Jak si zvýšit sebevědomí? Víme, kde začít!

Sebevědomí je obecně považováno za povahový rys, který by se dal popsat jako vnímání a postoj k vlastní osobě. Někdo může mít tento „postoj“ nepřiměřený a projevuje se to velkým až arogantním sebevědomým přístupem. Mnoho lidí, má ale sebevědomí nízké a bojuje tak často s mnoho překážkami v životě, jak v práci, ve vztazích, tak hlavně v přístupu k sám sobě.

Nezdravé sebevědomí je iluze nadřazenosti
Slovo sebevědomí všichni rádi skloňujeme ve všech pádech, každý si však pod tímto slovem představujeme něco trochu jiného. Přehnané, nezdravé sebevědomí značí především sebevědomí postavené na nereálných základech. Lidé s přemrštěným sebevědomím si svoji hodnotu dokazují především kritikou druhých a svým nadřazeným, manipulativním či samolibým chováním.

Nesoustřeďte se příliš na své chyby
„Opakem nezdravého sebevědomí je pak nízká důvěra v sám sebe. Malé sebevědomí se projevuje pocitem nejistoty, neschopností přijímat kritiku, nastavovat si své vlastní hranice i snahou žít podle mínění druhých. Lidé s nízkým sebevědomím přehlížejí či bagatelizují své úspěchy a soustředí se více na své chyby a nedostatky. Ostatním naopak přisuzují vyšší hodnotu,“ říká terapeutka Lenka Matoušová ze Servisu vztahů, který patří pod obecně prospěšnou společnost Women for Women.

Zdravý respekt sám ze sebe
Sebevědomí je náš vnitřní pocit, jak sami sebe vnímáme. Tento náš vnitřní pocit však naše okolí velmi intenzivně vnímá. Opravdová sebedůvěra umožňuje vytvářet rovnocenné, plnohodnotné a zralé vztahy, dovoluje nám být autentičtí, takoví jací doopravdy jsme. Pokud dokážeme být opravdoví, jsme pro své okolí čitelní, což nám umožňuje lépe vztahy s ostatními navazovat. Lidé s nízkým sebevědomím, kteří si nevěří a nedovolí si být sami sebou, mají potřebu sami sebe skrývat a předstírat někoho jiného. Tito lidé mívají  při navazování vztahů velké zábrany.

Pro úspěch v zaměstnání je zpravidla schopnost navazovat vztahy klíčová. Pokud máme důvěru sami v sebe, ve svůj úsudek, známe se, jsme na sebe dobře napojeni a máme sami k sobě kladný vztah, projevujeme se s jistotou a ostatní to cítí.  Věříme také svým názorům, postojům i rozhodnutím. Víme, co v životě chceme a co ne a nebojíme se udělat či přiznat chybu. Toto nám pak velmi pomáhá nejen při navazování vztahů, ale přináší i úspěch v zaměstnání. Zdravou sebedůvěru nelze předstírat, ale můžeme na ní pracovat, podporovat jí i uzdravovat.

Napojte se více na sebe
Univerzální návod, jak zvýšit své sebevědomí neexistuje. Každý jsme zcela unikátní  a vždy je třeba vycházet z osobnosti daného člověka. Pokud však chápeme podstatu sebevědomí jako pocit, že mohu být sám sebou a jsem dost dobrý takový, jaký jsem, je v první řadě dobré vědět, kdo jsem. Uvědomit si svůj postoj sám k sobě, jak se vnímám, jak se hodnotím. Je užitečné napojit se sám na sebe, uvědomit si své schopnosti, dovednosti i úspěchy. Člověk s nízkým sebevědomím není však zpravidla schopen uvědomovat si své dobré vlastnosti a kvality. Takovým lidem může pomoci například psychoterapie. Když víme, kdo jsme a najdeme odvahu být sami sebou,  přestaneme se porovnávat s ostatními, protože si jsme vědomi vlastní hodnoty.  Pochopíme, že není nutné cítit se méněcenně jen proto, že jsme jiní, máme jiné kvality, jiné zkušenosti, jiné postoje. Vážíme si naopak své odlišnosti a jedinečnosti.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.