. Pomalejší pohyb po rovině pro dušnost v porovnání s lidmi stejného věku.
  4. Nutnost zastavení pro dušnost po cca 100 metrech nebo po několikaminutové chůzi po rovině.
  5. Dušnost při běžných denních činnostech (např. oblékání/svlékání).

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
ČOPN je organizací, která si klade za cíl prohloubení spolupráce mezi laickou a odbornou veřejností, informovanost o problémech souvisejících s dýchacími cestami a v neposlední řadě organizování aktivit, které pacienty edukují a pomáhají jim v návratu k běžným činnostem. Členy ČOPN jsou jak významní odborníci, kteří se na nejvyšší úrovni dlouhodobě zabývají problematikou základních plicních onemocnění, tak pacienti trpící nějakým druhem respiračního onemocnění.

Plicní lékaři tradičně organizují pro širokou veřejnost přednáškovou konferenci s názvem Den pro zdravé plíce. Letos se koná 19. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin a lidé ji mohou sledovat online prostřednictvím adresy: www.copn.cz, kapitola „Aktuality/Přednáškový den“. Cílem letošního ročníku je vyslat pacientům pozitivní zprávu, že ačkoli CHOPN nelze úplně vyléčit, existuje mnoho způsobů, jak i s tímto onemocněním i nadále aktivně žít.

Základní materiály o CHOPN i o dalších plicních nemocech lidé dostanou také na informačních stanovištích v obchodních centrech v Praze, Hradci Králové a Olomouci – při dodržení všech epidemiologických opatření. Další informace jsou k dispozici také na www.denchopn.cz.

*zdroj: ČOPN (Český občanský spolek proti plicním nemocem)

Foto: archiv CHOPN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *