Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Technologie

Nová evropská směrnice zpřísňuje oblast kyberbezpečnosti

Evropská směrnice NIS2 má za cíl zvýšit standard kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Firmy a organizace by se měly připravit na nové požadavky a změny, které nový zákon přinese. Neznalost zákona totiž neomlouvá. Stanovené povinnosti musí subjekt plnit bez toho, aby ho nějaká instituce nejprve vyzývala.  NIS2 dopadne v různé míře na téměř všechna odvětví ekonomiky. Ukládá povinnosti až 17× většímu počtu organizací, než které regulovala dosavadní směrnice NIS1.  Přísnější bezpečnostní norma začne platit už během roku 2024.

Nově do této skupiny povinných subjektů budou spadat všechny organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice NIS2 (energetika, veřejná správa, doprava, bankovnictví, zdravotnictví, pitná voda a odpadní voda, chemický průmysl, ICT služby, digitální infrastruktura a další) a zároveň jsou středním nebo velkým podnikem. Tedy pokud zaměstnávají 50 a více lidí, nebo dosahují ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR.

Dotčené subjekty budou muset vytvářet podrobné analýzy rizik a hlídat kyberbezpečnost i ve svém dodavatelském řetězci. Směrnice vyžaduje mimo jiné i pravidelné školení zaměstnanců, rychlé hlášení incidentů a sdílení bezpečnostního reportingu na firemní, státní i evropské úrovni. Firmy a instituce budou také muset používat evropského systému certifikace produktů kybernetické bezpečnosti.

„Evropská směrnice NIS2 navazuje na současnou legislativu, ale klade mnohem vyšší nároky na zabezpečení interních systémů také na celý dodavatelský řetězec dotčených organizací, takže v důsledku bude mít dopad i na řadu menších subjektů. Významně se rozšiřuje počet organizací a systémů státní zprávy i soukromých společností, na které nově dopadají povinnosti řídit prokazatelně svoji informační bezpečnost. A nejen to, součástí je také požadavek na sledování bezpečnostních událostí a řízení incidentů, zvláště pak i hlášení incidentů. Vyplývají z ní dokonce osobní odpovědnosti, za jejichž porušení hrozí citelné pokuty tedy i konkrétním zaměstnancům,“ říká Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.

Počítačová škola GOPAS připravila z těchto důvodů zbrusu nový kurz. Je určen všem, kdo se chtějí dozvědět, jaké organizační a technické požadavky nová směrnice stanoví, a jak je naplnit i za pomoci dalších standardů řízení informační bezpečnosti. Cílovou skupinou jsou tedy zejména manažeři i technici s povědomím a odpovědnostmi v oblasti informační technologií.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *