Proočkovanost proti HPV kontinuálně klesá. Obavy z očkování nejsou na místě

Světová zdravotnická organizace považuje vzrůstající výskyt HPV onemocnění z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Ačkoli je očkování hrazeno zdravotními pojišťovnami a vakcíny jsou považovány za bezpečné, míra proočkovanosti v ČR u žen dlouhodobě klesá, u chlapců je dokonce pouze třetinová. Přispívají k tomu i dezinformační antivakcinační kampaně a protiočkovací nálada ve společnosti.

Lidský papilomavirus (HPV) je skupina virů napadající lidské buňky pokožky a sliznice, které mohou vyvolávat závažná nádorová onemocnění u žen i u mužů. S HPV se setká více než 80 % sexuálně aktivní populace. Přenos se nejčastěji uskuteční pohlavní cestou, přímým stykem při úzkém kontaktu nebo dotykem sliznic. Dojít může i k přenosu z matky na dítě během porodu. U žen mohou viry způsobit karcinom děložního hrdla, pochvy nebo vulvy, u mužů karcinom penisu. U obou pohlaví se může objevit karcinom konečníku nebo karcinom orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu).

„Rakovina mi vzala ženskost. Snad jen dočasně, čekám, až vlasy vyrostou. Dala mi velkého brouka do hlavy. Při sexuální výchově by se mělo zmiňovat, že se při nechráněném pohlavním styku nepřenášejí jen pohlavní nemoci, kterých se každý bojí, ale také HPV virus. To jsem dříve vůbec neřešila,“ říká Denisa Laubrová, onkologická pacientka s rakovinou děložního čípku.

Chlapci a HPV
I když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, ohrožuje také chlapce a muže. „Muži jsou většinou přenašeči bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata, ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ uvedl prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF UK a VFN v Praze.

Dvě třetiny dívek, pouze třetina chlapců
„Přestože je možné se efektivně bránit očkováním míra proočkovanosti proti HPV u nás klesá. Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 % populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 %. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 %,“ uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP. Nejvyšší proočkovanost vykázala Malta (88 %), následována Belgií (83 %), Švédskem (82 %) a Portugalskem (81 %).

„Díky očkování přitom dochází nejen k prevenci závažných onkologických onemocnění, ale také k úspoře budoucích nákladů na léčbu ze zdravotního rozpočtu,“ doplňuje Jakub Dvořáček.

Očkování je od roku 2012 u žen, u mužů pak od roku 2018, od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku hrazeno zdravotními pojišťovnami. Od 1. 1. 2018 bylo na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění umožněno očkování chlapců pro HPV infekci. Očkování má stejné schéma jako u dívek a probíhá mezi 13. a 14. rokem, ideálně pak v rámci 13leté preventivní prohlídky. Očkovat se mohou i starší lidé, vakcinace vy však měla být nejlépe dokončena před zahájením pohlavního života.

Kdy se očkuje proti HPV?
Očkuje se ve věkové kategorii 13–14 let, podávají se dvě dávky vakcíny po 6 měsících. Od 15 let je třeba již očkovat proti HPV infekci podáním 3 dávek vakcíny.Kolik vakcína stojí?
Očkování hradí ve věku 13 let zdravotní pojišťovna. Vždy je jedna z dostupných očkovacích látek plně hrazená, další s doplatkem rozdílu mezi nákupní cenou a úhradou ze zdravotního pojištění.

Obavy z očkování nejsou na místě
Pokud rodiče čerpají informace z dezinformačních webů a na sociálních sítích, dozvědí se o očkování celou řadu polopravd a zavádějících informací. Je dobré si takové zprávy ověřit a v případě nejistoty hovořit se svým ošetřujícím lékařem nebo kontaktovat pacientskou organizaci Veronica (www.pacientska-organizace.cz).

„Je přirozené, že se rodiče bojí. Navzdory skutečnosti, že se nic z údajných dopadů tohoto očkování neprokázalo, a máme pro to opravdu rozsáhlá a spolehlivá data, pochybnosti ve společnosti už byly zasety a jejich dopady si ponesou další generace. Proto je tak důležité, aby se rodiče o očkování svých dětí rozhodovali na základě kvalitních a srozumitelných informací,“ uvedla Ludmila Hamplová, publicistka, která se dlouhodobě věnuje dezinformacím ve zdravotnictví.

Případné nežádoucí účinky očkování navíc podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí. „Dosud jsme u nás nezaznamenali, že by výjimečné případy reakcí po vakcinaci neodpovídaly informacím výrobce, tedy nejčastěji to byly lokální reakce v podobě mírné bolesti v místě aplikace,“ vysvětluje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, místopředsedkyně Vakcinologické společnosti ČLS JEP.

V současné době je pozornost Ministerstva zdravotnictví ČR a odborníků zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Odborníci proto na rodiče apelují, aby dívky a chlapce nechali proti lidským papilomavirům očkovat.

O AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více informací na www.aifp.cz nebo https://twitter.com/aifp_cr.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *