Příběh společnosti Danone a zrodu moderní výroby jogurtů

Historie společnosti Danone, jejíž stoleté výročí si v roce 2019 připomínáme, je příběhem rodinného byznysu, příběhem vizionářů a neúnavných průkopníků, kteří několikrát začínali od nuly. Je to příběh lékaře, který stál u zrodu největšího světového výrobce jogurtů, příběh oboustranně prospěšného spojení byznysu a vědeckého výzkumu.

Můžeme v tom vidět i příběh produktových inovací, neustálé modernizace výroby a distribuce i zdokonalení marketingového působení. V historickém DNA Danone je zabudováno i působení ve prospěch společnosti, důraz na zdraví a zdravou výživu i s vědomím vzájemné propojenosti a závislosti člověka a přírody. To ostatně shrnuje i současná vize společnosti Danone – One planet. One health

1919 – Isaac Carasso vyrábí první jogurt Danone
Isaac Carasso (1874-1939) se narodil do rodiny zámožných obchodníků v multikulturní Soluni, kterou tehdy ještě ovládala Osmanská říše. On sám se stal lékařem. Když Balkán v roce 1912 zasáhly války a řecké jednotky obsadily Soluň, emigroval Isaac se svou rodinou do španělské Barcelony. Vrátil se tak do země, odkud byli jeho předci kvůli židovskému původu v 15. století vyhnáni.

Zrod moderní výroby jogurtů se datuje do roku 1919. Tehdy totiž Isaac Carasso v Barceloně vyrobil první jogurty. Hlavním důvodem tohoto počinu byla podvýživa a četný výskyt střevních chorob, které tehdy v kontextu sociálního a ekonomického rozvratu po první světové válce i v kontextu špatné hygieny trápily malé děti v Barceloně. A protože ještě ze Soluně znal tradiční balkánské jídlo – jogurt – zkusil to s ním. Díky svému vzdělání, vášni pro vědu a zkušenostem na to šel však trochu jinak než jeho kolegové na Balkáně.

Isaac Carasso se totiž inspiroval prací ruského badatele Ilji Iljiče Mečnikova, vedoucího výzkumu slavného Pasteurova ústavu v Paříži, který získal v roce 1908 Nobelovu cenu za výzkum imunity. Mečnikov vyslovil jako první hypotézu, že již dlouho známá dlouhověkost například balkánského obyvatelstva je dána jeho specifickým způsobem stravování. Ten spočíval v každodenní konzumaci velkého množství kysaného (fermentovaného) mléka, které bylo předchůdcem jogurtu. Profesor Mečnikov přisoudil onen pozitivní vliv na dlouhověkost dvěma kmenům bakterií obsažených v kysaném mléku. Tyto kmeny žijí ve fermentovaných mléčných výrobcích v symbióze a působí pozitivně na pro zdraví člověka velmi důležitou bakteriální mikroflóru ve střevech.

Inspirován výzkumem profesora Mečnikova, Isaac spojil mléko s touto čistou mléčnou kvasnou kulturou získanou z Pasteurova ústavu, a díky následné fermentaci, čili kvašení, se zrodil první jogurt Danone. Jednoduché jídlo, ale s obrovskou budoucností a dopadem na zdraví lidí. Užité živé kultury Streptococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus jsou dodnes součástí všech jogurtů různých značek po celém světě. Issac Carasso svůj produkt pojmenoval po přezdívce svého syna „Danon“, zrodil se tak název značky Danone. Issac svou filosofii založil na důrazu na zdravotní prospěšnost nového výrobku. Užíval například reklamní slogan “Jogurt, silná podpora pro váš žaludek a střeva.“ Byl také úspěšný ve snaze získat podporu svých kolegů – lékařů. Již v roce 1923 asociace barcelonských praktických lékařů oficiálně uznala, že jogurt je přírodní, zdravé jídlo. Jogurty Danone se na začátku neprodávaly v běžných obchodech, ale pouze v lékárnách na doporučení lékařů, a to ve srovnání s dosavadními spotřebitelskými zvyklostmi v menších jednorázových zdobených porcelánových nádobkách. Až později přišly na řadu skleněné obaly.

1929 – Daniel Carasso zakládá společnost Danone
Syn „otce zakladatele“ Daniel Carasso (1905-2009) po studiích na obchodní škole v Marseille absolvoval stáž bakteriologie na slavném Pasteurově ústavu v Paříži. Rozhodl se pokračovat v díle otce a vstoupit s výrobky Danone na francouzský trh. Jako 23letý v roce 1929 založil v Paříži firmu Société Parisienne du Yoghourt Danone. Poprvé ve francouzské historii tak nějaká firma nabízela jogurt vyrobený z čisté mléčné kvasné kultury.

Také Daniel začal okamžitě budovat vztahy s lékařskými specialisty, najal si odborníky na oslovování lékařů, kteří představují jogurty a nabízejí poukazy na ochutnávky zdarma. S výzkumníky slavného Pasteurova ústavu spolupracoval v oblasti jogurtových kultur. Na obalech Danone jogurtů umísťoval etikety odkazující na tuto oboustranně prospěšnou spolupráci: „Připraven dle pokynů Dr. Ilji Menčikova z Pasteurova ústavu, jogurt Danone je doporučován lékaři.“

Daniel kromě zdravotní prospěšnosti jeho jogurtů kladl důraz i na výbornou chuť tohoto jídla. Systematicky rozšiřoval odběratelskou síť – jogurty se v té době již neprodávaly jen v lékárnách, ale i v běžné obchodní síti s mléčnými výrobky a se sýry. Navíc ve snaze udělat z Danone dominantní značku využívá i moderní formy marketingu. Jedna z reklamních agentur vymýšlí v tom čase slogan: „Chutný a zdravý, Danone je dezert pro skvělé trávení“. Postupně se svým byznysem pokrývá celou Paříž, již v roce 1932 staví na předměstí Paříže v Levallois moderní výrobní závod, z něhož rozvážejí nákladní automobily jogurty do stále se rozšiřujícího území odbytu. Po smrti svého otce v roce 1939 převzal Daniel odpovědnost za celou firmu.

Nový začátek v USA
Na útěku před ničivou druhou světovou válkou opouští Daniel na začátku 40. let Francii a odchází do USA, své společnosti ve Španělsku a Francii dává na starost svým přátelům. New York mu ale nabídl nové možnosti. Již v roce 1942 rozbíhá v Bronxu novou firmu na výrobu a prodej jogurtů, když odkoupil řemeslnou malovýrobnu a prodejnu jogurtů řeckých migrantů. Vzniká Dannon Milk Products, Inc. s poameričtěným názvem bez koncovky „e“, což údajně spolu s novým logem a sloganem „real yougurt“ navrhl známý designér Raymond Loewy. Začátky v USA byly těžké, protože o výrobky nebyl zprvu zájem. Daniel pak vzpomínal: „Lidé neměli představu, co je to jogurt, byl to pro ně jen další mléčný výrobek vedle velkého množství ostatních. A neměl jsem tu ani podporu Pasteurova ústavu jako ve Francii a ve Španělsku.“ Jemná kyselost jogurtu nebyla po chuti většině Američanů, kteří byli zvyklí na sladké mléčné výrobky, zejména zmrzlinu. Přidávat jahodový džem navrch jako ve Francii nedovolovaly předpisy v USA. Nakonec po 2. světové válce začal plnit džem na dno kelímku, dřív, než byl přidaný jogurt. S touto novou inovací, pojmenovanou „ovoce na dně„ se prodej konečně rozeběhnul a stejně jako ve Španělsku a ve Francii, i v USA společnost Danone silně rostla. Nejprve šlo o jahodové příchutě, ale postupně na trh uváděl inovoval o další druhy ovoce: meruňka, pomeranč, citrón, ananas, malina nebo i vanilka.

Poválečné období
Do Paříže se Daniel Carasso vrátil po skončení 2. světové války v roce 1945 a řídil odtud podnikání ve Francii, Španělsku i USA. Evropa byla poničená a zbídačená válkou, mléko dostupné na příděl, dopravní dodávky byly zabaveny. Daniel se ale rychle zorientoval a využil pomoci Marshallova plánu k výrazné modernizaci výroby ve Francii po vzoru hromadné mlékařské výroby v USA – nechal nainstalovat trubky z nerezové oceli, stroje, automatické regulační ventily a vůbec celkový vysoce efektivní výrobní systém a systém organizace práce. Amerika inspirovala Evropu i jinak, např. v obalech. Také v Evropě se jogurty namísto do tradičních porcelánových obalů začaly plnit do více moderních sklenic, které byly lehčí a více hygienické.

Od 50. let došlo postupně také k přesunu těžiště
z vratných skleněných nádob na jednorázové obaly. Reklamy vytvářené předními umělci té doby kladly důraz na chuť i přínos jogurtu pro lepší trávení. Firma svůj byznys rozvíjela i s pomocí četných produktových inovací a Amerika přitom opět sloužila jako zásadní zdroj inspirace a zkušeností, např. v uvádění jogurtů s ovocem.

Celosvětová ekonomika prožívala od 50. let skvělé časy, což pomáhalo k růstu i společnosti Danone. Urbanizace, zlepšování standardů bydlení, nárůst vybavenosti lednicemi – to vše přispělo k tomu, že například v průběhu roku 1953 vyrobilo Danone v USA téměř 8 milionů kusů jogurtů a ve Francii 31,5 milionu. Danone se stalo naprostým dominantem jogurtového trhu.

Skupina Danone je v současnosti největším světovým výrobcem čerstvých mléčných výrobků a také výrobků na rostlinném základě a druhým největším producentem dětské výživy a minerálních vod. Výrobky Danone, které má v současnosti 100 000 zaměstnanců ve více než 50 státech, kupuje v celkem 120 zemí celého světa více než 900 milionů spotřebitelů.

Od roku 1991 také různě po světě vznikají unikátní Danone instituty, neziskové organizace, které všestranně podporují výzkum a vzdělávání v oblasti výživy. V současnosti se tak ve 14 Danone institutech po celém světě přes 200 odborníků věnuje systematickému výzkumu stravování a lidského zdraví jako takového. Díky více než 90leté usilovné práci nyní Danone vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě – čítá přes 3 000 kmenů. A to včetně unikátních probiotik, bakteriálních kmenů působících aktivně i ve střevech a využívaných pro kultivaci známých výrobků Activia či Actimel.

Milníky historie Danone:

 • 1919 – Issac Carasso začíná v Barceloně vyrábět jogurty „Danone“ pojmenované po svém synovi – zrození moderní
  hromadné výroby jogurtů, užití jogurtových kultur, které jsou dodnes součástí jogurtů různých značek
 • 1923 – asociace barcelonských praktických lékařů oficiálně uznává, že jogurt je přírodní, zdravé jídlo
 • 1929 – Daniel Carasso zakládá Danone v Paříži, začátek působení na francouzském trhu
 • 1930 – jogurty Danone pro španělskou královskou rodinu
 • 1937 – Daniel Carasso vytvořil Dany – jogurt s ovocným džemem nahoře
 • 1942 – Daniel Carasso, který utekl do USA před nacisty, zakládá další firmu v USA, Raymond Leowy navrhuje název Dannon, nové logo a slogan „real yougurt“, objem produkce jogurtů Danone v samotné Francii pak mezi lety 1956 a 1970 roste na více než sedminásobek
 • 1966 – Vznik BSN, po tomto sloučení dvou výrobců spotřebitelského a průmyslového skla vznikly 2. největší sklárny ve Francii
 • 1967 – sloučení Danone s Gervais, s níž zahájilo strategické partnerství již v roce 1960
 • 1970 – zrod mléčného dezertu Danette, který byl inspirován návštěvou Daniela Carassa v Nizozemí a setkání s místním produktem VLA (pitný puding prodávaný v půllitrových a litrových lahvích), Daniel Carasso žije ještě dlouhá léta a umírá v roce 2009
 • 1970 – BSN získává nápojářskou firmu Evian i se společností Blédina, a velké pivovary Kronenbourg, z BSN se stává lídr
  nápojářského trhu a segmentu baby food ve Francii
 • 1972 – vystoupení Antoine Ribouda na konferenci zaměstnavatelů v Marseille, přihlášení se k sociální odpovědnosti podnikání
 • 1972 – fůze Gervais-Danone s nápojářským a sklářským koncernem BSN – generálním ředitelem nové BSN-
  Gervais Danone se stává Antoine Riboud, Daniel Carasso se jako spoluvlastník věnuje vědě a vizím
 • 1981 – BSN -Gervais Danone kupuje zpět Dannon US
 • 1983 – otevření Mezinárodního výzkumného centra Daniela Carassa v Paříži
 • 1986 – akvizice General Biscuit, 3. největšího světového výrobce sušenek
 • 1989 – koupě velkých výrobců sušenek ve Francii, Itálii a Británii
 • 1990 – Danone vstupuje na trhy stř. a V Evropy, včetně čs. trhu, začátek výroby produktů Danone v mlékárně v Benešově
 • 1991 – první akvizice v Asii: koupě společnosti Amoy, honkongského producenta sójových omáček a zmrazených jídel
 • 1991 – v Paříži vzniká první Danone institut, nezisková organizace podporující výzkum a vzdělávání v oblasti výživy
 • 1992 – Danone se stává oficiálním hráčem na československém trhu
 • 1992 – zisk majority ve španělském Danone – rodina Danone je opět pohromadě
 • 1994 – Danone kupuje mlékárnu v Benešově, závod se výrazně modernizuje a zaměřuje na výrobu fermentovaných výrobků
 • 1994 – přejmenování společnosti na Groupe Danone, představení nového loga – dítě sledující hvězdy
 • 1996 – generálním ředitelem společnosti se stal Frank Riboud
 • 1997 – Danone se soustředí na segment čerstvých mléčných produktů, nápoje a sušenky
 • 2004 – americká společnost Schreiber Czech Republic s.r.o., koupila mlékárnu v Benešově
 • 2006 – Frank Riboud formuluje misi Danone: „Naším cílem je přinášet zdraví skrze jídlo tak velkému množství lidí, jak je to jen možné.“
 • 2007 – akvizice společnosti Numico (včetně části zvané Nutricia), Danone se stává světovým lídrem v segmentu dětské výživy a speciální výživy pro zdravotní účely, prodej divize sušenek
 • 2014 – generálním ředitelem Danone se stává Emmanuel Faber
 • 2017 – akvizice společnosti WhiteWave, světového lídra výroby potravin na rostlinném základě
 • 2017 – zveřejnění vize společnosti One Planet. One Health: idea o vzájemné propojenosti lidstva a naší planety, a tedy i potřeby spolupracovat na podpoře zdravého a trvale udržitelného životního stylu a vylepšování stravovacích návyků
 • 2019 – u příležitosti stoletého výročí Danone pro širokou veřejnost otevřelo svou sbírku 1800 kmenů bakterií pro výzkumné účely, vč. mléčných a bifidobakterálních kmenů v národní sbírce mikroorganismů v Ústavu Luise Pasteura

Zdroj a foto: Danone

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.