Neonatologické oddělení získalo od nadačního fondu Lucie Borhyové speciální dýchací přístroj

Lucie Borhyová předala dar Neonatologickému oddělení Nemocnice Na Bulovce, jménem svého nadačního fondu LuckyBe. Dýchací přístroj Vapotherm Precision Flow, v hodnotě bezmála 200 tisíc korun převzal za Neonatologické oddělení jeho primář MUDr. Martin Čihař.

„Lucie Borhyová je patronkou našeho oddělení od roku 2017. Za poslední dva roky nám nadační fond LuckyBe daroval přístroje za více než milion korun. Moc si toho vážíme a za pomoc děkujeme všem z LuckyBe. Zařízení, které jsme dnes převzali, umožňuje podávat novorozencům ohřátý a perfektně zvlhčený průtok dýchací směsi pomocí nasální kanyly. Pro nedonošená miminka je to naprosto zásadní pomoc v prvních týdnech jejich života,“ říká primář Čihař.

Nadační fond LuckyBe dlouhodobě podporuje Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, a to zejména formou nákupu potřebného technického vybavení. V minulosti šlo například o vyhřívané panely Sunflower, pulzní oxymetry Masimo Rad-8 (nutné pro monitorování bondingu), pacientské monitory a přístroje pro podporu dýchání. „Obdivuji tým lékařů a sestřiček Neonatologického oddělení a nesmírně si vážím jejich práce. Pomáhat jim v jejich snaze poskytnout co nejkvalitnější péči novorozeným dětem je opravdová radost,” říká Lucie Borhyová. Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm zařazeným mezi Intermediární perinatologická centra. Sestává z Jednotky intenzivní péče a z Oddělení fyziologických novorozenců. Na Jednotce intenzivní péče je ročně hospitalizováno přibližně 250 nedonošených nebo nemocných miminek, je zde provozováno 10 intenzivních lůžek a 2 pokoje rooming-in pro nedonošené děti. Na Oddělení fyziologických novorozenců je každoročně ošetřeno zhruba 2200 dětí, disponuje 24 lůžky roaming-in a observačním boxem.

O nadačním fondu LuckyBe
Nadační fond LuckyBe získává finanční prostředky ve formě přímých plateb na transparentní účet č. 115-3519540277/0100 od individuálních dárců, dále na základě dárcovských smluv s dárci, kteří se ztotožňují s cílem projektu „LuckyBe dětem“, nebo ve formě participací na výtěžku dobročinných akcí, kterých se účastní Lucie Borhyová a v neposlední řadě také ve formě přijatých nadačních darů od společnosti LuckyBe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.