Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Anonymní online mentoringová poradna projektu W4W: První krok pomohla za první 4 měsíce více  než 200 lidem v obtížné životní situaci 

Projekt První krok byl spuštěn pod záštitou obecně prospěšné společnosti  WOMEN FOR WOMEN symbolicky na Den rodiny 10. října 2023. Jedná se o peer to peer mentoring.1Samy mentorky si osobně prošly náročnými a nepříjemnými momenty, dokázaly je překonat a svoje zkušenosti  předávají dál. Za dobu svého působení požádalo mentorky o pomoc 251 lidí ve složité životní situaci a  celkem si vzájemně vyměnili 1531 zpráv.  

Z těchto 251 osob se do Prvního kroku zaregistrovalo 96 % žen a 4 % mužů. Průměrná délka jednoho chatu  trvala 7 dní a lidem v obtížné situaci pomáhalo celkem 8 mentorek.  

Na První krok se obrátily převážně ženy ve věku 31-45 let mající 2 děti a hlavními tématy byly vztahy (28  %); domácí násilí (21 %); péče o děti (11 %) a finanční nouze (11 %). Co se týče regionálního rozložení, tak  mentorky kontaktovalo nejvíce lidí z Hlavního města Prahy (21 %), Ústeckého kraje (13 %), Středočeského  kraje (11 %) a následoval Moravskoslezský, Pardubický a Plzeňský kraj.  

„Začít o svém trápení mluvit, je první krok k jeho řešení. A nás velmi těší, že jsme během 4 měsíců dokázali  ´rozmluvit´ tolik lidí, protože překonat strach a stud je první vítězství,“ říká Lenka Boháčková, koordinátorka  a poradkyně pro sociální oblast obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a dodává: „Je také  důležité říct, že v rámci Prvního kroku dokážeme lidem nabídnout nejen pochopení, ale také návaznou  odbornou pomoc, ať už právní, sociální nebo psychologickou.“ 

O projektu W4W: První krok 
Projekt W4W: První krok je k dispozici všem, kteří se cítí pod neúnosným tlakem každodenního života.  Platformu může využívat každý člověk od 18 let a zcela anonymní online poradna je pro ně k dispozici na W4W: První krok. Zájemci o chat se zaregistrují pouze přezdívkou, vyberou si mentora či mentorku, jejichž  osud či zkušenost je jim blízká, a online se s ní/m mohou poradit a popovídat. 

Mentoři a mentorky v poradně W4W: První krok prochází pravidelným školením, jsou pod odborným  dohledem a řídí se etickým kodexem projektu. Neposkytují však odbornou pomoc. Pro tyto situace  disponuje W4W seznamem odborných služeb, které poskytne buď mentor/ka, nebo je najdou na webu  v záložce Odborné služby či mohou napsat na info@prvni-krok.cz

1 Peer mentoring je forma mentorství, která se odehrává mezi osobou, která prožila konkrétní zkušenost a osobou, pro kterou  je zkušenost nová.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *