Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Mýty a fakta: Směrnice o energetické náročnosti budov

V polovině března Evropský parlament odhlasoval nové znění Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou v dubnu přijala i Evropská komise. V praxi tak budou muset členské státy Evropské Unie dosáhnout uhlíkové neutrality všech budov do roku 2050. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, budou i energetické renovace budov, především zateplení obálky domů, a to ve velkém měřítku. Téměř 75 % fondu budov v EU je podle současných stavebních a energetických norem neefektivních a 85-95 % budov, které dnes existují, budou stát i v roce 2050. Nová pravidla přinesla smíšené reakce a veřejným prostorem se v některých případech šíří nepřesné informace. Odpověď na několik z nich přináší Aliance Zateplujeme Česko.

1| EU diktuje lidem, že musí začít zateplovat
Evropská unie pouze vydala legislativu, v níž určuje i dílčí cíle. Samotné členské státy mají nyní necelé dva roky na to, aby připravily plány pro postupnou renovaci stávajících budov. Nástroje, které mají snižování uhlíkových emisí zajistit, tak určí Česká republika a příslušná ministerstva. „Do roku 2030 se má průměrná spotřeba primární energie bytového fondu snížit vůči roku 2020 o 16 %, do roku 2035 o 22 %. Počítá se tedy s tím, že stát nastaví pravidla pro to, aby renovace mohly probíhat postupně a že zajistí správní, technickou a finanční pomoc,“ komentuje mýtus o směrnici předseda Cechu pro zateplování budov ČR Pavel Svoboda.

2| Nové renovační pasy budou povinné, zbytečné a drahé
Do května 2026 musí stát zavést systém tzv. renovačních pasů, které poskytnou vlastníkům budov jasný plán pro postupné renovace a jejich správné načasování. Pasy mají být dobrovolné (pokud stát neurčí jinak), kdy odborník vlastníkovi budovy vysvětlí nejlepší postup pro jeho budovu. „Podle směrnice jsou státy povinny zajistit, aby byly renovační pasy i cenově dostupné. Díky nim vlastníci budov získají přehled o tom, s jakými úspornými opatřeními začít a jak by na sebe měla navazovat. Ve výsledku mají zajistit snížení spotřeby, a tím i úsporu výdajů za energie,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

3| Nová směrnice zdraží bydlení
Renovace rodinných i bytových domů vyžaduje finanční vklad, ale jde pouze o jednorázový výdaj. Z dlouhodobého hlediska přináší zateplení domu úspory výdajů na energie. Náklady na vytápění může snížit až o 60 %, pokud je provedeno správně a se zapojením odborníků, zejména v případě zateplení fasád ověřenou a certifikovanou technologií ETICS. Další zvýšení úspory přinese po provedeném zateplení následná instalace fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla.

4| Na zateplení a další úsporná opatření téměř nikdo nemá prostředky
Zateplení obálky domu je bezpochyby náročnější, ovšem má v zásadě trvalý efekt. Už nyní stát nabízí různé dotační programy, jako je například Nová zelená úsporám, které pomáhají finančně ulehčit výdajům na renovace. Stavební spořitelny také od letošního roku poskytují zvýhodněné úvěry na renovace, zároveň je možné žádost o úvěr spojit přímo s žádostí o dotaci. Součástí nové směrnice je také vznik opatření na úrovni státu sloužících tak, aby lidé měli k financím renovací lepší přístup. Samotná EU plánuje na snížení energetické náročnosti budov vydat další prostředky z vlastních fondů.

5| Směrnice vyžaduje opatření, se kterými lidem nikdo neporadí
Součástí směrnice je požadavek na členské státy, aby zajistily kontaktní místa pro poradenství týkající se snižování energetické náročnosti budov. V praxi by tak mělo být dostupné poradenství v každém regionu. Každé kontaktní místo má připadnout na 80 tisíc obyvatel a má být dostupné všem do 90 minut průměrné doby cestování. Už nyní u nás dlouhodobě fungují Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), kde má každý zájemce o úsporná opatření možnost bezplatně konzultovat možný postup.

6| Zateplení zničí dosavadní výstavbu
Výjimku z opatření, která povedou ke snižování energetické náročnosti budov, budou mít například historické nebo architektonicky hodnotné budovy, jako jsou například památky. Nepůjde tedy o nařízené zateplení 100 % staveb v Česku. „Naopak směrnice přináší i další doporučení, jak zajistit provozuschopnost starých, ale i novějších budov v dalších letech. Navíc technologie dnes pokročily do stavu, kdy je zateplení možné i na historických architektonicky cenných budovách,“ dodává Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

O Alianci Zateplujeme Česko
Aliance Zateplujeme Česko sdružuje významné profesní organizace, jejichž členové se podílejí na renovacích a zateplování tuzemského bytového fondu: výrobci izolantů (minerální vaty a polystyrenu) a zateplovacích systémů. Členové těchto organizací svými tržními podíly pokrývají většinu tuzemského trhu. Mezi podporovatele inciativy patří: Asociace výrobců minerální izolaceCech pro zateplování budov a Sdružení EPS ČR.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *