Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Česká televize v úterý nabídne u příležitosti festivalu ZUŠ Open přímý přenos Benefičního koncertu Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol

Až do 9. června probíhá pro celé republice festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Již v úterý 28. května se od 20.15 hod. uskuteční v přímém přenosu České televize na ČT art benefiční koncert patronky festivalu pěvkyně Magdaleny Kožené a žáků a pedagogů ZUŠ v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí v pestrém programu orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a sbor žáků ZUŠ, které vznikly jen pro tuto příležitost a mají za sebou intenzivní přípravy. Koncert zpestří i vystoupení dvou tanečních souborů. Celkem se na koncertě podílí více jak 300 účinkujících z téměř 40 škol. Talentované malé a mladé hudebníky podpoří i houslový virtuos Josef Špaček, člen České filharmonie Tomáš Františ a varhaník Přemysl Kšica. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie a spolupatron Nadačního fondu Magdaleny Kožené David Mareček. Výtěžek koncertu bude věnován na aktivity Nadačního fondu Magdaleny Kožené.

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat. Z těchto důvodů jsem také založila svůj nadační fond,” vysvětluje světoznámá operní pěvkyně Magdalena Kožená, která nadační fond založila s cílem podporovat základní umělecké vzdělávání v České republice a ukázat jeho význam. Diváci mohou v úterý během přímého přenosu přispívat na nadační projekty podporující děti a mladistvé se zdravotním handicapem, sociálním znevýhodněním či těžkým životním osudem na jejich cestě za uměleckým vzděláním a rozvoji jejich nadání.

„Benefiční koncert základních uměleckých škol a Magdaleny Kožené je jedním z vrcholů letošního ročníku ZUŠ Open, mimořádnou oslavou společného díla a jasným důkazem toho, že investice do uměleckého vzdělání dětí a mládeže má hluboký smyl. Velmi si cením intenzivních příprav žáků a pedagogů a s velkou vděčností vnímám i spolupráci s nadanými žáky se zdravotním handicapem, jejichž podpora je i součástí samotných nadačních aktivit. Pevně věřím, že koncert bude pro diváky České televize mimořádným uměleckým zážitkem,” dodává ředitelka ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené Irena Pohl Houkalová. Mimořádný hudební večer, který je významným příspěvkem Roku české hudby, zahájí premiéra Svatovítské fanfáry Jana Kučery. Autor ji věnoval přímo celostátnímu festivalu ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené pro uvedení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V důsledku pandemie bylo její provedení odloženo až na tento mimořádný koncert. Večer přinese také premiérové provedení vokálně-orchestrální skladby Hymnus Magnificat Miloše Boka. Z díla autora zazní v podání spojených sborů a orchestru část Gloria z Missa brevis Es dur a jeho osobité zhudebnění chvalozpěvu Hymnus k Duchu svatému. Díla obou autorů doplní taneční choreografie, které se svými soubory připravily choreografky Hana Achilles a Pavlína Lipenská. Mladistvou virtuositu předvede orchestr ZUŠ Open v provedení 1. věty Symfonie D Dur Václava Huga Voříška. Sólistka večera pěvkyně Magdalena Kožená vystoupí spolu s houslovým virtuosem Josefem Špačkem za doprovodu orchestru a fagotisty Tomáše Františe, v árii Erbarme dich, mein GottMatoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Dramaturgii doplní a capella sbor Ave Maria Václava Ptáčka v podání spojených dětských sborů Paleček a žáků se zrakovým postižením ze ZŠ a ZUŠ Jaroslava Ježka. Spojený sbor žáků a pedagogů ze sedmi základních uměleckých škol napříč celou ČR přednese za doprovodu orchestru také kantátu Svítá Zdeňka Lukáše na slova Věry Provazníkové.

Během přímého přenosu bude možné přispívat na aktivity Nadačního fondu a Charity ČR prostřednictvím DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC 60, DMS CHARITAPOMOC 90, DMS CHARITAPOMOC 190 na číslo 87 777 nebo přímo převodem libovolné částky na účet 44665522/0800 VS 91199. Více informací ke koncertu je k dispozici na https://www.zusopen.cz/program/program-2024/beneficni-koncert-magdaleny-kozene-a-zakladnich-umeleckych-skol/.

Koncert se koná za podpory Asociace ZUŠ ČR, Charity ČR, která nadačnímu fondu pro tento večer propůjčila své DMS, a Arcibiskupství pražského.

Do dvoutýdenního celostátního festivalu ZUŠ Open se pod heslem ZUŠlechťujeme uměním v letošním roce zapojí na 444 základních uměleckých škol, které nabídnou až do 9. června na 600 akcí. ZUŠ Open je v počtu účinkujících i rozsahem programu bezesporu největší kulturní událostí v České republice. ZUŠky vedle koncertních, divadelních nebo výstavních sálů opět míří do veřejného prostoru, a rozehrají tak parky, náměstí, kostely, zámky, ale třeba i vlakové nádraží. Radost z umění opět rozdávají i v nemocnicích či domovech seniorů. Své dveře otevřou i samotné školy, které se promění v kulturní centra regionu. Festival tradičně nabízí i množství atraktivních krajských akcí, které jsou výsledkem společné práce desítek škol a vedení festivalu.

Dramaturgie festivalu je více než pestrá a otevřená nejrůznějším žánrům. Řada akcí je věnována letošnímu dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany a Roku české hudby, ale žáci ZUŠ zvou třeba i na hudební cestu po stopách Santiniho, průvod městem v rytmu samby, muzikálové písně, lidovou hudbu, jazz, pop či rock. U příležitosti festivalu uvedou ZUŠ v premiéře i řadu divadelních či tanečních představení nebo výstav prací svých žáků a studentů. Na mnoha akcích nebudou chybět nejrůznější workshopy pro veřejnost. Pod heslem ZUŠ Open pomáhá se školy a jejich žáci zapojují do nejrůznějších benefičních projektů. Do festivalového programu se opětovně zapojují přední umělci, kteří kořeny své kariéry získali právě v ZUŠ, nebo přední orchestry.

Z jednodenního happeningu základních uměleckých škol iniciovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené se během osmi ročníků ZUŠ Open vyprofilovalo ve čtrnáctidenní celorepublikový profesionální festival s řadou doprovodných programů, do kterého se pravidelně zapojují výrazné umělecké osobnosti, kulturní instituce i další festivaly. Základní umělecké školy v ČR aktuálně navštěvuje na 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu je každoročně představit nejen práci jednotlivých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat k rozvoji jeho kvality.

Přehled vybraných festivalových projektů:
ZUŠ Open – slavnostní ouvertury
• 4. 5. Malí velcí filharmonici Kongresové centrum Zlín
• 12.5. ZUŠ Open na MHF Pražské jaro

ZUŠ Open – hlavní program 23. 5. – 9. 6. 2024
• 23.5. ZUŠ Open Moravskoslezského kraje s Janáčkovou filharmonií Ostrava
• 23.5. ZUŠ Open Ústeckého kraje v Litvínově
• 24.5. Jarní jazzové cvrlikání – ZUŠ Open pomáhá ve Valašském Meziříčí
• 25.5. Pro Gaudio: hudební, výtvarná a taneční slavnost absolventů Akademie MenART
• 25.5. Benefiční festival Novoborská písnička v Novém Boru
• 25.5. Národní soutěžní přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto
• 26.5. Po stopách Santiniho – ZUŠ Open Plzeňského kraje v Plasech
• 26.5. ZUŠ Open na zámku Liteň
• 28.5. Benefiční koncert základních uměleckých škol a Magdaleny Kožené v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně – přímý přenos České televize
• 29.5. SchoolStock 2024 v Příbrami – ZUŠ Open škol příbramského regionu
• 30.5. ZUŠ Open v Rumburku
• 31.5. Brillante: Celostátní pěvecká dílna v ZUŠ Teplice, hosté Kateřina Kněžíková, Pavel Borský
• 31.5. – 1.6. 27. Týnišťský swingový festival Jardy Marčíka s Vojtěchem Dykem
• 1.6. ZUŠ Open Olomouckého kraje – Den dětí v Olomouci
• 1.6. Hudba bez hranic s Hanou Švajdovou, ZUŠ Žerotín Olomouc
• 2.6. ZUŠ Open pomáhá Pardubického kraje na Hoře Matky Boží v Králíkách
• 2.6. ZUŠ Open pomáhá na zámku Nové Hrady
• 3.6. ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv. Anežky České v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
• 4.6. ZUŠ Open pomáhá v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech – oslavy 100 let jejího založení
• 4.6. Všechno nejlepší, milý Bedřichu – mladí interpreti pod patronací pianistky Jitky Čechové v Muzeu Bedřicha Smetana
• 5.6. ZUŠ Open pomáhá v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze – koncert duchovní hudby
• pražských ZUŠ
• 6. 6. Divadlo žije – divadlo Letka, Praha: premiéry LDO pod kuratelou Radky Tesárkové
• 7. 6. a 8.6. Západočeský symfonický orchestr a absolventi Akademie MenART, dir. Radek Baborák
• 8. 6. Celorepublikové ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR
• 9. 6. ZUŠ Open pomáhá v Neratově

Slavnostní epilog ZUŠ Open
• 15. 6. ZUŠ Open s Karlovarským symfonickým orchestrem v Císařských lázních a na kolonádě v Karlových Varech

Zdroj a foto: www.zusopen.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *