Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Lékárník není prodavač barevných krabiček, ale zdravotnický odborník, říká Mgr. Ondřej Šimandl z EUC lékáren

Lékárenská péče je nedílnou součástí zdravotnického systému. Málokdo ví, že lékárnická profese není „jen“ o vydávání léků na předpis a prodeji volně prodejných léků. Lékárnici z EUC Lékáren jsou v úzkém kontaktu s lékaři, nabídku služeb i sortimentu průběžně přizpůsobují konkrétní poptávce ze strany pacientů a jejich lékařů, a jsou tak nedílnou součástí odborných týmů EUC klinik. Některé lékárny nabízí pacientům i možnost individuálních odborných konzultací. Mezi nimi je v Praze EUC Lékárna Plaňanská a EUC Lékárna Šustova, v Liberci pak EUC Lékárna Klášterní. Výhledově bude EUC otevírat konzultační místnosti i v dalších EUC Lékárnách.

Konzultace probíhají v soukromí konzultačních místností
„Projekt individuálního odborného poradenství jsem zahájil před několika lety. Pracoval jsem jako klinický farmaceut a měl jsem možnost seznámit se se základními principy odborných konzultačních činností. Tyto zkušenosti jsem následně implementoval do vybraných EUC Lékáren,“ říká Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a garant odborných konzultací, a dodává: „Motivací pro mě byla a je odbornost a nezastupitelnost našeho oboru v péči o pacienty. Podporujeme je v prevenci i v léčbě. Nabízíme screeningové programy realizované právě v lékárně, kde odborné konzultace vedou zkušení a erudovaní lékárníci. Ti procházejí kontinuálním celoživotním vzděláváním a garantovanými kurzy České lékárnické komory.“

„Bez lékárníků by zdravotnický systém nemohl fungovat. Jsou to vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci, často atestovaní, kteří prochází celoživotním průběžným vzděláváním, nikoli prodavači léků. V DNA našich lékáren je právě odbornost, kontinuální kontakt s lékaři v rámci našich klinik a podpora prevence formou screeningových a konzultačních programů, které realizují naší lékárníci ve vybraných lékárnách. Aktuálně se zabýváme především konzultační činností v oblasti lékových interakcí, správné inhalační techniky, odvykání kouření nebo detekcí poruch paměti. Věřím, že tyto programy mají pro pacienty velký přínos, lékárníci často jako první v rámci zdravotnického systému identifikují rizikové faktory a pacienta, který nedochází na pravidelné prohlídky a nasměřují ho k lékaři. Díky tomu je často včas zvolena účinná a bezpečná léčba, která vede ke zlepšení jejich zdravotního stavu, zamezí progresi a možným komplikacím onemocnění a v neposlední řadě ovlivní kvalitu jejich života,“ vysvětluje Ing. Marek Cita, výkonný ředitel EUC Lékáren.

Jak na lékové poradenství
Lékové poradenství je určeno pro všechny, kteří užívají současně více léků nebo doplňků stravy či vitamínů. Lékárník vysvětlí, zda pacient léčivé přípravky užívá správně. Nedílnou součástí konzultace je i kontrola, zda pacientem užívané léky či suplementy vzájemně neinteragují, nebo zda jejich účinnost není negativně ovlivněna současnou konzumací některých potravin či nápojů. „Do poradenství jsem zařadil i správnou inhalační techniku, která významně pomáhá maximalizovat efekt inhalačně podávaných léků. Snažíme se minimalizovat rizika spojená s léčbou, pacient tak má své onemocnění pod kontrolou. To samozřejmě zlepšuje kvalitu jeho života,“ přibližuje Mgr. Ondřej Šimandl. Nácvik správné inhalační techniky trvá asi 30 minut a naučíte se během něj nejen správně zacházet s inhalátorem, ale rovněž pracovat s dechem v průběhu inhalačního manévru, či vhodnou rehabilitací zmírnit dušnost nebo usnadnit vykašlávání.

Odvykání kouření je běh na dlouhou trať
Pokud chcete přestat kouřit, nemusíte na to být sami. Lékárník vás bude tímto náročným obdobím provázet. První konzultace trvá přibližně hodinu a lékárník během ní zhodnotí míru vaší závislosti na nikotinu. Následně připraví individuální plán na 3-6 měsíců tak, aby byl bezpečný a účinný. Během celého procesu vás bude i motivovat. Zdůrazní také závažnost zdravotních rizik, která jsou s kouřením spojená. Rozsah dalších konzultací k odvykání kouření je individuální, stejně jako jejich počet. Důležitá je ovšem vůle kuřáka přestat kouřit a neukončit léčbu předčasně.

Paměť je jen jedna
Poruchy paměti patří mezi jedny z nejčastějších potíží vyššího věku. Jejich příčinou může být Alzheimerova choroba či jiné formy demence, nebo dokonce deprese. Včasné odhalení příčiny potíží s pamětí je klíčové. Brzké zahájení léčby a trénování paměti může významně zpomalit vývoj onemocnění, a přispět tak k zachování kvality života pacienta. Konzultace zpravidla trvá 30 minut až hodinu. „Lékárník pomocí validovaných testů prověří vaši paměť a zhodnotí míru vaší soběstačnosti a nálady. Testy tak mohou významným způsobem přispět k včasnému odhalení příčiny potíží. V naší lékárně v současnosti používáme primárně testy paměti vyvinuté profesorem MUDr. Alešem Bartošem, se kterým dlouhodobě úzce spolupracuji,“ popisuje Mgr. Šimandl.

„Věnujeme se i dalším odborným konzultacím či různým screeningovým programům, které sledují např. riziko rozvoje diabetu či onemocnění srdce a cév. Mnohdy ale některé z klientů lékárny oslovujeme i my sami – například pokud si všimneme, že užívají velké množství léků a nezvládají management jejich užívání, stěžují si na určité potíže spojené s farmakoterapií, opakovaně si kupují například doplňky stravy na zlepšení paměti či snížení cukru, nebo pokud zjistíme, že je pacient kuřák. Tehdy je aktivně zveme na individuální konzultaci,“ uzavírá Mgr. Šimandl.

Na konzultace se lze objednat v Praze osobně přímo v EUC Lékárně Plaňanská, telefonicky na čísle +420 281 019 258 nebo e-mailem na konzultace.plananska@euc.cz, dále v EUC Lékárně Šustova osobně, telefonicky na čísle +420 271 913 307 nebo e-mailem na konzultace.sustova@euc.cz.

V Liberci v EUC Lékárně Klášterní v Liberci je možné se objednat buď osobně nebo telefonicky na čísle +420 702 285 100 či e-mailem na konzultace.liberec@euc.cz.

Zdroj a foto: EUC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *