Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

ZábavaZe života

Pamětní Zvon #9801 připomínající válečné rekvizice zdobí Vltavu. Veřejnost ho do konce září může vidět u Čapadla na Smetanově nábřeží

Praha má nový zvon. Pamětní Zvon #9801 je hlasem tisíců zvonů umlčených v českých a moravských zvonicích za druhé světové války. České veřejnosti byl slavnostně odhalen. 28. srpna 2022, symbolicky přesně osmdesát let poté, co bylo 9801 rekvírovaných zvonů odvezeno do německých válečných továren. Lodě odplouvaly z Rohanského ostrova, kde by Zvon #9801 měl být v budoucnu trvale umístěn. Dočasné umístění našel u Čapadla na Smetanově nábřeží, veřejnost si ho zde může prohlédnout do konce září. Vznik Zvonu #9801 se podařilo realizovat díky příspěvkům dárců do veřejné sbírky. Stejnojmenná iniciativa, která za projektem stojí, zamýšlí dlouhodobou sbírku, která by podpořila symbolický význam Zvonu #9801 jako hlasu všech ztracených zvonů.

Veřejnost mohla Zvon #9801 poprvé vidět a slyšet při slavnostním odhalení 28. srpna u Čapadla na Smetanově nábřeží. Novému pražskému zvonu požehnal kněz Tomáš Halík. Součástí slavnostního odhalení byl hudební doprovod a světelná projekce. Ta podtrhla výtvarné řešení Zvonu #9801, jehož podobu ovlivnila hlavní idea projektu. Autoři návrhu Kryštof Čižinský a Jakub Kamínek v reliéfní výzdobě propojují v nový funkční celek současné i ztracené. Část pláště je poskládáno z fragmentů skutečných ztracených zvonů. Nápis na plášti sděluje: „Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka.“

Poslední úsek mezi Mělníkem, kde se uskutečnila zkouška zvonění, a Prahou zdolal Zvon #9801 na lodi. Lodní dopravu zvolili iniciátoři projektu pro její symbolický význam. V létě 1942 totiž ze „Hřbitova zvonů“ na Rohanském ostrově byly jako válečné rekvizice odvezeny zvony sundané z českých a moravských zvonic. Bylo jich 9801 – k jejich počtu odkazuje jak název pamětního zvonu, tak jeho hmotnost 9801 kilogramů. Obdobně velký zvon byl naposledy v Čechách ulit před téměř pěti sty lety pro katedrálu sv. Víta. „Všechny zvony, které za druhé světové války zmizely z českých a moravských zvonic, navrátíme jen těžko. Cílem iniciativy Zvon #9801 bylo nahradit tisíce umlčených zvonů novým silným hlasem. Společně jsme ho dnes poprvé rozezněli na Vltavě za přítomnosti lidí, kteří se o jeho zrod zasloužili. Tím ale naše snahy nekončí, veřejná sbírka se mění na dlouhodobou. Věříme, že se podaří postupně doplnit další chybějící zvony,” říká Ondřej Boháč, předseda spolku pražských zvoníků Sanctus Castulus.

Prvnímu zkušebnímu tónu předcházelo několik měsíců příprav. Výrobu iniciativa svěřila vyhlášené rodinné dílně Grassmayr v rakouském Innsbrucku. Zvonařští mistři Zvon #9801 odlili během jara. Do formy uložené v zemi nateklo deset tun roztavené zvonoviny přesahující teplotu 1000 °C. Poté bylo třeba vyčkat na postupné chladnutí a finální čištění a úpravy. Zvlášť se vyrábělo srdce zvonu. Nic z toho by nebylo možné bez podpory od dárců ve veřejné sbírce. Cílovou částku stanovenou na 14 milionů korun se podařilo dosud naplnit ze 73 %. Na Zvon #9801 dosud přispělo více než 2 300 individuálních dárců. Dále pak řada významných českých společností či jejich nadací, pro které je návrat hlasu umlčených zvonů důležitým kulturním, společenským a historickým milníkem. Zvon svobody podpořilo také Ministerstvo obrany ČR. „Na nacistická zvěrstva a hrůzy války nesmíme zapomínat, proto jsme rádi podpořili tento projekt darováním vyřazených pontonů na přepravu zvonu do srdce Prahy. Děkuji organizátorům, že po 80 letech vrátili symbolicky zpět zvony ukradené nacisty,” uvedla Jana Černochová, ministryně obrany ČR.

Po získání potřebných financí na finalizaci projektu Zvonu #9801 bude sbírka dlouhodobě pokračovat za účelem financování obnovy dalších zvonů na českých věžích a zvonicích. Chybí jich stále téměř tři čtvrtiny z předválečného počtu. Odhadované náklady na jejich obnovu čítají téměř 2,5 mld korun. Zvon #9801 má s jejich obnovou dlouhodobě pomáhat. Je opatřen elektronickou zvoničkou, jejíž zahajovací provoz proběhl v den odhalení. Za každých symbolických 980,10 korun, které dárci nasbírají pomocí zaslaných DMS ve tvaru DMS ZVON 90 na číslo 87 777, zvonička na Zvon #9801 symbolicky zazvoní jedním úderem. Pokud se na transparentním účtu 9801 1 9801 1 / 2010 nasčítá 9 801 korun, zvonička zazvoní přispěvatelům trojúderem kladívka. Symbolická zvonění, která mají v následujících měsících a letech pomoci dlouhodobé sbírce obnovit zvonový fond v ČR, jsou v denním režimu omezena na dobu od 8 do 22 hodin tak, aby zvonění nenarušovalo noční klid v těsné blízkosti Zvonu #9801.

Sochař, malíř, designér, šperkař a hudebník Michal Cimala vytvořil k představení zvonu grafiku pod názvem Zvon #9801. Limitovaná edice 50 grafických listů signovaných autorem je Cimalův příspěvek pro iniciativu. Kdo má o grafický list zájem, a v nejbližších dnech přispěje do veřejné sbírky 9 801 korun nebo více, obdrží grafiku Zvon #9801 jako poděkování.

„Symbolický návrat Zvonu #9801 vnímám jako návrat naší historické paměti a odkazu našich předků. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili,” ocenil starosta Prahy 1 Petr Hejma. Žádná rozsáhlejší iniciativa se zároveň neobejde bez podpory velkých dárců. Takovým dárcem projektu je od začátku Nadace PPF, v čele s členkou správní rady Janou Tomas Sedláčkovou. Potřebné finance se podařilo vybrat i díky významnému daru od společnosti J&T Real Estate. Vznik jedinečného zvonu podpořila také společnost Sekyra Group a Sekyra Foundation.

Iniciativa Zvon #9801 děkuje také společnosti Karlín Group, která se nově zařadila mezi velké soukromé dárce projektu. Zvon #9801 by nevznikl bez přispění BPD Partners, Amadeus Real Estate, Conseq Investment Management, Havel & Partners, Kooperativa pojišťovna a Alza.cz.

„Zvony jsou po staletí symbolem duchovní svobody, hodnot, tradice a společenské komunity. Projekt Zvon #9801 a s ním spojená snaha vrátit zvony a hodnoty, které symbolizují, do české krajiny a české společnosti jsou – zejména v dnešní době – velmi důležité. Nadace PPF je proto hrdým partnerem tohoto projektu,“ uvedl člen správní Rady Nadace PPF Vladimír Mlynář.

„Podporovat projekty se silnou myšlenkou nám dává smysl, navíc v lokalitě Rohanského nábřeží léta působíme a máme tu i naše sídlo. Zvon chápeme jako symbol s odkazem hodnot pro dnešní společnost i pro další generace,“ říká Dušan Palcr, předseda představenstva J&T REAL ESTATE.

„Zvon #9801 pro mě symbolizuje nejen burcující hlas svobody a duchovního společenství, ale v sousedství Invalidovny a ve spojení se silným příběhem o rekvizici českých zvonů nacisty i varovné protiválečné memento. Bude autentickým výrazem identity nové čtvrti Rohan City,

v níž chceme sdílený veřejný prostor skloubit s pocitem domova. Zvon v kontextu obnoveného vltavského ostrova a vznikající pobřežní promenády bude středobodem genia loci tohoto prostoru. Půjde o symbol připomínající hrůzy války i vzácnost mírového života, kterého si musíme vážit, neboť není samozřejmostí,“ řekl Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group a jeden z významných dárců, na obnovu zvonů poprvé – před dvěma lety daroval zvon například Českému Krumlovu.

„Přestože jsme se domnívali, že známe oblast Karlína a Rohanského ostrova velice dobře, stále nás překvapuje novými příběhy. O rekvizici zvonů za 2. světové války jsme se dozvěděli až díky iniciativě Zvon #9801. Z fotografií hřbitova zvonů na Maninách běhá mráz po zádech. Návrat zvonu v sobě nese neuvěřitelně silný příběh, který má tolik různých rovin. Oslovil nás natolik, že jsme se bez váhání k jeho zrodu připojili,“ komentuje Serge Borenstein za Karlín Group.

„My v Amádeu vnímáme zvony jako důležitou součást naší historie a možnosti podpořit zrod Zvonu #9801 si velice vážíme,” komentují Martin a Václav Klánovi, spolumajitelé AMADEUS Real Estate.

„Jsem ráda, že můžeme být součástí tohoto projektu, který považuji za velice pěkně pojatou formu připomínky historických událostí, jimž jsme jako národ museli v minulosti čelit. Hlavní dík patří především iniciátorům projektu, oceňuji ale i to, kolik dárců, bez nichž by projekt nebylo možné zrealizovat, se zapojilo a symbolický návrat zvonu do Česka podpořilo,” uvádí Hana Blovská, Managing Partner Conseq Investment Management.

„Jsme velice rádi, že můžeme přispět k realizaci tohoto krásného a unikátního projektu, který symbolicky navrací část naší historie, tradic, kultury i sebevědomí do naší země, našich duší a nejenom českým uším. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS si váží možnosti být jedním z partnerů Iniciativy Zvon #9801 a celého příběhu, a to nejen pro jeho historický a apelativní charakter, ale i s ohledem na jeho nadčasovost a poselství, které přináší. Jako největší česko-slovenská advokátní kancelář považujeme podporu podobných projektů za samozřejmou, neboť odráží náš přístup k tradici a spravedlnosti,” zdůraznil David Neveselý, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

„Zvon #9801 bude v budoucnu umístěn na Rohanském ostrově, což je lokalita, v jejíž blízkosti sídlí pojišťovna Kooperativa. Bylo proto samozřejmostí, že tento významný symbol pojistíme a připravíme zvonu pojištění na míru, a to za symbolické pojistné,“ uvedl Milan Medek, CSR manažer a výkonný ředitel Nadace Kooperativy.

Veřejnost může u Smetanova nábřeží vidět zvon do konce září, následně se přesune na další místo v Praze na Vltavě. Jeho hlas zahájí 2. září Koncert pro Evropu: Česká filharmonie na Vltavě. Koncert, který se koná u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU proběhne na plovoucí scéně na Vltavě a bude jej živě přenášet Česká televize.

Zvon #9801 zamýšlí iniciativa v budoucnosti darovat hl. m. Praze. Počítá se se symbolickým umístěním na Rohanském ostrově. Zvonice by měla být součástí Parku Maniny. Na jeho revitalizaci a podobu je Institutem plánování a rozvoje Praha spolu s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně vyhlášena mezinárodní soutěž. Podporu projektu Zvonu #9801 loni vyslovil výbor pro kulturu pražského magistrátu a těší se přízni od nynějších zástupců metropole. V řešení se bude pokračovat i s politickou reprezentací, která na magistrátu vzejde z podzimních komunálních voleb.

Zvon #9801 v číslech
● spodní průměr 258 cm
● výška bez koruny 187 cm
● hmotnost zvonu 9 801 kg
● hmotnost srdce cca 300 kg
● nárazový tón f0

Zdroj a foto: www.9801.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *