Odborník radí: Co je považováno za zanedbání péče?

Každý rodič je povinen odpovídajícím způsobem pečovat o své děti. Tuto povinnost ukládá přímo jeden z našich zákonů. Zanedbání této péče je velmi vážným činem, který může na dítěti zanechat trvalé následky. Rodič, který péči o dítě zanedbává, ignoruje potřeby dítěte, včetně těch základních, jako je potřeba bezpečí, lásky a přijetí, ale například také zdravé výživy a podobně. Dochází k poškození vývoje dítěte a v extrémním případě až k ohrožení jeho života. Zanedbávání může být zároveň provázeno i týráním nebo zneužíváním. Ale co je důležité, oproti týrání a zneužívání bývá zanedbávání péče nejméně viditelné.

Otázku zanedbání péče vysvětluje podrobněji Mgr. Iveta Novotná:
„Příčinou zanedbání péče může být také neznalost rodičů, kteří sami pochází ze zanedbávajícího rodinného prostředí, dále například to, že se o dítě starat lépe nemohou (např. dlouhodobá chudoba) nebo nechtějí (např. nechtěné dítě). Formy zanedbávání jsou různé, a stejně tak je různá i míra zanedbávání. Může jít o fyzické a výživové zanedbávání, zanedbávání oblékání, špatné bytové podmínky, nedostatečný dohled, nebo dokonce opuštění dítěte. Dále zanedbání zdravotní péče, vzdělávacích a vývojových potřeb a ochrany před rizikovým prostředím. Zanedbání se může týkat mnoha oblastí života dítěte, projevuje se v emocionální rovině, fyzické i duševní a lze říci, že zanedbávané děti mají výrazně horší start do života oproti dětem ze zdravé rodiny.“

Jak problém zanedbání péče jedním z rodičů řešit?
„Zanedbání péče je trestný čin a dojde-li k němu, je potřeba se obrátit na Policii ČR. Ta poté určí, zda se jedná opravdu o trestný čin a zda bude přizván i OSPOD či jiné orgány. Orgány sociálně-právní ochrany dětí neboli OSPOD jsou součástí obecních a krajských úřadů. Pro zahájení šetření je však nejprve nutné získat podnět. A ten může přijít třeba od lékaře, školského zařízení, blízké osoby, druhého rodiče, ale klidně i od samotného dítěte,“ vysvětluje postup řešení Mgr. Iveta Novotná.  V případě, že k zanedbání povinné péče dojde, mělo by také dojít k podání trestní oznámení na daného rodiče. Dle §201 odst. 1 písm d) zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, může být rodič, který třeba i z nedbalosti ohrozí další vývoj dítěte zanedbáním povinné péče, odsouzen k odnětí svobody až na dva roky. V každém případě může soud také rozhodnout o svěření dítěte do péče druhého rodiče.

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.
Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání. Kontakt: iveta.novotna@vasevyzivne.cz

Zdroj: VašeVýživné.cz

5 komentářů: „Odborník radí: Co je považováno za zanedbání péče?

 • 5.9.2020 (06:47)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, do MŠ, kam dochází naše vnučka třetím rokem (od svých 3 let), byla umístěna do povinné předškolní docházky i jedna dívka, která do MŠ dříve nedocházela. Nemá správné návyky pro kolektiv dětí, na ostatní děti je zlá (rozbíjí hračky, ostatním dětem trhá papíry při kreslení, atd.), vše kolem sebe rozhazuje a “kramaří”, učitelkám se těžko zvládají její projevy chování. Na dívce je vidět, že má nějakou poruchu, zda má za sebou nějakou psychologicko-pedagogickou poradnu, nevím. Díky karanténě byla přijata, aniž by jí ředitelka MŠ a učitelky viděly. Její přítomnost vážně narušuje výchovu a péči o ostatní děti.
  Zvažuji podání žaloby na její rodiče pro podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201, odst. 1 písm. d a kontaktování OSPOD u nás ve městě a Policie ČR. Není možné, aby jedna dívka takto “terorizovala” svoje okolí a všichni jsme na to jen koukali. Chápu, že má i ona svoje práva, ta ale končí tam, kde začínají práva naší vnučky, ostatních dětí a ostatních osob. Předem díky za Vaši odpověď. S pozdravem Hynek Holub, Ústí nad Labem.

 • 11.10.2021 (13:10)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den. Mám děti ve střídavé péči. Před víkendem bylo jedno z nich nemocné a zůstalo doma. Matka ale jedná jen ve vlastním zájmu a vzala děti na víkend ven. Včera mi je předala v doslova dezolátním stavu. Dnes oba nemocní. Několikrát jsem si také ověřil, že někam jede a děti nechává doma samotné a nebo se věnuje svému příteli na parkovišti a děti jsou opět doma samy. Lze s tím vůbec nějak naložit? Byl jsem ujištěn, že jako otec nemám v této zemi skoro žádná práva.

 • 26.5.2022 (12:18)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,chtěla bych upozornit na jednu rodinu,která žije u nás na vesnici. Mají 4 děti, bydlí v domku o jedné místnosti, kde vaří, spí a děti si zde hrají. Domek nemá sociální zařízení, pouze venku suchý záchod. Zdi místnosti jsou do půlky okopane, nenahozene, nevymalovane.

 • 12.7.2022 (07:42)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  naše vnučka 13 let si začala domů vodit kamaráda 16 let a naší dceři 50 let je to jedno a říká, že je lepší když se schází u ní doma než někde v parku, kde je prý nemá pod kontrolou…Jaký postih může dostat taková matka, která nechrání dceru před takovým rizikovým prostředím za trest, kdyby náhodou přišla vnučka do jiného stavu? A jaký trest by čekal jejího kamaráda? Zatím se tomu všichni jen smějí a my děda s babi jsme z toho jak se říká na mrtvici…
  Děkuji moc za radu kam se obrátit o pomoc

 • 24.2.2023 (23:14)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den.
  Před nějkaým časem mi byli svěřeny do péče děti.
  Dnes již plnoletá dcera má díky své matce u které byla v té době v péči dluh na zdravotním pojištění,který každým dnem roste.
  Snažil jsem se to s dcerou řešit přes “člověk v nouzi”,Bohužel do toho vpadla pandemie COVID,pak zemřel právník,nějaké to onemocnění atd. Protáhlo se to na 2 roky a nic se nevyřešilo.
  Dcera to moc řešit nechce,přece jen je to máma.
  Je tu nějaká možnost,jak to vyřešit,aby ten dluh nezůstal na dceři?
  Podle mého je to vina matky,když dceru neposílala do školy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *