Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Nové perspektivy a trendy při využívání pupečníkové krve

V současné době je odběr a využití pupečníkové krve téměř běžnou praxí, ale klíčovým aspektem tohoto procesu je neustále se rozvíjející výzkum. Tento výzkum rozšiřuje obzory v oblasti lékařství a regenerační medicíny, směřující k účinnějším, rychlejším a šetrnějším léčebným metodám. Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou nadále intenzivně studovány vědci a lékaři z celého světa, kteří hledají nové možnosti využití těchto buněk nejen v léčbě známých onemocnění, ale také v dosud nedotčených oblastech.

Kmenové buňky lze získat z více částí lidského těla. Jednou z nejméně invazivních možností je odběr a uchování při narození dítěte – říká se jim také perinatální kmenové buňky. Tyto buňky jsou nejmladší, nejsou ovlivněny životním stylem, překonanými či probíhajícími chorobami. Oproti kmenovým buňkám, které lze získat během dalšího života, tak mají mnohé výhody.

Výjimečné vlastnosti kmenových buněk
Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou v centru pozornosti medicíny kvůli svým jedinečným vlastnostem. Každý zdroj kmenových buněk je jedinečný, ale buňky z perinatálních tkání mají tu výhodu, že jsou mladé, neovlivněné životním stylem a nemocemi, kterými člověk prochází svým životem, co znásobuje jejich schopnosti. Tyto buňky mají schopnost přeměnit se na různé typy buněk a unikátní regenerační potenciál. Mohou regenerovat poškozená tkáně a obnovovat buňky, které se opotřebovávají. Navíc mají schopnost tlumit zánětlivé procesy v poškozených tkáních, což napomáhá tělu k regeneraci a léčbě.

Perinatální kmenové buňky
Novorozenecké kmenové buňky lze získat z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty. Tyto tkáně po porodu ztrácejí svou funkci a často končí nevyužité/ jako biologický odpad. Je to však škoda. Jejich odběr a uskladnění představuje jednoduchý, neinvazivní a bezpečný způsob uchování více typů kmenových buněk.

Placenta – nový, slibný zdroj kmenových buněk
Uplynulo více než 40 let, co medicína úspěšně poprvé použila k transplantaci kmenové buňky. Vědci je izolovali z kostní dřeně. Významným mezníkem v oblasti léčení závažných onemocnění byl rok 1978 a zjištění, že vhodným zdrojem kmenových buněk je pupečníková krev. Následovalo dalších 10 let intenzivních výzkumů, než byla pupečníková krev použita k transplantaci. Úspěšnost tohoto postupu potvrzuje fakt, že od té doby bylo po celém světě provedeno více než 60 000 transplantací pupečníkové krve. Pokrok se však nezastavil. Vědci hledají další zdroje kmenových buněk a jak naznačují poslední výzkumy, velký potenciál má i donedávna nepovšimnutá tkáně placenty. Vzhledem k tomu, že placenta je přesně mezistupněm mezi dítětem a matkou, má výjimečné imunomodulační vlastnosti, které jsou velmi žádané zejména v budoucí možné léčbě autoimunitních onemocnění. Také proto, že průměrná placenta váží 500 g, získáváme mnohem větší počet buněk, které mohou být v budoucnu použity k léčbě pacienta.

Výzkum na vzestupu
V současnosti probíhá podle údajů z registru klinických zkoušek více než 20 studií, používajících kmenové buňky z placenty. Očekávání v medicíně jsou velká. Regenerační schopnosti těchto buněk byly potvrzeny na klinických zkouškách při léčbě dětské mozkové obrny, mozkové mrtvice, infarktu myokardu, poškození míchy, jaterní cirhózy i při obnově kostních a chrupavčitých tkání. Tlumí i funkci imunitního systému, což výrazně pomáhá při zmírnění komplikací po transplantaci krvetvorných kmenových buněk a jiných orgánů. Jsou také účinné při léčbě autoimunitních onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, roztroušená skleróza a Crohnova choroba. Testuje se i využití kmenových buněk z placenty při léčbě kardiovaskulárních onemocnění jako ischemie nebo arterioskleróza. Potenciál kmenových buněk z placenty je obrovský a zůstává jen otázkou času, kdy vědecké zkoumání přinese jejich další pozitivní příspěvek k zachování a obnově zdraví.

Perspektivní využití v léčbě onemocnění
Kmenové buňky v léčbě nemocí – Kmenové buňky z pupečníkové krve mají schopnost diferencovat se na různé typy buněk, což je činí cenným zdrojem pro léčbu nemocí. Studie zkoumají jejich využití při léčbě leukémií, srdečních onemocnění, cukrovky, mozkových obrn, určitých typů poruch autistického spektra (např. vysokofunkční autismus), typů ischemických poranění mozku a dalších onemocnění.

Kombinovaná terapie – Zkoumá se také možnost kombinovat kmenové buňky z pupečníkové krve s jinými léčebnými metodami, jako je genová terapie a imunoterapie. Tato kombinace může poskytnout efektivnější léčbu.

Terapie regenerace tkání a anti-stárnutí – Kmenové buňky z pupečníkové krve se také zkoumají v oblasti regenerativní medicíny a anti-stárnutí. Tyto terapie mají potenciál zlepšit kvalitu života pacientů, zejména v oblasti neurodegenerativních onemocnění, oftalmologie, ortopedických problémů a endokrinologických poruch.

Téměř 800 klinických studií po celém světě ověřuje použití pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty při mnoha onemocněních. Dosavadní výsledky klinických studií a praktické využití pupečníkové krve potvrzují její spolehlivost a efektivitu v různých oblastech medicíny. Léčba expandovanou pupečníkovou krví představuje inovativní přístup, který kombinuje rychlost hojení s vysokou účinností. Vzhledem k různorodým výzkumným směrům a perspektivám využití kmenových buněk z pupečníkové krve a placenty zůstává tato oblast jedním z nejvýznamnějších témat v moderní medicíně. Odborníci se shodují na tom, že důkladný výzkum a inovace v této oblasti mohou otevřít nové možnosti pro léčbu a regeneraci lidského těla.

Je důležité si uvědomit, že využití pupečníkové krve je stále výzkumnou oblastí a ne všechny aplikace jsou již klinicky ověřené. Před jakýmkoli rozhodnutím ohledně pupečníkové krve je vhodné konzultovat se zdravotním odborníkem a zvážit aktuální stav výzkumu a léčby.

Zdroj a foto: Cord Blood Center CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *