IKEM o víkendu ovládnou hackeři. Jejich nápady zásadně zlepší péči ve zdravotnictví

Na 190 etických hackerů z Česka i dalších evropských států bude v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) hledat nová řešení, která zlepší zdravotnictví a péči o pacienty. European Health Hackathon 2022 se uskuteční od pátku 25. do neděle 27. listopadu. Hackery čeká intenzivních 48 hodin, v rámci nichž vytvoří technologický prototyp k inovativnímu řešení jedné z šesti výzev. Vítězné týmy si rozdělí celkem 300.000 korun a jejich nápad bude mít šanci se dostat do praxe. Podrobné informace o akci jsou dostupné na stránkách https://hackhealth.eu/.

Hackeři budou pracovat ve tříčlenných týmech. Každý si vybere jednu z výzev. Letos jsou tématy např. interaktivní pomocník pro diabetiky, nástroj na vzdělávání pacientů či aplikace na okamžité přivolání první pomoci nebo diagnostika pacienta pomocí umělé inteligence.

„IKEM vznikl nejen s cílem zavádět inovativní postupy v léčbě nejvíce nemocných pacientů, ale i s cílem rozvíjet nové technologie a přicházet s inovativními nápady. Díky tomu zde například vznikly první kardiostimulátory, které následně vyráběla československá TESLA. Hackathon je tak přirozeným pokračováním propojení medicíny, technologií a především nových nápadů. A proto doufám, že i letos budou řešení výzev tak inovativní, že budou mít šanci dostat se do reálné praxe,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA., ředitel IKEM.

Hackeři mohou na svých projektech pracovat fyzicky přímo v areálu IKEM nebo online. Radit jim po celou dobu budou odborníci z řad lékařů a mentoři z oblastí umělé inteligence nebo datových analýz, například přednosta Transplantačního centra IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc; vedoucí informačních technologií IKEM Ing. Petr Raška, MHA; vedoucí ambulance Kliniky diabetologie IKEM MUDr. Robert Bém; Ph.D. MHA a doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. FESC z Kliniky kardiologie IKEM.

48 hodin na ojedinělý nápad
Hackathon odstartuje v pátek 25. listopadu v 10.00 hodin představením výzev a partnerů akce, poté hackeři budou dalších 48 hodin pracovat na řešení výzev. Vyhlášení vítězů se třistatisícovou odměnou se uskuteční v neděli v 17.00 hodin. Pátečního slavnostního zahájení se zúčastní náměstek pro informační a komunikační technologie Ministerstva zdravotnictví ČR Milan Blaha nebo zastupitel Magistrátu hl. města Prahy Jaromír Beránek.

 “Přihlásilo se nám téměř sedm set nadšenců do využití nejmodernějších informačních technologií v medicíně. Letošní, již pátý, ročník zdravotního hackathonu tak potvrzuje svou pověst největší inovační akce ve zdravotnictví ve střední Evropě. Velkým lákadlem pro účastníky je prostředí živé nemocnice, kde chirurgové odbíhají pomáhat účastníkům rovnou z operačních sálů a vědomí, že nová řešení někomu zlepší nebo prodlouží život,” dodává inovátor a spolupořadatel Tomáš Studeník ze společnosti CEE Hacks.

Šest výzev pro letošní hackery 

  1. Dia Brother – Pomocník pro diabetiky
  2. Edu Mat – Nástroj na vzdělávání pacientů
  3. Analýza dat, která zachrání životy
  4. Nástroj na přivolání okamžité pomoci
  5. Prediktivní diagnostika pomocí AI
  6. Využití cloudové platformy FHIR na práci s daty

Loni zvítězilo měření výdeje moči pacientů
Loňským vítězem se stal projekt UrineMeter českého týmu Bit Beasts, jehož autorem byli Daniel Zábojník, Ondřej Bohatý a Andrej Ladislav Kováč. Navrhli zařízení umístěné mezi lůžkem a urinálním sáčkem, které přesně změří objem vyloučené moči. Výsledná data se odesílají do informačního systému zdravotnického zařízení. Druhé místo obsadil tým TOBOR s projektem UROGRAM by TOBOR. Toto zařízení s wi-fi a bluetooth konektivitou pravidelně měří hodnoty objemu vydané moči a její barvy. Kromě dalších funkcí umožňuje okamžitý přístup k datům i z mobilního zařízení. Třetím vítězným týmem byl projekt NephroSense od týmu OrangeIsTheNewHack, který také měřil výdej moči. Tentokrát pomocí tenzometrických snímačů, které měří hmotnost. Výhodou tohoto řešení je přesnost snímačů na desetinu gramu a nízké pořizovací náklady.

Co je hackathon?
Hackathon je jednodenní nebo dvoudenní akce, na které skupina programátorů, designerů a expertů (např. lékařů) postaví prototyp řešení problému. Jedná se o bílé, etické hackery, kteří využívají svých schopností pro dobro ostatních. Tématem hackathonů (nebo také inovačních maratonů) bývají výzvy moderní doby, jako je zdraví, doprava, energetika nebo města. Při práci účastníkům pomáhají odborní mentoři, data z veřejné a soukromé sféry, pizza, energetické nápoje a rychlý internet.

O CEE Hacks
CEE Hacks (Insane Business Ideas s.r.o.) je organizátorem globálních hackathonů trvajících 24 nebo 48 hodin. CEE Hacks už uspořádal víc než 10 hackathonů v průmyslových odvětvích, jako jsou zdravotnictví, mobilita, energie, internet věcí a také v sociálních inovacích. CEE Hacks organizoval hackathony pro společnosti jako ŠKODA AUTO DigiLab, IKEM, Plzeňský Prazdroj, Magistrát hl. m. Praha, Visegradský fond a mnoho dalších. Minulé akce si můžete prohlédnout zde: https://www.ceehacks.com/past-events.

Partneři
European Health Hackathon se uskuteční pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Partnerem akce jsou dále Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Edwards Lifesciences, AstraZeneca, InterSystems, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Caelestinus, FIM Univerzita Hradec Králové, prg.ai, Inovační laboratoř, Brno.AI, HealthCare Institute, StartupJobs Newsroom, Ministr Zdraví a Socide.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.