Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Kampus Hybernská zahájil akademický rok

Pražský magistrát a Univerzita Karlova v pondělí 2. října slavnostně zahájili akademický rok v prostorách jejich společného projektu Kampus Hybernská. Bohatý program, komentovaná prohlídka nebo otevřené dveře všech projektů, které v Kampusu Hybernská sídlí, připomněl studentstvu i široké veřejnosti, čím je v samém srdci města výjimečný a nenahraditelný. Centrum díky němu není jen turistickou destinací, jíž se Pražané snaží vyhnout, ale důležitý místem, které jako jediné propojuje zájmy města s poznatky univerzity a každodenním životem občanů města.

“Spolupráce Prahy, Kampusu Hybernská a Univerzity Karlovy se rozhodně osvědčila a za nás mohu potvrdit, že plně podporuji pokračování tohoto společného projektu, který je ukázkovým příkladem, jak by kolaborace na první pohled odlišných entit měla vypadat. Velmi doufám, že další nové spolupráce města a univerzit budou pokračovat,” zhodnotila při zahájení Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, klimatický plán a volnočasové aktivity.

“Partnerství s Hlavním městem Prahou je pro nás zásadní ve smyslu plnění třetí role univerzity a navazování spolupráce s dalšími subjekty z aplikační sféry. Kampus Hybernská nám dává možnost mezioborově reagovat na aktuální celospolečenská témata a vést o nich diskuzi se studenty, komerčními partnery nebo občany města,” dodává Petra Štanclová, kancléřka Univerzity Karlovy.

Toto propojení se odráží jak na fungování samotného prostoru Kampusu Hybernská, tak na programu, který je často přístupný zdarma. Spolupráci rozmanitých subjektů působících v Kampusu Hybernská podporuje mimo jiné představená novinka – téma semestru spojující program kulturních, vědeckých, vzdělávacích, tvůrčích, rodinných i studentských aktivit. Tématem tohoto podzimu je Budoucnost. Ta se ponese v duchu umělé inteligence a udržitelného rozvoje.

Budoucnosti v umělé inteligenci a udržitelnosti se budou ve svých podzimních akcích věnovat například tito rezidenti Kampusu Hybernská i původní produkce Kampusu Hybernská vystupující pod značkou HYB4:

 • Charles Games, indie videoherní studio, které stojí za projekty jako Beecarbonize, Playing Kafka nebo Attentat 1942, plánuje přednášku “Mohou videohry zachránit planetu?
 • Centrum péče o duši zve na workshop s meditací, textem a automatickou kresbou zaměřený na práci s očekáváními a obavami týkajícími se budoucnosti. Z výstupů účastníků bude následně vytvořena výstava.
 • ai připravuje přednášky a workshopy propoující umělou inteligenci, vážnou hudbu a literaturu v rámci akce Dny AI.
 • Studentská Hybernská, iniciativa sdružující studentské spolky, chce prozkoumat zejména budoucnost demokracie nebo problematiky genderu, už v říjnu plánuje diskusi “Je budoucnost feministická?”
 • Existuje spousta možností, jak se prakticky zapojit do ochrany klimatu. Studentský spolek Mater Nostra proto uspořádá síťovací setkání: “Jak prakticky na klima”
 • INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky, nabídne online webináře o tom, jaký efekt může přinést naší budoucnosti cirkulární ekonomika.
 • Revue Prostor se zaměří ve svém programu na výzvy, před kterými stojí mladí žurnalisté a žurnalistiky.
 • České Priority, expertní think-tank usilující o integraci vědeckých poznatků a kvalitních analýz do procesu tvorby a implementace veřejných politik, přiblíží na svých akcích scénáře vývoje AI do roku 2050.
 • ISFOR, Institut pro společnost 4.0, zorganizuje workshop o udržitelnosti, surovinové politice a nakládání s hmotou.
 • HYB4 Galerie Kampusu Hybernská chystá výstavu začínajícího umělce Patrika Adamce s názvem STUCK, kterou doprovodí diskuse o budoucnosti a uplatnění studentek a studentů uměleckých škol. Současně HYB4 Galerie uspořádá živou malbu dvou umělců tvořících dílo spolu s umělou inteligencí.
 • HYB4 Hudba, hudební produkce Kampusu Hybernská, připravuje koncert Prague Improvisation Orchestra na “udržitelné” nástroje, například preparované nevyužitým a odpadním materiálem.
 • HYB4 Film, filmová produkce Kampusu Hybernská, představí ve spolupráci se spolkem Artbiom audiovizuální dílo vytvořené pomocí AI a na AI v umění povedou také následnou diskuzi.
 • Veřejnost se v průběhu podzimu může těšit také na akce zaměřené na budoucnost energetiky, postavení Česka v transformující se světové ekonomice, nebo na konferenci věnující se budoucnosti AI pořádanou ve spolupráci s ambasádami.

Uvolnit se po tom všem můžete rukodělnou prací při některém z workshopů v Cirkulární dílně! Termíny jednotlivých podzimních akcí na téma budoucnost jsou průběžně zveřejňovány na webu Kampusu Hybernská.

Kromě nového tématu semestru byla odhalena ještě jedna novinka – nový propagační vizuální koncept UK. Univerzita Karlova doposud vedle své historické prezentace postrádala současnější propagační rovinu, která by jednotně a přátelsky oslovovala také uchazečky a uchazeče, studentky a studenty, absolventky a absolventy i širokou veřejnost. Novou vizuální identitu tvoří mimo jiné i propagační logo, které vychází z podoby stylizované svatováclavské koruny, nejstarší a nejvýznamnější součásti českých korunovačních klenotů, která je také vyobrazena na hlavě Karla IV. na univerzitní historické pečeti. Jasně je také definovaná barevnost, paleta rastrů, písma, a tedy tzv. logotyp ve svých příslušných 4 variantách včetně jeho anglické mutace. Postupně (ke konci roku 2024) přibude i zcela nově navržené písmo s názvem Universitas Carolina. To vše při zachování úcty k historické pečeti UK. Jakkoli totiž nový propagační vizuální koncept přinese čerstvý vítr do marketingových plachet, historické pečeti jako oficiálního loga se univerzita nevzdává a bude jej i nadále používat na oficiálních dokumentech, diplomech apod. Nový propagační vizuální styl UK se skládá z mnoha položek: kompletní grafický manuál, šablony pro sjednocení v propagační linii 17 jednotlivých fakult a dalších součástí UK, šablony pro webové rozhraní a sociální sítě, návrhy užití na propagačních předmětech včetně vlastní produktové řady a ekologicky šetrných výrobků, návrhy orientačního systému a další. Více info zde. O novém vizuálním stylu si můžete poslechnout také nový díl univerzitního podcastu Stop time.

Za Univerzitu Karlovu zahájila akademický rok v Kampusu Hybernská osobně rektorka UK Milena Králíčková: „Nový akademický rok na Univerzitě Karlově vítáme v poměrně nejisté době chronického podfinancování vysokých škol. My ale víme, že taková situace není pro Českou republiku udržitelná a nemůžeme se s tím smířit. Slibuji vám, že vedení Univerzity Karlovy udělá maximum proto, aby se zde i nadále dobře učilo, studovalo a pracovalo. Vy všichni jste budoucnost této země a jsem přesvědčená, že překonání překážek nás opět posílí, že máme dostatečnou flexibilitu na to, abychom zvládli úkoly, které každého z nás provázejí, ale i komplikace, které naše role přinášejí. Přeji Vám do nového akademického roku, ať při tom všem najdete sílu pečovat také o vztahy a zejména o vztah sami k sobě, k okolí a k životu.

Zdroj a foto: Kampus Hybernská 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *