Lampióny štěstí skrývají nebezpečí

Na jedné straně radost na nejrůznějších oslavách, na straně druhé miliónové škody, zvířata ohrožená na životech i zmatky při navigaci v letovém provozu. Spotřebitelský časopis dTest odhalil, že hořící lampión štěstí není tak nevinnou zábavou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle legislativy se sice nejedná o nebezpečný výrobek, nicméně ideálních podmínek pro jejich vypouštění u nás takřka nelze dosáhnout. Létající přání tak v podstatě pokaždé představují potenciální nebezpečí.

Lampióny štěstí, létající přání, létající lucerny, čínské lampióny, lucerny štěstí či thajské lampiónky – to všechno jsou různé názvy pro totéž. V každém případě jde o malý horkovzdušný balón, který často namísto romantických chvilek způsobuje hodně smutku. Což je částečně ovlivněno i tím, že se po těchto výrobcích před uvedením na trh nevyžaduje, aby prošly bezpečnostními testy. „Létající přání nepodléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, tudíž není potřeba, aby se prokazovaly certifikací, že jsou vyrobeny v souladu s normou. Jedinou regulací, kterou lze u tohoto výrobku uplatnit, je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, jenž říká, že bezpečný výrobek je takový, který za běžných podmínek nepředstavuje žádné nebo pouze minimální nebezpečí. Pokud tedy uživatel výrobku dodrží návod k použití, který musí být přiložen jako průvodní dokumentace od výrobce, nemělo by dojít k zásadnímu riziku,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest. V návodech pro spotřebitele se pak v různých obměnách uvádí, že se lampióny mají používat mimo obydlená území, lesy, suché louky či obilná pole a pouze v případě, že síla větru nepřesahuje 6–11 km/h.

Odpovědnost je v rukou spotřebitele
Proti vypouštění lampiónů štěstí brojí Hasičský sbor České republiky a má k tomu své důvody. Z jeho statistik vyplývá, že škody, které prokazatelně napáchal hořící lampión štěstí, mohou sahat až do miliónů korun. Vedle toho jsou rizikové i dráty z lampiónu, jelikož po dopadu na zem ohrožují volně žijící zvěř. V neposlední řadě mohou létající světélka nadělat zmatky při navigaci v letovém provozu. Podle plk. Mgr. Radka Kislingera, vedoucího Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HSČR, nejsou bezpečnostní kritéria nastavená výrobci nebo prodejci výrobku na našem území splnitelná.

Pro vypouštění lampiónů se za ideální stav považuje bezvětří, jež se definuje rychlostí větru 0–0,2 m/s. Přitom ve vysoko položených místech republiky se bezvětří vyskytuje velmi málo – zhruba v 1 % případů měření, u nízko položených stanic jde zhruba o třetinu výskytů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se u nás průměrná rychlost větru pohybuje mezi 2–4 m/s. Rychlost větru a jeho směr se však se stoupající výškou mění. Proto je téměř nemožné dopředu odhadnout, jak vysoko a kam lampión poletí.

Přidá se ČR k zákazu lampiónů?
Hasičský záchranný sbor České republiky důrazně varuje před používáním létajících přání a zasazuje se o jejich úplný zákaz na našem území. Nejednalo by se v tomto případě o ojedinělý krok. „Podobná opatření platí již v několika dalších zemích. Sousední Rakousko prodej létajících lampiónů úplně zakázalo od února 2011. K podobnému kroku přistoupili také v Německu, Austrálii či v Malajsii. Prodej létajících přání byl z bezpečnostních důvodů omezen také ve Vietnamu. Po zákazu však volají hasiči i v dalších zemích – ve Spojeném království nebo i v domovské Číně,“ upřesňuje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Pohled do historie
Lampióny se v Čechách objevily v posledních zhruba deseti letech. Jejich tradice však sahá 2 tisíce let zpátky do starověké Číny. Původně se používaly v armádě k signalizaci, neboť je bylo možné spatřit z velké vzdálenosti. S postupem let se lampióny staly neodmyslitelnou součástí asijských festivalů, svátků a obřadů a získaly i symbolický význam – zprostředkovávaly komunikaci s bohy. Lidé věřili, že stoupáním lampiónů do nebe se vzdalují i všechny jejich starosti a obavy a do života přichází štěstí. Dnes se na plášť lampiónů často píše nějaké přání.

Podrobnější informace o lampiónech štěstí najdete na webu https://www.dtest.cz/clanek-6752/lampiony-ne-stesti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *