Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZe života

Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou použít díky online přepisu hovoru i neslyšící

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 nabízí již řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Úřad práce. Zjišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce.

„Vzhledem k objemu poskytovaných informací velice vítáme a oceňujeme zvláště zpřístupnění Call centra Úřadu práce ČR pomocí online simultánního přepisu řeči operátorů. Odborní pracovníci této linky ochotně a prakticky poradí v otázkách zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dalších forem pomoci pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální informace zde získají také ti, kteří hledají pomoc poskytovatelů sociálních služeb, a to i v roli pečujících osob. Na požádání vyhledají operátoři volajícímu klientovi spojení na krajskou pobočku či kontaktní pracoviště Úřadu práce příslušné k místu jeho bydliště,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript online.

Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, v tomto případě operátorem infolinky.

Společnost chtěla tuto službu představit 28. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

„Potěšilo nás, že když se konference kvůli pandemii nemohla uskutečnit, Transkript online službu pohotově nabídl zdarma všem uvedeným institucím a organizacím a dočkala se tak mnohem většího uplatnění,“ řekl Jaroslav Winter z BMI sdružení, organizátor konference INSPO.

Pokud konference proběhne v náhradním termínu 12. října 2020, bude možné na ní informovat již také o praktických zkušenostech s poskytováním této služby. Kdyby ani v říjnu nebylo možné pořádat akce tak velkého rozsahu, organizátoři mají zamluvený v Kongresovém centru Praha další náhradní termín na 10. dubna 2021.

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci pořádá BMI sdružení.

Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Následující přehled uvádí všechny úřady a organizace, pro které Transkript online (převážně nevidomí přepisovatelé) zajišťuje online přepis mluvené řeči. Nejen těch, které tuto službu zavedly až v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Informační linky k onemocnění COVID-19
Hlavní web o koronaviru Ministerstva zdravotnictví – https://koronavirus.mzcr.cz/
Linka pomoci seniorům a potřebným – http://www.praha.eu/
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – https://www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – https://www.khsbrno.cz
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – https://www.khscb.cz/
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – https://www.khslbc.cz/
Krajská hygienická stanice v Pardubického kraje – https://www.khspce.cz/
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – https://www.khshk.cz/
Jihočeský kraj – infolinky k onemocnění COVID-19 – https://covid.kraj-jihocesky.cz/
Olomoucký kraj – infolinky k onemocnění COVID-19 – https://www.krajpomaha.cz/
Moravskoslezský kraj – infolinka pomoci seniorům – https://koronavirus.msk.cz/

Úřady
Úřad práce ČR – call centrum – https://www.uradprace.cz/
Úřad MČ Praha 2 – http://www.praha2.cz/
Úřad MČ Praha 3 – https://www.praha3.cz/
Úřad MČ Praha 11 – https://www.praha11.cz/
Úřad MČ Praha 12 – https://www.praha12.cz/
Úřad MČ Praha 20 – https://www.pocernice.cz/
Městský úřad Tábor – https://www.taborcz.eu/
Krajský úřad Středočeského krajehttps://www.kr-stredocesky.cz/
Krajský úřad Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Plzeňského krajehttps://www.plzensky-kraj.cz/
Krajský úřad Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/
Krajský úřad Jihomoravského krajehttps://www.kr-jihomoravsky.cz/

Pojišťovny
Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) – https://www.vozp.cz/
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – https://www.cpzp.cz/
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) – https://www.zpmvcr.cz/
RBP, zdravotní pojišťovna – https://www.rbp213.cz/
ZP Škoda – https://www.zpskoda.cz/

Firmy
ČSOB – https://www.csob.cz/
T-Mobile – https://www.t-mobile.cz/
Innogy – https://www.innogy.cz/

Zdroj: Transkript online 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *