Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Počet certifikovaných center na pomoc lidem s migrénou narůstá

Počet certifikovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy se specializací na léčbu migrény narůstá. Czech Headache Society neboli Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ve spolupráci s Neurologickou společností Jana Evangelisty Purkyně za poslední rok certifikovala několik nových center. Patří mezi ně například pracoviště v Liberci, Teplicích, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích aj. Dostupnost odborné péče pro osoby s migrénou je tak zase o něco větší. V současné době je po celé České republice již 30 specializovaných center, která nabízejí léčbu především pro pacienty se středně těžkou a těžkou migrénou. Vizí Společnosti je nalezení odpovídající léčby pro každého jednotlivého pacienta, který se obrátí na svého lékaře pro bolest hlavy. Tím může být praktický lékař u lehčích forem migrény nebo neurolog u forem těžších.1

Migréna je závažné neurologické onemocnění, které výrazně zasahuje do života zhruba 774 milionům2,3 lidí na světě. Nejedná se pouze o bolest hlavy, ale o sérii dalších příznaků, které migrénu doprovázejí a mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného denního fungování. Nejčastěji se můžeme setkat s pulzující bolestí hlavy, nevolností, citlivostí na světlo a zvuky, komplexní únavou a zvracením.4,5,6 Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který je schopen jejich migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim také tu nejvhodnější léčbu. Migrénu totiž vůlí opravdu nepřemůžete. „S lehčí migrénou je běžné jít k praktickému lékaři. U závažnějších migrén, co do frekvence a průběhu, je již nutné jít za neurologem či přímo na specializované neurologické pracoviště zaměřené na léčbu migrény. To je ideální cesta, jak se pacient může dostat k nejmodernější léčbě, ať už se jedná o léčbu akutní, nebo preventivní,“ vysvětluje MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, neurolog ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu migrény v Praze.

V České republice migrénou trpí přibližně milion lidí a z nich více než 400 000 pravděpodobně stále nemá diagnózu potvrzenou lékařem.7,8,9Důvodem velkého počtu nediagnostikovaných pacientů může být i určitá delegitimizace, řekněme shazování migrény v české společnosti. A to i přesto, že je jedním z onemocnění, pro která pacienti stráví nejvíce času ve stavu nemohoucnosti. Možná i vzhledem k tomu, že se migréna stala vysmívaným onemocněním, se k ní nemocní někdy nechtějí přiznat, skrývají ji a obávají se vyhledat odborníka. Je na čase migréně vrátit právoplatnou legitimitu. Jde o závažné a velmi kruté onemocnění s negativními socioekonomickými důsledky významně zasahující do životů nemocných a jejich rodin,“ říká MUDr. Andrea Bártková, Ph.D., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc, které získalo statut certifikovaného centra v roce 2012.

Specializovaná centra jsou dostupná po celé České republice

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy jsou dostupná ve většině krajů republiky. Pacientům jsou k dispozici nejenom ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Liberec a Plzeň, ale také v menších městech, jako je například Zlín, Valašské Meziříčí, Jihlava, Most nebo Strakonice. Výjimkami nejsou ani Hradec Králové, Pardubice, Rychnov, Náchod a Ústí nad Labem. Seznam všem dostupných center a kontaktů je k dispozici na webových stránkách Czech Headache Society nebo www.omigrene.cz. Jejich dobrá geografická dostupnost byla jednou z podmínek přidělení statutu centra.

Certifikaci mohou získat neurologové s minimálně pětiletou klinickou praxí v diagnostice a léčbě bolestí hlavy, kteří se aktivně a pravidelně touto problematikou zabývají. Publikační a přednášková činnost v této oblasti je nezbytnou podmínkou pro ustanovení centra. Pracoviště musejí být schválena výborem Czech Headache Society a výborem České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. To garantuje personální zajištění odborníky specializujícími se na migrénu a další typy bolestí hlavy i odbornou kvalitu těchto center. Tímto způsobem certifikovaná centra specializující se na diagnostiku a léčbu bolestí hlavy jsou často také označována jako poradny bolesti hlavy. Jejich přehled najdete na www.omigrene.cz.

V Olomouckém kraji působí centrum při Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc na adrese I. P. Pavlova 6. Na Moravě mohou pacienti najít ještě osm center, po jednom ve Zlíně, Jihlavě a Valašském Meziříčí, dvě v Ostravě a tři v Brně. Všechna centra nabízejí prvotřídní péči především pro pacienty, kteří se potýkají se závažnější formou migrény. „Závažnou migrénou se rozumí ataky, které trvají velmi dlouho, mají těžký průběh, případně obojí. U středně těžké migrény jsou pracovní, společenské i rodinné činnosti nemocného omezené, dokáže je vykonávat jen částečně a s velkým sebezapřením. Těžká migréna zcela znemožňuje veškerou psychickou i fyzickou aktivitu. To znamená velký zásah do života pacienta a výrazné narušení kvality života. Proto se zpravidla u těchto pacientů snažíme pracovat i s preventivní léčbou. Doposud dostupná preventivní terapie byla nespecifická, tedy primárně vyvinutá pro terapii jiných chorob, např. deprese nebo epilepsie. Nejnovějším typem preventivní léčby je léčba vyvinutá přímo pro migrénu, jedná se o terapii biologickou,“ říká MUDr. Andrea Bártková, Ph.D., vedoucí certifikovaného centra v Olomouci. Více informací o migréně a tipy pro život s migrénou na www.omigrene.cz.

 Zdroje:

  1. Czech Headache Society. Vize a poslání. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/vize-a-poslani/.
  2. National Institute of Neurological Disorders and Strokes. Migraine Information. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Migraine-Information-Page. Accessed September 2017.
  3. Naposledy dostupné 31. 10. 2019 z https://www.worldometers.info/cz/
  4. ADELE M et al. Journal of Pain Research 2017; 10: 2751–2760v.
  5. LINDE M. Eur J Neurol 2012, MUNAKATA J. Headache 2009, VOS T. Lancet 2012, STEINER J Headache Pain
  6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Cephalalgia. 2013; 33: 629–808.
  7. DIAMOND S et al. Headache. 2007; 47: 355–363.
  8. VOS T et al. Lancet. 2016; 388(10053): 1545–1602.
  9. WOLDEAMANUEL YW, COWAN RP. J Neurol Sci 2017; 372: 307–315.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *