Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Šetření vodou? Ženy jsou na tom lépe než muži!

Dlouhodobé sucho, vzrůstající ceny energií, šetrnější přístup k přírodním zdrojům. Voda a její spotřeba v domácnostech jsou v současné době opět jedním z hlavních společenských témat. Ne všichni ale k problematice přistupujeme stejně. Podle nedávných průzkumů a analýz pro značku Finish ženy vnímají plýtvání vodou jako problém více než muži a při mytí nádobí spotřebovávají v průměru o téměř jednu desetinu vody méně.

Plýtvání vodou vnímají jako problém spíše ženy
Rozdíly mezi pohlavími jsou patrné už u povědomí o suchu nebo plýtvání vodou. Průzkum společnosti Stem Mark pro značku Finish odhalil, že 30 % mužů si nemyslí, že Češi plýtvají vodou, zatímco u žen tento názor sdílí pouhá pětina. Něžné pohlaví také považuje téma šetření vodou v České republice za důležité. Rozhodně souhlasí dvě třetiny žen. U mužů jde o 56 %.

Tato data potvrzují i analýzy společnosti Ipsos. Z nich vychází, že v domácnostech s myčkou muži o více než 20 % častěji myjí nádobí v ruce namísto vložení do myčky a při mytí nádobí spotřebovávají o téměř jednu desetinu vody více než ženy. Když už ale myčku použijí, ženy v o 6 % více případů předmývají nádobí před tím, než ho vloží do myčky.

„V České republice je přes 1,3 milionu lidí, kteří stále předmývají nádobí před vložením do myčky. Podle našich výpočtů ročně dohromady vyplýtvají vodu v astronomickém objemu 3,8 miliardy litrů, což by naplnilo největší přírodní jezero v České republice, Černé jezero. I proto jsme letos v květnu představili tablety Finish Quantum Ultimate s technologií ActiveBlu, které si poradí i s nepředmytým nádobím. Voda tak může zůstat tam, kam patří – v české krajině,“ říká Lukáš Klimek, category manager společnosti Reckitt.

Ne já, ale ten druhý
Průzkum také odhalil, jak na sebe nahlížíme v partnerském vztahu. Zatímco obě pohlaví se shodně vyslovila, že se v jejich domácnosti šetří vodou (92 % mužů; 90 % žen), při otázce, kdo konkrétně s vodou lépe hospodaří, se jejich odpovědi lišily. Pouhých 25 % žen označilo svého partnera jako osobu, jež šetří vodou. Muži své partnerky takto vnímají ve 43 % případů.

Na tom, kdo šetří vodou v domácnosti nejvíce, se obě strany též shodly. Většina z nich si myslí, že to jsou právě oni. Takto se vyslovilo 65 % mužů a 73 % žen. To, že by to byla právě jejich drahá polovička, přiznalo 19 % mužů a 13 % žen.

„Řada studií potvrzuje, že důraz na ekologicky šetrné chování kladou častěji ženy než muži. To ovšem neznamená, že muži o ochraně životního prostředí nepřemýšlejí. Šetření vodou a předcházení jejímu znečišťování jsou v době, kdy čelíme klimatické krizi, snad ještě důležitější než kdy dříve,“ říká Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu ZO ČSOP Veronica.

Odbornice radí, abychom se kromě lepšího hospodaření s vodou věnovali i nakupování věcí, které poté neputují nespotřebované do koše, nebo používání chemických prostředků při uklízení, praní či mytí nádobí pouze v potřebné míře.

„V případě mytí nádobí je důležité postarat se o to, abychom zbytky jídel bezmyšlenkovitě nespláchli do dřezu. Vždyť je to nejen plýtvání vodou, ale i znečištění vody! Nabízí se talíř setřít chlebem, hrnec stěrkou, mastné zbytky papírem, který patří do tříděného biologického odpadu,“ doplňuje Yvonna Gaillyová.

Muži se více zapojují do ekologických projektů
Pozitivní zprávou je vztah Čechů k dobrovolnickým projektům. Téměř 75 % dotázaných uvedlo touhu zapojit se poprvé v životě do boje se suchem. V počtu těch, kteří již přiložili ruku k dílu, dominují muži. Každý pátý uvedl, že se již věnovali dobrovolnické pomoci v boji se suchem v rámci ekologických projektů. U žen se jedná o každou devátou.

Projektům ke zlepšení situace s vodou v České republice se věnuje i značka Finish, která společně s Českým svazem ochránců přírody zahájila v České republice dlouhodobou iniciativu s názvem Voda pro českou krajinu. Jejím cílem je revitalizace české krajiny, která přispěje k zadržování vody v půdě, a edukace veřejnosti zaměřená na snižování spotřeby vody v domácnostech.

Letos se v rámci projektu Voda pro českou krajinu kromě jiných aktivit již zrealizovaly terénní práce v krajině horního Polabí u Hořiněvsi a do konce roku se plánují v lokalitě V Krejdách u Žďáru nad Sázavou. Zkraje příštího roku se pak spolupráce zaměří na rozsáhlejší revitalizaci krajiny v okolí hory Blaník. V říjnu tohoto roku se zapojili do údržby vybraných vodních ploch i zaměstnanci společnosti Reckitt.

Průzkumy a analýzy
Průzkum společnosti Stemmark pro značku Finish s názvem “Přístup Čechů k vodě a suchu” proběhl v lednu 2021 na vzorku 510 respondentů z obecné populace ČR starší 18 let reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje metodou CAWI. Jeho cílem bylo zjištění povědomí české veřejnosti o problematice sucha v Česku, zmapování chování Čechů vzhledem k využití vody a zhodnocení ochoty Čechů řešit problematiku sucha a plýtvání vody.

Analýza společnosti Ipsos pro značku Finish s názvem “Zaměřeno na nedostatek vody v České republice” proběhla na reprezentativním vzorku domácností, které vlastnily myčku a předmývaly nádobí před jeho vložením do myčky, z celé České republiky v lednu 2021. Metodologie sestávala z pilotní fáze, testovací fáze a studie záznamů respondentů. Během testovací fáze byly v domácnostech nainstalovány měřiče vodního průtoku od společnosti Gardena. Během analýzy proběhlo celkem 1359 mycích úkonů.

Průzkum společnosti Ipsos pro značku Finish s názvem “Používání myčky v České republice” proběhl v březnu 2021 metodou CAWI na vzorku 601 respondentů z populace ČR mezi 20 a 65 lety vlastnící v domácnosti myčku. Jeho cílem bylo zjistit četnost používání myčky a ručního mytí nádobí, výhody používání myčky, činnosti před vložením nádobí do myčky, četnost používání mycího prostředku a přísad a důvody používání/nepoužívání, problémy s myčkou (četnost a důležitost).

O značce Finish
Finish je předním světovým výrobcem produktů pro myčku nádobí, které doporučují hlavní výrobci myček nádobí, jako jsou Bosch, Siemens, Beko, Gorenje, Mora, Neff či Gaggenau. Značka Finish nabízí kompletní řešení pro perfektní výsledky mytí nádobí. V jejím portfoliu najde zákazník řadu kvalitních mycích prostředků různých formátů i velikostí a širokou nabídku aditiv pro ještě lepší výsledky mytí nádobí a péči o myčku. V minulých letech značka Finish výrazně přispěla k rozšíření myček nádobí do domácností a investovala do digitálních a televizních kampaní, aby tento trend posílila a pomohla lidem spotřebovávat méně vody, která tak zůstává v naší přírodě.

O ČSOP
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době čítá na 7000 členů, mezi něž se řadí profesionální odborníci, zkušení dobrovolníci i nadšenci z řad široké veřejnosti. ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Foto: Finish

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *