Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZe života

Figurky Schleich budou do pěti let recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné

Výrobce hraček Schleich si dal za cíl vyrábět své hračky co nejudržitelnějším způsobem. Do konce roku 2027 budou všechny figurky Schleich recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné. První výsledky této strategie jsou již nyní patrné ve sníženém obsahu plastů v obalech.

Pro zajištění opakovaného využívání materiálů bude mít společnost Schleich své výrobky a obaly do konce roku 2027 optimalizované a certifikované v souladu se zásadami oběhového hospodářství Cradle to Cradle®*. To mimo jiné znamená, že figurky Schleich budou recyklovány za podmínek, že neutrpí kvalita materiálu. „Používáme pouze udržitelné materiály, provádíme výzkum materiálů s dlouhou životností pro výrobky a obaly a díky přijetí principů Cradle to Cradle® zajistíme, aby se figurky Schleich na konci své životnosti vracely zpět do výrobního cyklu, “ vysvětluje generální ředitel společnosti Schleich Dirk Engehausen.

Udržitelnost je pro značku Schleich důležitá již od svých začátků. Společnost vyrábí do detailu propracované, kvalitní a udržitelné hračky již více než 85 let. Nadčasové figurky Schleich si děti předávají z generace na generaci, díky čemuž mají mnohem menší ekologickou stopu než jiné hračky. Cílem nové strategie je uhlíkovou stopu ještě více snížit a zajistit ještě větší udržitelnost jednotlivých oblastí, od výroby figurek až po prodej a distribuci.

Výrazně méně plastů a vodou ředitelné barvy
Všechny obaly Schleich budou nejpozději do roku 2025 recyklovatelné. Společnost již nyní výrazně snižuje obsah plastů ve svých obalech a nahrazuje jejich součásti recyklovanými a recyklovatelnými materiály. Ve srovnání s rokem 2020 snížil Schleich množství plastů ve všech svých obalech přibližně o 20 %. Velkého pokroku dosáhli i v oblasti barev – od roku 2022 na výrobcích používají jen vodou ředitelné barvy.

Pro certifikaci Cradle to Cradle® existuje pět klíčových kritérií:

  • Zdravotní nezávadnost materiálů. Všechny složky výrobků musí být bezpečné pro člověka i přírodu, při výrobě a používání, i po skončení životnosti.
  • Oběhový charakter výrobků. Součásti výrobků musí být v rámci oběhového hospodářství buď biologicky rozložitelné, nebo vysoce kvalitně recyklovatelné.
  • Čisté ovzduší a ochrana klimatu. Je třeba postupně snižovat dopad výroby na životní prostředí, např. přechodem na obnovitelné zdroje energie.
  • Péče o vodu a půdu. Je třeba chránit povodí a půdní ekosystémy, aby lidé a zvířata měli i nadále přístup k čisté vodě a zdravé půdě.
  • Sociální spravedlnost. Společnost musí být řízena tak, aby se všemi lidmi a ekosystémy v celém hodnotovém řetězci bylo zacházeno s respektem.

Čtyři pilíře udržitelnosti
Kromě samotných hraček, které budou díky optimalizaci Cradle to Cradle® udržitelné a zdravější pro všechny ekosystémy se strategie udržitelnosti společnosti Schleich soustředí na tři další oblasti: děti, planetu a lidi.

Děti se při hře s figurkami učí nové věci o přírodě a zvířatech. Schleich investuje do iniciativ, které rozšiřují znalosti dětí a podporují celoživotní vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

Planeta – přispívá k její ochraně, soustředí se na to, aby výrobci a dodavatelé byli lokální, čímž snižuje uhlíkovou stopu výrobků.

Lidé jsou jádrem společnosti Schleich v oblasti udržitelnosti. Bezpečná a zdravá práce v celém hodnotovém řetězci firmy je nejvyšší prioritou. Důležité jsou i jednotlivé inciativy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze.

* Cradle to Cradle® je princip designu, který v 90. letech 20. století vyvinuli profesor Michael Braungart, William McDonough a EPEA Hamburg. Znamená inovaci, kvalitu a dobrý design. Všechny materiály jsou chemicky nezávadné a recyklovatelné. Odpad, jak ho známe dnes, který vzniká podle dosavadního modelu „take-make-waste“ (vzít, použít, zahodit), již nebude existovat, budou existovat pouze užitečné živiny.

Zdroj a foto: Schleich GmbH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *