Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZdraví

Češi jsou v rámci EU ve vyhledávání informací o zdraví na internetu nejprogresivnější

Odvětví tzv. E-health neboli elektronického zdravotnictví je globálně jedním z nejdynamičtěji rostoucích oborů. Nezanedbatelný vliv na jeho rozvoj měla i pandemie Covidu-19, která naučila pacienty získávat daleko více informací na internetu, což potvrzuje i italská studie z roku 2021[1][2]. Pozitivní vývoj odvětví demonstrují už předcovidové investice v roce 2020, které meziročně posílily o 7,7 miliard amerických dolarů[3]. Stejný trend potvrzuje i odhadovaný vývoj obratu – ze současné pozice 334 miliard dolarů se má v roce 2025 vyšplhat až na 657 miliard[4].

Nejvýznamnějším akcelerátorem trhu v posledních letech byla bezpochyby pandemie koronaviru, během níž lidé začali více pečovat o své zdraví. Což potvrzují i data Eurostatu, z nichž vyplývá, že v roce 2019 si informace ohledně zdraví hledal online každý druhý občan EU, přitom v roce 2010 jich bylo o 21 % méně[5]. „Největší posun ve využívání elektronického zdravotnictví mezi lety 2010 a 2019 vykázali Češi. Počet těch, kteří si dohledávali informace o zdraví na internetu se zvedl o 41 %[6]. Dnes jsme tak v rámci EU na 9. příčce za zeměmi jako Finsko, Norsko, Švédsko nebo Německo,říká Adam Sládek, spoluzakladatel českého biotechnologického start-upu Macromo.

Z dat vyhledávače Google využívaném v České republice vyplývá, že Češi nejčastěji hledali informace ke Covidu-19, očkování a vakcínám, nebo se zajímali o konkrétní potíže jako bolesti hlavy, problémy se zažíváním či stres[7]. I když má internetový vyhledávač v případě sebe diagnostiky řadu výhod, jakými jsou včasnost záchytu, může také napáchat řadu škod. „Googlení“ symptomů, na základě kterých si pacient stanoví vlastní léčbu, může být nepřesné, v horším případě i nebezpečné. Někdy může toto jednání způsobovat úzkosti. V reakci na tento fenomén se vžil i nový pojem „kyberchondrie“, označující člověka, jež používá internet k nadměrnému získávání dat o zdraví.

S rostoucím zájmem o vlastní zdraví jde ruku v ruce i trend zdravého a aktivního životního stylu. S tím jsou spojeny nejrůznější prostředky a produkty, které poskytují více informací o fyzické či psychické kondici. Asi nejrozšířenějšími jsou různé technologie na měření pohybu a výkonu jako jsou hodinky, mobilní aplikace, nebo výkonnostní trackery. Na tento trend začaly reagovat i společnosti, které chtějí zákazníkům dávat ještě podrobnější data, ve světě i u nás proto vznikla řada firem nabízející analýzu DNA.

„Analýza DNA hrazená přímo klientem není jen o objevování předků a vlastního původu. Na jejím základě můžeme například určit na jaké nemoci je vaše tělo náchylné, jaké léky a potraviny lépe vstřebává nebo pro jaké sporty máte lepší predispozice. Díky výsledkům DNA sekvenování provedeného v kvalitních laboratořích pak víte i jaká dědičná onemocnění se vás týkají a jakými preventivními kroky jim můžete předcházet,“ dodává Sládek ze start-upu Macromo.

E-health ale zdaleka není jen o sekvenování DNA. Mezi světově nejúspěšnější segmenty elektronického zdravotnictví se řadí telemedicína, která umožňuje dálkový přenos informací jako je například srdeční tep či krevní tlak mezi pacientem a doktorem. Výsledkem jsou distanční lékařské konzultace a celkové zlevňování léčby. Na dalších příčkách se drží datová analýza, aplikace pro mobilní zdraví přezdívané mHealth či klinická podpora rozhodování zdravotníků.[8]

Tento podpůrný systém funguje na základě počítačových programů, které zahrnují řadu nástrojů pro zlepšení rozhodování v pracovním procesu poskytovatelů zdravotní péče. Jde například o připomínky pro pacienty či lékaře, klinická vodítka nebo zprávy a souhrny zaměřené na informace o pacientech. Klinická podpora může mít tímto způsobem zásadní pozitivní dopad na kvalitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče.

Zdroj:
[1] Google’s Year in Search. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://trends.google.com/trends/yis/2020/GLOBAL/
[2] The Impact of COVID-19 Pandemic on Searching for Health-Related Information and Cyberchondria on the General Population in Italy
[3] Digital health funding globally 2010-2020 | Statista. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://www.statista.com/statistics/388858/investor-funding-in-digital-health-industry/
[4] Digital health funding globally 2010-2020 | Statista. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://www.statista.com/statistics/388858/investor-funding-in-digital-health-industry/
[5] One in two EU citizens look for health information online. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210406-1
[6] tamtéž
[7] Google’s Year in Search. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://trends.google.com/trends/yis/2020/GLOBAL/
[8] Digital health funding globally 2010-2020 | Statista. (2022). Retrieved 26 September 2022, from https://www.statista.com/statistics/388858/investor-funding-in-digital-health-industry/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *