Včasná diagnostika Alzheimerovy nemoci zmírňuje její následky. Nechat se otestovat můžete i v lékárně

Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova nemoc, se řadí mezi nejvážnější celosvětové zdravotní a sociální problémy tohoto století. Česká alzheimerovská společnost loni v České republice evidovala 167 tisíc pacientů s tímto onemocněním. Vzhledem k tomu, jak populace stárne, u nás dle odhadů do roku 2050 naroste celkový počet pacientů až na 380 tisíc¹. Odborníci v souvislosti s Alzheimerovou nemocí upozorňují především na důležitost včasného určení diagnózy. S rozšiřováním povědomí o problematice onemocnění a především s jeho včasnou diagnostikou dlouhodobě pomáhají lékárny BENU, jejíž certifikovaní lékárníci poskytují pacientům odborné konzultace a screening Alzheimerovy nemoci. Nově otevírají Alzheimer konzultační centrum pro testování poruch paměti v Praze na Andělu.

Podle doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D., vedoucího lékaře z Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci, je nejdůležitějším bodem v léčbě právě včasné zachycení onemocnění: „Je třeba si uvědomit, že tato zákeřná nemoc se může týkat každého z nás, ať přímo, či nepřímo přes příbuzné nebo přátele. Včasné odhalení nemoci je přitom velice důležité pro další vývoj pacienta. Čím dříve o ní víme, tím lépe dokážeme zpomalit rozvoj nemoci.“ Pokud má pacient podezření, že se u něj nebo u někoho blízkého projevily příznaky, může se obrátit na svého praktického lékaře nebo využít možnosti si nechat orientačně zhodnotit paměť v lékárnách: „Pro potřeby testování a konzultací otvíráme v BENU lékárně v Praze na Andělu nové Alzheimer konzultační centrum pro testování poruch paměti pro osoby starší 55 let. Speciálně vyškolený lékárník s pacientem projde sérii testů krátkodobé paměti a podle výsledků mu následně doporučí další postup,“ říká PharmDr. Michala Belasová, vedoucí odborných projektů lékáren BENU s tím, že konkrétní diagnózu může potvrdit až lékař.

Podezření na Alzheimerovu nemoc v rodině? Vyplňte test pro rodinné příslušníky
Kromě Prahy probíhá testování poruch paměti s vyškolenými lékárníky i v dalších BENU lékárnách po celé ČR. Pokud mají lidé podezření, že se u jejich blízkých projevují příznaky onemocnění, ale z jakéhokoli důvodu je zatím nechtějí vystavit testování, mohou při konzultaci vyplnit test určený pro rodinné příslušníky pacientů, který je dostupný i na benu.cz. Veškeré testy vznikly ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, jejich překladatelem a autorem je doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Nenápadné projevy
Alzheimerova nemoc je jednou z nejčastějších příčin demence. Nejprve se projevuje pozvolna tím, že pacient začne pociťovat zhoršení krátkodobé paměti. Dalšími příznaky jsou čím dál častější problémy s vyjadřováním, rozhodováním a časovou orientací. Později má pacient problémy i při běžných činnostech, jako je oblékání, stravování či nákup potravin, často bývá zmatený. V pokročilejší fázi nemoci pacient nedokáže sám přijímat potravu, má významné poruchy chování. V této fázi je již plně závislý na cizí pomoci. Alzheimerovou nemocí jsou nejčastěji ohroženi lidé vyššího věku, většinou nad 75 let, častěji ženy. Riziko vzniku onemocnění zvyšuje také dědičnost. V současné době se Alzheimerova nemoc stále řadí do kategorie nevyléčitelných nemocí. Pacientův stav lze ale zlepšit a průběh nemoci zmírnit např. prostřednictvím speciální léčby.

Příčiny a prevence
Příčiny Alzheimerovy nemoci jsou doposud neznámé, existuje však řada rizikových faktorů, které mohou být s touto nemocí spojovány:

  • Stárnutí,
  • dědičnost,
  • deprese,
  • prodělané onemocnění nebo úraz mozku,
  • škodlivý životní styl,
  • nezdravá strava,
  • škodliviny vnějšího prostředí,
  • dlouhodobý stres.

Podle odborníků lze riziko Alzheimera snížit dodržováním zásad zdravého životního stylu, a to především správnou skladbou jídelníčku a pravidelnou fyzickou a duševní aktivitou. Vhodným cvičením, jak zapojit mozek, jsou například výuka cizího jazyka, řešení hádanek a úkolů, či společenské aktivity a setkávání s lidmi.

Pár minut testování může zajistit roky kvalitnějšího života
Včasné zjištění diagnózy a rychlé zařazení léčby může výrazně pomoci nemoc přibrzdit a pacientovi zajistit další roky kvalitního života. Otestovat sebe nebo své blízké lze nyní jednoduše a diskrétně. Stačí si telefonicky, online nebo osobně rezervovat termín s odborníkem v pražském Alzheimer konzultačním centru, nebo v dalších vybraných lékárnách BENU. „Testování na Alzheimerovu nemoc trvá maximálně 15 minut a není nijak náročné ani invazivní, proto se není čeho obávat. Vše probíhá v soukromí, mimo ruch lékárny, ve speciální oddělené místnosti. Certifikovaný lékárník s pacientem postupně projde tři části testu paměti, poté interpretuje jejich výsledky a sepíše zprávu pro lékaře. Testování je rychlé, výsledky se dozvíte ihned po jeho absolvování a je pro členy zákaznického programu BENU PLUS zdarma,“ říká PharmDr. Michala Belasová a dodává, že speciálně vyškolený lékárník provede pacienta či rodinné příslušníky i možnostmi následné péče.

Zdroje:

  1. Výroční zpráva České Alzheimerovské společnosti z roku 2018. Dostupná z: http://www.alzheimer.cz/res/archive/005/000676.pdf?seek=1561919332

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.