Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Zálohováním k uklizenějšímu okolí, úsporám energie a posilování materiálové soběstačnosti

V České republice se projednává rozšíření zálohového systému na nápojové obaly, konkrétně u PET lahví a hliníkových plechovek. Nový systém by mohl začít fungovat již v roce 2025. Tato iniciativa je reakcí na novou legislativu EU, která klade přísné požadavky na sběr těchto obalů a na minimální obsah recyklovaného materiálu v nově produkovaných obalech. Podle ministerstva životního prostředí bude nový systém korespondovat s Plánem odpadového hospodářství i strategií „Cirkulární Česko 2040″.

Zálohování poskytuje efektivní finanční motivaci pro spotřebitele k vrácení obalů. Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra poukazuje na klíčové výhody tohoto systému: „Zálohování nápojových obalů přináší jednoduchý, ale účinný mechanismus motivace pro spotřebitele, aby se v ještě větší míře zapojili do třídění a usnadnili následnou recyklaci. Zároveň díky němu můžeme pozorovat snížení množství odpadu, které končí na skládkách nebo v přírodě. Nápojové obaly sice tvoří jen část odpadu, ale jde o obaly rychloobrátkového zboží každodenní spotřeby, takže celkové objemy nejsou zanedbatelné. Navíc jde o výrobky, které se hodí k tomu brát je s sebou na cesty, a proto je také častěji jako odpadky najdeme někde odhozené.” Účastníci různých dobrovolnických úklidových akcí potvrzují, že právě odhozené nápojové PET lahve a zejména hliníkové plechovky jsou u nás v přírodě častým nešvarem. Přesvědčit se o tom nedávno mohli všichni, kdo se zapojili do akce Ukliďme Česko.

Energetické a materiálové úspory
Od zálohování lze očekávat celkové vylepšení úrovně procesu recyklace. Když jsou obaly vráceny přímo do recyklačního řetězce, a ne do popelnice s dalšími materiály, zvyšuje se kvalita a čistota recyklovaného materiálu. Zálohování snižuje riziko kontaminace například zbytky olejů z jiných obalů v odpadu. To usnadňuje jeho další zpracování a využití a částečně vylepšuje možnost materiál využívat i opakovaně v potravinářském průmyslu.  Recyklace hliníku z plechovek a PETu z lahví je navíc energeticky méně náročná než výroba nových materiálů.

Zejména hliník v nápojových plechovkách má velmi dobré předpoklady pro opakované využití. Produkce výrobku z recyklovaného hliníku dosahuje také velkých energetických úspor ve srovnání s výrobou z nového materiálu. Federální vládní agentura USA pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) uvádí, že jde jen o pět procent energetických nároků a recyklace jedné hliníkové plechovky tak podle ní dokáže ušetřit dostatek energie třeba na rozsvícení 14wattové CFL žárovky po dobu 20 hodin, na práci na počítači po tři hodiny nebo na sledování televize po dvě hodiny. V Česku se přitom v dosavadním systémů daří vytřídit a následně recyklovat jen zhruba čtvrtinu plechovek.

Benefity hovoří pro zavedení systému
Zavedení zálohového systému má v České republice veřejnou podporu. Průzkumy veřejného mínění agentur Focus-agency.cz a IPSOS ukazují, že většina obyvatel ČR podporuje tento systém. Tato podpora podle průzkumů reflektuje rostoucí povědomí o důležitosti recyklace a udržitelného zacházení s materiály.

Systém zálohování nabízí praktickou cestu k větší recyklační účinnosti a lepší ochraně životního prostředí. Nejenže pomáhá snižovat objem odpadu, ale zvyšuje také kvalitu recyklovaných materiálů a přispívá k energetickým úsporám. Jak zdůrazňuje Kruliš, je důležité, abychom se zaměřili na správné nastavení jeho parametrů, aby výsledek byl funkční a respektoval zájmy všech zúčastněných aktérů, ať už jsou to výrobci obalů, obchodníci, spotřebitelé, firmy zajišťující odpadové hospodářství, obce i zpracovatelé recyklovaného materiálu. „Zálohování je systém s prvky svobody i odpovědnosti. Nejde o extrémní regulatorní zákaz, jaký známe z boje s jednorázovými plasty u jiných výrobků. Je nadále na svobodném zvážení každého z nás, zda si zálohovaný výrobek koupí, pokud pro to má důvod. Zároveň jsme ale zálohou motivováni (nikoli nuceni) naložit s použitým obalem tak, aby mohl být dále využit. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že při správném nastavení parametrů spotřebitelé většinou dokáží zálohování svou nakupovací rutinu přizpůsobit a ve výsledku tak pomoci s ochranou životního prostředí i s posilováním materiálové soběstačnosti domácí ekonomiky,” dodává Kryštof Kruliš ze zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum.

Foto: archiv Zálohujme.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *