Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Monumentální olejomalbu Zdeňka Buriana Lovci mamuta uvidíte v Městském muzeu v Hořicích

V rámci probíhající výstavy Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku byl v Městském muzeu v Hořicích vystaven také dosud veřejně neprezentovaný Burianův obraz Lovci mamuta z majetku Ministerstva zemědělství ČR. Monumentální olejomalba zobrazující velkolepou pravěkou scénu lovu na mamuta představuje širokou veřejností dosud neobjevený klenot Burianovy tvorby. Návštěvníci Hořic budou mít možnost obraz obdivovat ve Štorchově síni městského muzea od 17. září do 15. října tohoto roku. Ve čtvrtek 17. září od 19 hodin se uskutečnilo slavnostní představení obrazu za přítomnosti zástupců vedení města Hořice a Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.

„Téma lovu mamuta zpracoval Zdeněk Burian ve svém díle v mnoha variantách a rozličných výtvarných technikách. Námět byl úzce spjat s Burianovými ilustracemi k povídkám Eduarda Štorcha, které v roce 1937 vyšly právě pod označením Lovci mamutů. Vedle kreseb tužkou a perokreseb postupně vznikaly také lovecké scény v barevných pastelech, kvaších a olejomalbě. Burian dokázal vtisknout hrdinům pravěkých dobrodružných příběhů neobyčejně poutavou tvář. Po roce 1935, kdy navázal spolupráci s předním českým paleontologem Josefem Augustou, se v Burianově vizi pravěku mísí právě volné ilustrační pojetí se znalostmi nabytými při tvorbě vědeckých rekonstrukcí,“ uvádí kurátorka výstavy Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

„Obraz Lovci mamuta z roku 1951, provedený technikou olejomalby na plátno velkého galerijního formátu, je v kontextu Burianova díla s pravěkou tematikou zcela výjimečný. Malíř zachytil „velkou scénu“ pravěkých lovců ozbrojených primitivními zbraněmi, kterým se právě podařilo lapit mamuta do připravené jámy. Ke stařešině rodu a jeho druhům přibíhá početná skupina mužů, kteří se chystají odchycené zvíře dobít. V popředí obrazu je ztvárněna také žena obávající se o své neposedné dítě. Výjev je zasazen na náhorní plošinu se strhujícím výhledem na koryto řeky v údolí. Variantní studie k obrazu Lovci mamuta s názvem Mamutí jáma se nachází ve sbírkách Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Nicméně grandiózní pojetí námětu na velkém formátu činí právě z Lovců mamuta jedinečný doklad Burianovy tvůrčí geniality. Rovněž vynikající stav obrazu a adjustace plátna v původním masivním profilovaném rámu dodávají dílu na divácké atraktivitě,“ doplňuje Jana Cermanová.

„Zápůjčka obrazu Lovci mamuta z Ministerstva zemědělství představovala pro zaměstnance Městského muzea a galerie velkou organizační událost. Je pro nás velkou poctou začlenit tuto jedinečnou monumentální olejomalbu do stávající výstavy a představit tak široké veřejnosti jedno z nejvýznamnějších děl malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Pro umístění obrazu byl vyroben výstavní panel, na němž se tato výjimečná olejomalba stane dominantou Štorchovy síně,“ uvádí Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie v Hořicích.

Na poklad ukrytý v uměleckých sbírkách Ministerstva zemědělství ČR upozornil pořadatele hořické výstavy přední znalec díla Zdeňka Buriana Rostislav Walica, který v rámci doprovodných programů povede 24. 9. a 9. 10. komentovanou prohlídku výstavy. Ve středu 30. 9. se uskuteční přednáška archeoložky doc. Zdeňky Nerudové, Ph.D. z Moravského zemského muzea v Brně na téma Poslední mamuti na Moravě a jejich lovci.

Výstava Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku představuje ilustrace Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha s pravěkou tematikou ze sbírek Městského muzea v Hořicích. Perokresby, barevné pastely a kvaše, na nichž se odehrávají napínavé dobrodružné příběhy obyčejných kromaňonců, jsou doplněny unikátními archeologickými artefakty rovněž ze sbírek hořického muzea. Výstavu doplňují Burianovy olejomalby z fondu Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

* TZ byla připravena ve spolupráci s odbornou kurátorkou výstavy PhDr. Janou Cermanovou, PhD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *