Centrum očima Pražanů: Turisté jim nevadí, jejich význam chápou. V centru chtějí žít, ne bydlet

Téměř každý Pražan si myslí, že centrum města je důležité pro jeho fungování a více než třetina vidí jeho hlavní roli navázanou na turismus. Nejčastěji chodí do centra za kulturou a vůbec je neláká jako místo k bydlení. Sedmdesát lidí ze sta je pak přesvědčeno, že by významné centrální lokality daleko lépe fungovaly, kdyby měly svého správce. To jsou ta nejzajímavější zjištění, která vyvstala z výzkumu Sdružení Nového Města pražského provedeného agenturou STEM/MARK koncem letošního srpna.

„V důsledku vládních opatření pro boj s epidemií se na jaře centrum Prahy poprvé proměnilo v město duchů. Velmi silně vnímáme, že je na čase zamyslet se nad jeho rolí v rámci celého hlavního města a navrhnout dlouhodobou koncepci, která stanoví nový směr změn. Centrum ztrácí svého ducha, přichází o jedinečnost a autenticitu. Společně s agenturou STEM/MARK jsme provedli výzkum veřejného mínění, abychom zjistili, jak centrum vnímají ti, kdo v Praze opravdu žijí,“ vysvětluje Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského, které zastupuje podnikatele a občany z okolí Václavského náměstí.

„Z výzkumu vyplývá, že často probíraný turismus je podle naprosté většiny Pražanů pro město přínosný, zejména ekonomicky a z pohledu mezinárodní prestiže. Díky absenci cestovního ruchu zasáhla současná krize nejvýrazněji právě centrum. Na místní podniky a firmy jsou navázáni další, mnohdy mimopražští dodavatelé a zásobovací společnosti. Tím už problém překračuje hranice samotného centra Prahy,“ dodává Adámek.

Jsou turisté pro centrum přínosem, nebo zátěží?
Zahraniční  
Přínosem 76%
Zátěží 24%
Domácí  
Přínosem 90%
Zátěží 10%

„My jako občané Prahy 1 jsme v uplynulých letech měli oprávněné výhrady vůči podobě a intenzitě turistického ruchu, a současná situace je proto příležitostí ke kvalitativní změně – podpoře turistiky s výraznou přidanou hodnotou, jako jsou například mezinárodní konference, veletrhy, festivaly a podobné akce. I proto jsem inicioval vznik spolku „Centrum žije! – spolek pro restart Prahy“ a vypracování případové studie o současné vážné ekonomické situaci v centru města a o způsobech, jak tuto situaci zvládnout bez výrazných dopadů na státní rozpočet. Nyní o tom probíhají intenzivní jednání s vedením hlavního města, bankami i jednotlivými členy vlády,“ popisuje Petr Hejma, starosta MČ Praha 1.

Podle 93 % Pražanů je centrum důležité pro fungování hlavního města. Nejvýznamnější úlohu nese cestovní ruch, reprezentace města a státu a přítomnost důležitých institucí a úřadů. Z pohledu 95 % respondentů hraje v posledních letech centrum roli atraktivní lokality pro zahraniční návštěvníky. Na druhém místě (82 %) stojí kulturní vyžití a 76 % dotazovaných se shoduje, že je centrum zajímavá oblast pro tuzemské turisty.

„Průzkum potvrzuje, že priority vedení města ve vztahu k budoucímu vývoji historického centra jsou správné a shodují se s očekáváními a potřebami Pražanů. Našim cílem je podporovat turismus, ale zároveň přispět k jeho kultivaci. Chceme vytvořit podmínky pro udržitelný turismus, který nebude mít negativní dopady na místní obyvatele. Už nyní pak rozšiřujeme zeleň v centru Prahy, bojujeme s vizuálním smogem a neregulovanými ubytovacími platformami. Podporujeme dostupné bydlení a zaměřujeme se na udržitelné řešení bezdomovectví. V tomto úsilí budeme dále pokračovat a uvítáme spolupráci s místními obyvateli a spolky,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Je podle Vás centrum Prahy důležité pro fungování hlavního města?
Velmi důležité 57%
Spíše důležité 36%
Spíše není důležité 6%
Není vůbec důležité 1%

 

Co je hlavní rolí centra Prahy pro fungování hlavního města?
Turismus, turistický ruch 38%
Reprezentace města a státu, instituce a úřady 24%
Historie, památky 20%
Kultura 17%
Místo k životu, společenský život a shromažďování 9%
Bezpečnost, pořádek, čistota 8%
Doprava, MHD, parkování 8%
Obchody, nákupy, služby 8%
Nevím 11%

Méně příznivě hodnotí Pražané samotný život v centru. Více než dvě třetiny se domnívají, že centrum rozhodně není dobré bydliště. Většina Pražanů by zde žít nechtěla. Od života v centru Pražany nejvíce odrazuje hluk a noční život (46 %), množství lidí v ulicích (38 %) a nedostatek zeleně (24 %). Více stromů a parků by pro život v centru chybělo téměř pětině z nich. Z odpovědí vyplývá, že do centra podle nich rozhodně nepatří auta, turistické atrakce jako jsou pivní kola nebo segwaye, a také drogy, nepořádek, lidé bez domova a žebrající. Co sem naopak jednoznačně patří je umění a živá kultura. Divadla, koncerty, výstavy a další kulturní akce jsou s centrem pevně spjaty podle názoru 70 % Pražanů.

Kdyby bylo bydlení v centru dostupné, chtěli byste tu žít?
Určitě ano 14%
Spíše ano 23%
Spíše ne 35%
Určitě ne 28%

Na začátku letošního roku jsme započali revitalizaci spodní části Václavského náměstí od ulice Na příkopě po úroveň hotelu Ambassador. Snažíme se proměnit a zkvalitnit veřejná prostranství v centru, která by se stala lákadlem také pro obyvatele Prahy. V tomto nelehkém období, které všichni prožíváme, vnímám jako důležité na takovýchto projektech pokračovat a tím dávat Praze a Pražanům pozitivní impulz do budoucnosti. Každá úprava veřejného prostoru mě velmi těší, o to víc, že se jedná o takto významné náměstí,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast rozvoje a územního plánu.

Pražané věří, že centru by nejvíce pomohla schopnost rychle reagovat na nové turistické atrakce a regulace reklamy. 70 % se shoduje, že by významná veřejná prostranství fungovala lépe, pokud by měla svého správce. Výzkum dále ukázal, že jen 6 % respondentů si myslí, že by se v centru mělo investovat především do parkování.

 „Jsem ráda, že panuje shoda na tom, že koronavirová krize se má stát jakýmsi milníkem v přístupu k centru Prahy. Tento rok jsme představili novou strategii cestovního ruchu v Praze, která jasně říká, že Praha má hájit především zájmy místních a podporovat kultivovanou podobu turismu. Připravili jsme také Manuál pro kultivovanou Prahu, který jasně stanovuje pravidla proti reklamnímu smogu. Zkrátka intenzivně pracuje na tom, abychom se po návratu k běžnému životu nevrátili i do vyjetých kolejí,“ dodává Hana Třeštíková, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Fungovala by veřejná prostranství, jako jsou např. Václavské nebo Karlovo náměstí lépe, kdyby měla svého správce?
Ano 70%
Ne 13%
Nevím 17%

Výzkum byl uskutečněn 19. – 27. srpna 2020 prostřednictvím internetového dotazníku a internetového panelu agenturou STEM/MARK mezi 753 obyvateli Prahy (napříč městskými částmi) staršími 18 let.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.