Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZe života

Jak se koronakrize propíše do českého vzdělávání a pomůže nám uspíšit pozitivní změny?

Začátkem nového školního roku se politici, pedagogové, designéři i rodiče zamýšlí nad tím, jak by se nabyté zkušenosti z distanční výuky mohly pozitivně promítnout vzdělávacího systému. Mluví se o příležitosti zredukovat množství vyučované látky, aktivní výuce a o uspíšení procesu digitalizace. VIVIDBOOKS přinášejí interaktivní učebnice, se kterými škola ožije.

Samotný přechod na chytrá zařízení, totiž ještě neznamená výhru. Ukázalo se, že rozptýlené děti je potřeba hlavně zaujmout. Studenti by měli být aktivními účastníky výuky za pomoci diskuze, řešení problémů a situační, inscenační nebo didaktické hry.

Jedním z nových hráčů na trhu s pomůckami ve vzdělávání je i startupová firma Vividbooks, která začala distribuovat svůj obsah právě v době uzavření škol na jaře 2020. Autoři nové vzdělávací platformy pomohli učitelům i rodičům s domácí výukou během koronakrize, kdy otevřeli veškerý dosavadní obsah zdarma. Aplikaci a pracovní listy si stáhlo přes 3 000 uživatelů, kteří se tak zapojili do testování jednotlivých kapitol.

„Tyto zkušenosti jsme zužitkovali a vývoj Fyziky je hotový. Doufáme, že se nám naše úsilí vrátí a že si učebnice začnou pořizovat jak školy, tak jednotlivé rodiny, což je pro vývoj dalších předmětů nezbytné,“ vysvětluje Vít Škop, ředitel Vividbooks.

Pilíře VIVIDBOOKS:

  • Lekce podporují zvědavost studentů, učí je kreativitě a objevování, díky hravému designu a rozšířené realitě.
  • I složitá témata jsou jasnější pomocí názorných a interaktivních animací.
  • Úlohy zahrnují i práci s tužkou a papírem. Děti si vytváří vlastní sešit probírané látky.
  • Ke správným odpovědím nevede přímá cesta, ale diskuse. Studenti se tak zároveň učí       kriticky přemýšlet.
  • Učit se s dětmi doma není náročné. Všechny lekce Vividbooks jsou přehledné, snadno pochopitelné a přístupné online, takže budou vždy po ruce.
  • Děti se učí trávit čas před displejem smysluplně.

„Během korona krize jsme lidem rádi pomohli, dostali jsme navíc zpětnou vazbou, od mnoha rodičů i učitelů se kterými jsme doteď v kontaktu. Přes období prázdnin jsme tyto zkušenosti zužitkovali a vývoj knihovny Fyziky je hotový! Nyní doufáme, že se nám naše úsilí vrátí a že si učebnice začnou pořizovat jak školy, tak jednotlivé rodiny, což je pro vývoj dalších předmětů nezbytné,“ dodává Vít Škop.

Díky pečlivému testování se autoři učebnic dopracovali k podstatným závěrům, proto například rozšířili používání učebnic z chytrých telefonů a tabletů i na notebooky, chromebooky a interaktivní tabule, aby byl obsah dostupný všem školám a domácnostem.

V knihovně Vividbooks nyní najdete fyziku pro druhý stupeň základních škol, konkrétně kapitoly – Síly, Kapaliny a Plyny, Optika a Energie. Po stažení vás aplikace navede k vytištění pracovních listů, ty obsahují stručně zpracované kapitoly, vysvětlující nákres a související otázky. Prostřednictvím tabletu či chytrého mobilu nákres na papíře ožije a animace názorně ukáže fyzikální jev.

Zdroj a foto: www.vividbooks.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *