Poznejte McKenzie metodu a zbavte se bolesti unikátní rehabilitační metodou!

Mezi nejčastější bolesti lidí patří ty, které jsou spojeny s pohybovým ústrojím. Je to například bolest zad či kloubů. Proti bolesti bychom neměli bojovat jen za pomocí léků, ale především správným pohybem a cvičením. U déletrvajících a velmi bolestivých stavů zvažte pomoc kvalifikovaných rehabilitačních a fyzioterapeutických odborníků ideálně s titulem Cert. MDT, kteří vám pomohou odhalit, zda je možné řešení nalézt neinvazivně skrz pohybovou prevenci, či je potřeba vyhledat pomoct lékaře.

Nejpodloženější a odborně nejprověřenější na českém trhu je McKenzie metoda, jejíž principy stojí právě na důsledné anamnéze pacienta a diagnostice tak, aby byly odhaleny příčiny bolesti a sjednán efektivní plán léčby.

McKenzie metoda je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby akutní i chronické bolesti páteře a jiných kloubů. Za jejím zrodem stojí novozélandský fyzioterapeut Robin McKenzie a do českého prostředí ji přenesla Eva Nováková, zakladatelka českého McKenzie Institutu. Institut sdružuje certifikované fyzioterapeuty po celé ČR. Díky Evě Novákové byl Mezinárodním McKenzie institutem udělen status první Certifikované McKenzie klinice v ČR, která se nachází na Kladně.

„Mnoho problémů s pohybovým aparátem se může odvíjet od opakovaně prováděných  běžných denních pohybů a pozic těla v nesprávné míře  – nerovnováhou v zatížení těla. To působí bolest. Podstatou McKenzie metody je diagnostika původu potíží a určení míry opakování určitých pohybů a pozic držení těla, které mohou bolest často zcela odstranit a současně obnovit funkci v daném kloubu. McKenzie metoda využívá celkového vyšetření pohybů a možností zatížit tělo postupně a ne nárazově. Terapeut hodnotí získané údaje a chování nebo změny bolesti díky postupnému systematickému zatížení těla,“ představuje metodu Eva Nováková.

„Klíčovým momentem je vstupní vyšetření odborně vyškoleným fyzioterapeutem – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení předběžné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán,“ říká PhDr. Kryštof Kuba, vedoucí terapeut první Certifikované McKenzie Kliniky v Kladně. Tuto léčebnou metodu aplikoval i na naše olympioniky, jejichž fyzioterapeutem byl PhDr. Kuba během zimních olympijských her v Koreji.

Autoterapie – samostatná léčba
Autor metody Robin McKenzie a jeho kolegové prokázali velkým množstvím silných studií, že většina pacientů s bolestmi zad se dokáže vyléčit sama resp. po instruktáži zkušeného fyzioterapeuta se vzděláním Cert. MDT.

„Více než 75 % bolestí zad se dá vyléčit pomoci autoterapie. Podobně tomu je i u jiných kloubů resp. částí těla. Autoterapie povzbuzuje a snižuje závislost na lékaři, navíc působí i jako dobrá prevence. McKenzie metoda podporuje potenciál lidského těla k přirozenému uzdravení, bez nutnosti medikace nebo chirurgického či ortopedického zákroku,“ říká PhDr. Kryštof Kuba a dodává: „Pacienti, kteří dodržují doporučenou McKenzie terapii, mají mnohem méně přetrvávající obtíže a jsou schopni předcházet recidivám. Pokud se nové obtíže objeví, zvládnout zpravidla na základě zaškolení terapeutem rychle a efektivně správným cvičením obtíže odstranit.“

Zdroj:  McKenzie Institut

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.