Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Nová léčba atopické dermatitidy uleví od svědění do pár dní

Atopická dermatitida je často vnímána jen jako nepříjemná svědivá vyrážka na kůži. Ve skutečnosti se jedná o závažné chronické zánětlivé onemocnění, jehož příznaky negativně ovlivňují kvalitu života pacientů. Potvrzuje to i první česká studie ATODERMA, která zmapovala dopady středně těžké až těžké AD na pacienty v České republice. Přitom vhodně zvolenou léčbou je už dnes možné potlačit příznaky nemoci do několika dnů od jejího zahájení.

NOVÁ CÍLENÁ LÉČBA ATOPICKÉ DERMATITIDY
Cílená léčba atopické dermatitidy pomocí tzv. malých molekul přináší pacientům naději na kvalitní život bez příznaků AD ve velmi krátkém čase od podání první dávky léku. Svůj název tento typ léčby získal proto, že molekuly léku jsou mnohonásobně menší než u biologické léčby.Malé molekuly neboli odborně inhibitory Janusových kináz (JAKi) jsou inovativní léky ve formě tablet, které působí cíleně uvnitř buňky a kontrolují zánětlivý proces, který je příčinou vzniku atopického ekzému. Tento typ léčby dokáže také velmi účinně tlumit jeden z nejhorších příznaků AD – svědění, a to už v horizontu několika málo dní od zahájení léčby. www.jsematopik.cz

Atopická dermatitida (AD) neboli atopický ekzém, nemoc, jejíž přesnou příčinu stále neznáme, se u většiny pacientů vyskytuje už v dětském věku, přibližně u třetiny pacientů se poprvé projeví až v dospělosti. U nás jí trpí okolo 5–20 % dětí a asi 2–10 % dospělých[1], přičemž téměř polovina dospělých se potýká se závažnou formou nemoci. Jedná se o heterogenní onemocnění, které může mít u každého pacienta jiný průběh a příznaky. Typickým projevem je střídání období vzplanutí (tzv. exacerbace) a období remise, tzn. období bez příznaků nemoci. Délka trvání těchto období může být různá a závisí na i na životním stylu, působení alergenů či stresu. „Typickým projevem atopického ekzému je suchá červená kůže doprovázená intenzivním svěděním, kvůli kterému mají pacienti neustálou potřebu se škrábat. Tím se snadno dostanou do začarovaného kruhu svědění-škrábání-zánět, který vede k bolesti. Tento diskomfort negativně ovlivňuje pacienta nejen v běžných činnostech, ale může mít dopad i na jeho psychiku,“ vysvětluje prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

U řady pacientů s AD může docházet k rozvoji přidružených onemocnění, tzv. komorbidit, jako jsou potravinové alergie, alergická rýma a později astma. Mezi další patří onemocnění dýchacích cest (angíny, sípání), psychické choroby, kardiovaskulární onemocnění, oční nemoci, cukrovka, obezita či vysoký tlak, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo onemocnění štítné žlázy.

Nespavost, úzkosti a deprese
U nás aktuálně realizovaná studie ATODERMA[2] zaměřená na dospělé pacienty se středně těžkou a těžkou AD potvrdila, že nemoc významně snižuje kvalitu života u téměř poloviny pacientů. Až 85 % z 59 dotazovaných uvádí, že mají kvůli AD výrazně narušenou kvalitu spánku, více než 40 % respondentů trpí depresemi a téměř 46 % úzkostmi.1 Studie rovněž prokázala, že pacienti s AD musí až 4,5 hod. týdně věnovat ošetřování pokožky lokálními prostředky a 3,5 hod. speciální hygienické péči.1 Přitom dnes už mají pacienti se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou šanci na to, aby nemoc dostali dlouhodobě pod kontrolu a významně snížili její negativní dopady na kvalitu svého života.

Cílená léčba uleví od svědění během několika dní
Pacienti s těžšími stadii AD měli donedávna jen velmi omezené možnosti léčby spočívající v užívání topických glukokortikosteroidů, fototerapii či imunosupresivní systémové léčbě a v promašťování postižených míst pokožky hydratačními krémy nebo mastmi, tzv. emoliencii. Pro pacienty, kterým tato léčba nezabírá, nebo ji špatně snášejí, představuje novou naději tzv. cílená léčba, která je vysoce účinná a dokáže utlumit jeden z nejhorších projevů nemoci – svědění – už v horizontu několika málo dní od zahájení léčby.

Cílená léčba atopické dermatitidy může být buď biologická, nebo pomocí tzv. malých molekul – inhibitorů Janusových kináz. Malé molekuly představují vysoce inovativní tabletovou léčbu, jež působí cíleně uvnitř buňky a kontroluje tak zánětlivý proces, který je příčinou vzniku atopické dermatitidy. Jedná se o léčbu s dobrým bezpečnostním profilem i při dlouhodobém podávání. Nepříjemné svědění se u pacientů zmírní zpravidla do dvou dnů od prvního podání, přičemž další komplikace způsobené onemocněním ustupují v řádu dalších dnů až týdnů,“ vysvětluje prof. Gkalpakiotis.

Otevřená komunikace s lékařem je klíčová
I když je dnes již dostupná účinná léčba, mnoho pacientů se závažnými projevy stále není adekvátně léčeno, což může vést k dalšímu zhoršování nemoci, a dokonce až závažným stavům ohrožujícím život. „Pokud pacienti nejsou dlouhodobě spokojeni s dosavadními výsledky léčby, měli by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním další možnosti terapie, případně zvážit návštěvu specializovaného centra pro léčbu atopické dermatitidy. V žádném případě by ale neměli sami stávající léčbu ukončovat, protože to často může vést k závažnému zhoršení nemoci,“ dodává prof. Gkalpakiotis.

Pro úspěšnou léčbu AD je důležité, aby pacienti otevřeně hovořili se svým lékařem o tom, nakolik je nemoc ovlivňuje v běžném životě a co očekávají od léčby. Pomoci jim v tom mohou nové webové stránky www.JsemAtopik.cz s užitečnými nástroji, s nimiž si mohou změřit vliv AD na kvalitu jejich života, nastavit si své cíle v léčbě nebo si vyplnit přípravu na rozhovor s lékařem. Na webu najdou rovněž řadu informací o nemoci a možnostech léčby, přehled center biologické léčby v ČR včetně kontaktů či se mohou nechat inspirovat příběhy pacientek, kterým se podařilo úspěšně dostat nemoc pod kontrolu.

[1] A comparative study of the impairment of quality of life in Czech children with atopic dermatitis of different age groups and their families, Anna Jirákova ́, MD, Naděžda vojáčková, MD a kol.

[2] Klinické a ekonomické dopady střední až těžké atopické dermatitidy v České republice (ATODERMA), Value Outcomes, 2023

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *