Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Rozhýbejte a roztančete své děti!

Tanec a pohyb jsou univerzální jazyky přirozené každému bez ohledu na zkušenost, příslušnost k sociální skupině či věku. Zejména pro děti v období vývoje a růstu je pravidelný pohyb ve skupinách významný pro sebe vyjadřování a socializaci. Divadlo PONEC představuje unikátní taneční a pohybové programy pro děti a mládež.

Tanec je celosvětovým komunikačním jazykem, už od dětství se vyjadřujeme pohybem a podvědomě zkoušíme první taneční krůčky. Pohyb, zejména v době počítačů, telefonů je opomíjený, a přitom bychom měli alespoň 30 minut denně věnovat aktivnímu pohybu. Přestože na trhu je mnoho možností různých sportovních a uměleckých kroužků, Tanec Praha, provozovatel divadla PONEC přišel s konceptem, který ve své šíři myslí na celé rodiny, základní i umělecké školy i školky.

V divadle PONEC jsou totiž toho názoru, že umělecký prožitek je zásadní na cestě k získání dovedností nezbytných pro život. Skrze program Tanec školám, který nabízí pravidelné setkávání se s lektorujícími umělci přímo ve škole mají děti a dospívající možnost rozvinout svou kreativitu, vnímání sebe i světa a objevit možnosti sebevyjádření prostřednictvím pohybu

„Tanec a pohyb nám dávají naději, že nejsme bezmocní tváří v tvář společenským jevům, které provázejí dnešní nejmladší generaci – sociální izolaci, závislosti na obrazovkách, narůstající obezitě i pandemii duševních nemocí. Tanec má sílu spojovat, ozdravovat, rozvíjet sociální dovednosti i respekt k druhému a k vlastnímu tělu“ vysvětluje Markéta Perroud, umělecká ředitelka divadla PONEC.

I rodiče se mohou aktivně zapojit. Je známo, že to nejcennější, co můžeme dětem darovat, je čas. Říká se, že dny s dětmi jsou dlouhé (a roky krátké). V divadle PONEC jsou přesvědčeni o obojím. Přijďte vyzkoušet do divadla PONEC o sobotách, nedělích a pondělních dopoledních prožít kreativně aktivní čas s dětmi od 1 do 12 let. Pro mladistvé děti starších (12+) nabízíme programovou linii Family friendly, kurátorovaný výběr pohybových inscenací na míru tweens, teens a jejich rodičům. Hledejte v programu o pátcích a sobotách v 18 hodin.

Přidat se může každý. Někdo může přijít s rodiči nebo se školou. Někdo s prarodiči, jiný s partou teenage přátel. Tanec je silou, která spojuje, přijďte ji zažít na vlastní kůži v divadle PONEC.

Program pro děti, tweens a teens v divadle PONEC
10 / 22 – 01 / 23
Kalendář akci

9. 10. | 18:00 | Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat | 5+
10. 10. | 09:00 + 11:00 | Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat | 5+
15. 10. | 18:00 | Věra Ondrašíková & kolektiv | Witness | Family Friendly | 10+
17. 10. | 10:00 | POCKETART / Sabina Bockova & Johana Pocková | Jáma lvová | Shape It | 10+
23. 10. | 16:00 | Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková / Ostružina | Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] | 7+
24. 10. | 10:00 | Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková / Ostružina | Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] | 7+
13.11. | 16:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová | Škatulení | 4+
14.11. | 9:00 + 11:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová | Škatulení | 4+
16. 11. | 10:00 | Ostružina | Neényí | work in progress | 1+
27.11. |16:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Momo | 7+
28.11. | 9:00 + 11:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Momo | 7+
3. 12. | 18:00 | Cécile Da Costa | Zero etc. | Family friendly | 8+
5. 12. | 9.00 + 11.00 + 17:00 | Barbora Látalová a Tereza Říčanová | Kozí kraviny a Mikulášská | 4+
18. 12. | 14:00 + 16:00 | Ostružina | Neényí | Premiéra | 1+
19. 12.| 9:00 + 11:00 | Ostružina | Neényí | 1+
21. 1. | 18:00 | Viktor Černický | PLI | Family friendly
29. 1 | 16:00 | Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat | 5+

Dětské studio divadla PONEC
Tanečně-pohybové lekce s živou hudbou probíhají každou středu od října do května. Rozvíjí dětskou kreativitu, vnímání hudby a rytmu a smysl pro spolupráci.

Jsem pedagog/žka MŠ / ZŠ / ZUŠ
Hledáte způsoby, jak stmelit kolektiv, podpořit individualitu a posílit sebevědomí vašich žaček a žáků, něžně a kreativně je popostrčit z komfortní zóny. Vyberte si z naší nabídky pro (před)školní kolektivy. Nemusíte kupovat zajíce v pytli, představení u nás můžete zdarma zhlédnout sami předem. A když budete spokojeni, můžeme my začít chodit za vám přímo do školy a budovat dlouhodobější vztahy v rámci projektu Tanec školám.

Kalendář akcí
10. 10. | 09:00 + 11:00 | Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat | 5+
17. 10. | 10:00 | POCKETART / Sabina Bockova & Johana Pocková | Jáma lvová | Shape It | 10+
24. 10. | 10:00 | Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková / Ostružina | Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2)/r2] | 7+
14.11. | 9:00 + 11:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Škatulení | 4+
28.11. | 9:00 + 11:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Momo | 7+
5. 12. | 9:00 + 11:00 | Barbora Látalová a Tereza Říčanová | Kozí kraviny | 4+
6. 12. | 10:00 | Viktor Černický | PLI | Shape It | 4+
14.12. | 10:00 | Věra Ondrašíková & kolektiv | Guide | 12+
30. 1. | 09:00 + 11:00 | Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat | 5+

Dílny do škol (říjen – květen)
Pozvěte umělce/kyně, které jste viděli na jevišti divadla PONEC, do vaší školy! Jsme připraveni vyrazit za vámi s tvořivou dílnou, díky které žačky a žáci načerpají jinou – aktivní – znalost tanečních principů inspirovanou zhlédnutým představením.

Tanec školám (říjen – květen)
V divadle PONEC jsme toho názoru, že umělecký prožitek je zásadní na cestě k získání dovedností nezbytných pro život. Skrze pravidelné setkávaní se s lektorujícimi umělci přímo ve škole mají žáci a žačky možnost rozvinout svou kreativitu, vnímání sebe i světa a objevit možnosti sebevyjádření prostřednictvím pohybu.

Do dospělosti mi ještě pár let zbývá.
Co tě napadne, když se řekne tanec?
#Neumím #Nechci #Divný #Tancujoujenholky
U nás v divadle tanec není otázkou talentu nebo genderu. Tanec vnímáme jako nástroj hledání cesty k sobě i k druhým. Cesty k umění a vyjádření komplikovaných emocí. Vzdálení se komfortní zóně, přiblížení sobě samému.
Vezmi k nám mámu / tátu / svoji třídu. Třeba nás čeká zlomové setkání.

Něco víc o našich představeních
Věra Ondrašíková & kolektiv | Guide
věk: 12 +
Co kdybychom se jednou mohli ohlédnout za svým životem – udělali bychom něco jinak? Dokázali bychom se vyvarovat vlastních chyb? A kdyby bylo koho se zeptat, měli bychom nějakou otázku? Představení plné magických světelných efektů, kde tehdy je zároveň teď.

POCKETART / Sabina Bocková & Johana Pocková | Jáma lvová
věk: 10 +
Média, manipulace, sociální sítě.  Pro nastupující generaci naprosto neoddělitelná součást života.  Jak děti pracují s mediálním obsahem? Jak se promítá do toho, jak se hýbou, jak tančí? Jaká gesta k nim promlouvají? Dynamické vyprávění nejen o tom, že zábava se může snadno zvrtnout v temnotu a zase zpátky.

Barbora Látalová a kol. | Karneval zvířat
věk: 5 – 11 (i pro neslyšící diváky)
Svět velké zvířecí fantazie, ve které se vydáte pod zem, vzlétnete do nebes, prozkoumáte hlubiny a ztratíte se v trávě. Inscenace propojuje pohyb a tanec s video projekcemi, originální hudbou a zvuky.

Barbora Látalová a Tereza Říčanová | Kozí kraviny
věk: 5 – 11 (i pro neslyšící diváky)
Kráva je obrovské zvíře. Kráva je také teplé funíci telo. Kráva je kamarádka. Jak asi tančí? Inspirací inscenace je skutečná kráva Málina ilustrátorky Terezy Říčanové, držitelky ceny Magnesia Litera.

Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Momo
věk: 7 – 14
Čas je velký pán. Čas koná divy, čas léčí a plyne, někdy ale i stojí. Měříme ho pomocí hodin, všichni ale víme, že někdy může člověku jediná hodina připadat jako celá věčnost, jindy prchne jako okamžik. Interaktivní taneční představení volně inspirované knihou Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas. 

Ostružina |  Neényí
věk: 1 – 3
Smyslové objevování nejbližšího světa, které začíná na konci našich rukou. Setkání nejmenších diváků a divaček a jejich nejbližších s divadelním prostředím v jeho nejvřelejší a nejbezpečnější podobě.

Viktor Černický | PLI
věk: 4-10 | Přijdeme za vámi | Objednejte si do své MŠ / ZŠ / ZUŠ
Dokážeme se na svět podívat očima dětí? A o co přicházíme, zní-li odpověď ne? Viktor Černický by mohl vyprávět. Původní verzi představení ověnčeného prestižními cenami adaptoval za pomoci dětských diváků – nejotevřenějších a nejupřímnějších možných dramaturgů. Pro děti – nejvnímavější a nejpřísnější diváky.

Eli a kol. / Mirka Eliášová. | Škatulení
věk 4 – 12
Můžou se i zdánlivě obyčejné věci proměnit v něco nevšedního? Co třeba krabice? Kdo v nich bydlí? K čemu všemu se dají použít? Škatulení zve do světa fantazie, v němž se i zdánlivě obyčejné věci mění v něco nevšedního. Stačí otevřít oči, zapnout představivost, rozhýbat se a hrát si.

Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková / Ostružina |  Tanec a fyzika. Fg = G [(m1m2) /r2]
věk: 6 – 13
Gravitace je jedna ze základních sil v přírodě. Přitahuje nás, tvaruje vesmír, deformuje čas a prostor. Díky ní můžeme žít na Zemi a také objevovat vesmír. A dokonce i měnit pohled na svět.

Věra Ondrašíková & kolektiv | Witness
věk: 10 +
Na některých místech jsme je úplně vytlačili. Přitom se ve chvílích volna a únavy uchylujeme do jejich stínu. Výrazní nad zemí, silní pod ní. Stromy. Pečují o své přátele i vztahy. A co my, lidé?

Věra Ondrašíková “píše” Davidu Attenboroughovi. Co byste mu napsali vy?

Cécile Da Costa | Zero etc.
věk: 8 +
„Mami, až vyrostu, budou v oceánech pořád ryby?“
Environmentální úzkosti. Strach z války a budoucnosti. Můžeme si vyprávět krásné příběhy, i když čelíme katastrofě? Představení-dialog choreografky a performerky Cécile Da Costy s její osmiletou dcerou Thelmou.

Vstupenky v předprodeji v pokladně divadla PONEC (1 hodinu před představením) On-line na www.divadloponec.cz a www.goout.cz

Zdroj a foto: www.divadloponec.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *