Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZábava

Dětské muzeum – expozici s unikátním konceptem pro malé návštěvníky otevírá Národní muzeum

V prostorách Nové budovy Národního muzea se 30. června 2023 otevírá návštěvníkům zcela nová expozice s názvem Dětské muzeum. Pečlivě připravený, unikátní koncept klade důraz na dětskou kreativitu a imaginaci, a pomocí interaktivit se zaměřuje na objevování světa kolem nás a odhalování nových perspektiv a souvislostí. Zároveň je místem společných zážitků a mezigeneračního vzdělávání, kde se při společném poznávání setkává generace dětí, rodičů a prarodičů.

„Národní muzeum se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na dětské návštěvníky. Všechny naše expozice a výstavy připravujeme tak, aby byly zajímavé, atraktivní a srozumitelné i pro dětského návštěvníka. Pro děti a mládež pořádáme mnoho workshopů a vzdělávacích programů pro školy.  Nyní otevíráme   další z našich stálých expozic – Dětské muzeum, která je plně interaktivní a komunikuje s dětmi především prostřednictvím herních prvků, ilustrací či obrázkových manuálů. Deset hlavních témat, se kterými si tu volně hrajeme, nabízí zcela nový pohled v rovině přírodovědné, společenské i symbolické, a nechává na dětech, jak a zda ve svých myslích témata propojí a budou s nimi dále pracovat. Chceme děti nechat si hrát a při tom poznávat svět a jeho fyzikální zákonitosti či přírodní anomálie. Velmi důležité podle mě je, že si na vše mohou děti sáhnout, vyzkoušet si, jak co funguje. Zároveň je zábavnou formou seznamujeme s našimi sbírkami a tématy, kterým se Národní muzeum věnuje. Snažíme se, aby již i malé děti vnímaly muzeum jako místo poznání a zábavy, a vytvořili si k němu pozitivní vztah i do budoucnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Rozmanitost témat a jejich nevšední pojetí prostupuje celou expozicí. V námětu vývoj děti poznají, jakým způsobem plyne čas v přírodě – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí. Téma obydlí ukáže, jak bydlí zvířata i lidé. Obrana je hezkou ukázkou paralely zvířecího krunýře a lidského brnění. Téma smysly porovnává vnímání lidí a jiných živočichů. Záznam zdokumentuje příběhy skryté v geologii i v technologii. Křehkost upozorní na půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky. Chyba je téma ukazující odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti. Let ptáků, migraci stád, ale i tok dat jsou zachyceny v tématu pohyb. Pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků reprezentuje téma blyštivosti, a hra dává věcem univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší. Tato specifická témata se vzájemně prolínají ve všech třech expozičních sálech.

První z nich je věnován hře a jeho dominantou je velká herní stěna obsahující sérii her ovládaných házením míčků, doplněná netradiční skluzavkou a prolézačkou. Druhý sál, který je určen k poznávání, je na první pohled tradičním expozičním sálem o třech podlažích, kde na návštěvníky ale nečekají pouze klasické vitríny a exponáty, ale také velké množství interaktivních a herních prvků. Ústředním motivem je tu zeměkoule, která ukrývá promítací sál s projekcí připravenou ve spolupráci s ČT:D a také herní kiosek obsahující hry z dílny webu Déčko.cz. Třetí sál je pak věnován tvořivosti. Děti si tu mohou číst, hrát stolní hry, kreslit.

Cestou z druhého do třetího sálu je možné se zastavit ve fotografické laboratoři. Tady se děti seznámí s technikou klasické fotografie, vybavením temné komory, a vyzkouší si aktivity spojené s projekcí světla.

Přestože je expozice Dětského muzea plně interaktivní, jednotlivé prvky jsou většinou mechanické a celkové výtvarné ladění vychází z tradičních materiálů (dřevo a kov) a postupů (perokresba, dřevoryt). Každé téma reprezentuje jak vitrína s exponáty, tak samostatně stojící skulptury či modely a interaktivní prvky. S propojováním zdánlivě vzdálených témat pracují rovněž doprovodné edukační materiály a lektorované programy pro školy, které je možné rezervovat na webu Národního muzea. Lektoři pak prostřednictvím tvořivých workshopů s jednotlivými náměty, jako je například kaligrafická dílna či komunikace včel, seznámí děti s expozicí a světem kolem nás.

Dětské muzeum je určeno dětem od 4 let, vstup pro návštěvníky je z Nové budovy Národního muzea na časové vstupenky. Ty lze zakoupit na 1,5hodinový časový slot 30 dnů předem online či v pokladnách za jednotnou cenu 120 korun. Další expozice a výstavy Národního muzea jsou pro děti do 15 let přístupné zdarma.

Zdroj a foto: www.nm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *