Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Mladí v práci: jakým stereotypům čelí a v čem vidí největší problém?

Současní dvacátníci vstupují na pracovní trh s pokorou. Chtějí se prosadit, ale vědí, že tomu předchází učení a práce na sobě. V tom se liší od předešlé generace mileniálů. Jsou odhodlaní, ovšem stále vnímají řadu překážek, které musí překonat. Co studenty ohledně tématu „mladí v práci“ trápí nejvíc?

1. ŠPATNÝ VÝBĚR OBORU
Středoškoláci mnohdy nemají jasné představy o svém uplatnění. Chtějí, aby je práce bavila, ale neví, z čeho vybírat, neznají praxi a studijní obor často volí jen proto, aby studovali. „Ohledně tématu ‚mladí v práci‘ vnímám tři hlavní problémy. Prvním z nich je, že studenti, kteří se mají rozhodnout, čemu se dál v životě věnovat, netuší, co reálná práce obnáší a jaké schopnosti jsou žádány na konkrétních pozicích. Druhým jsou chybějící stáže a příležitosti, kde si potenciální budoucí práci vyzkoušet. Za třetí je to nízká úroveň dovedností, které se sice ve škole neučí, přesto jsou neoddělitelnou součástí celkové hodnoty pracovníka a jsou vyžadovány na téměř každé pracovní pozici,“ poukázal účastník programu Tvoje šance #futureskills – 19letý Richard.

TIP: Neformální vzdělávání prostřednictvím rozvojových programů dává mladým lidem příležitost zdarma získat praktické zkušenosti i nalézt vlastní cíle. „Znamená to ukrojit si kus volného času a věnovat ho své budoucnosti. Například v devítiměsíčním programu Samsung Tvoje šance #futureskills absolvuje deset vybraných účastníků stovky hodin vzdělávání, a to na společných workshopech i v rámci individuálního rozvoje. Studentům je po celou dobu k dispozici kariérní poradkyně, dostávají tipy na on-line platformy s kurzy z mnoha oblastí, projdou si exkurzemi ve firmách, zlepší si svoji angličtinu, prezentační dovednosti a celkově zvýší svoji hodnotu pro vstup na pracovní trh. Problematice ‚mladí v práci‘ se navíc letos budou věnovat ve vlastních týmových projektech, které by měly přinést nápady a inovace k tématu a na jejichž výstupy jsme velmi zvědaví,“ uvedla manažerka CSR projektů společnosti Samsung Zuzana Mravík Zelenická.

2. TLAKY OKOLÍ NA JASNÉ PLÁNY
Mladí lidé bývají často rozpolcení. Na jednu stranu cítí, že by už měli mít jasno, co v životě chtějí dělat, na druhou ale postrádají jakýkoli praktický základ, který by je nasměroval. „Spousta lidí kolem maturity na sebe vytváří navzájem nebo individuálně tlak, že každý musí mít ve svém věku vše jasně promyšleno a naplánováno. Nejistota je pak vnímána jako negativní věc a mladí lidé ve snaze ‚mít své jisté‘ přestávají zkoumat hlouběji, co by jim vyhovovalo. Myslím, že je naopak důležité, abychom zkoušeli nové věci, hledali se, objevovali a poznávali všechny své zájmy a záměry,“ míní další účastník programu 20letý Ondřej.

TIP: Kromě vzdělání je v době internetu ceněna především schopnost nalézt správnou informaci, ověřit ji a zpracovat. Patří mezi tzv. dovednosti budoucnosti, které lze uplatnit v jakémkoli oboru. „Stejně zásadní je schopnost informace prezentovat. Spousta mladých lidí má hlavu plnou inovativních nápadů, ale nedokáží se o ně s nikým podělit. V našem dalším vzdělávacím programu Solve for Tomorrow mají příležitost své myšlenky veřejně odhalit, rozvinout, případně dovést až k realizaci. Registrovat své vize mohou studenti on-line až do konce června. Podmínkou je, aby v nich hrály roli moderní technologie a byly prospěšné společnosti. Program poté zahrnuje školení na prezentační dovednosti a metodu Design Thinking. O úspěchu nápadu rozhodne v dubnu 2022 jeho závěrečná prezentace před porotou,“ popsala Zuzana Mravík Zelenická.

3. NEZVLÁDNUTÍ TECHNOLOGIÍ
Také dnešní dvacátníky mohou „děsit“ moderní technologie, jejich překotný vývoj a potenciál rušit a vytvářet nové pracovní pozice. „Naše generace je s moderními technologiemi, které nás každý den obklopují, sžitá. Tyto technologie se neustále inovují, aktualizují, díky nim vznikají pracovní místa, která jsou pro mladé jako stvořená – můžeme na nich dosahovat skvělých výsledků a být stran firem velmi žádaní. Tradiční pracovní nabídky navíc většinou obsadí starší a zkušenější zájemci, takže výběr je pro nás mladé o to užší, zaměřený právě na pozice spjaté s moderními technologiemi. Je ale jasné, že nejsme nenahraditelní, už nyní řadu pozic zastoupily stroje, a lze předpokládat, že další generace bude v technologiích zase o kus zběhlejší a konkurence na pozicích vyšší,“ přiznala své obavy 20letá Viktoria, účastnice čtvrtého ročníku programu Tvoje šance #futureskills.

TIP: Moderní technologie jsou v současné společnosti důležité, ale nejsou všemocné. Jejich vývoj, údržba a obsluha navíc otevírají další možnosti pro uplatnění. „Mimo to se do popředí dostávají dovednosti, které technologie nezastoupí, jako je emoční inteligence, kreativita, analytické myšlení, flexibilita a adaptabilita, aktivní učení a naslouchání, komplexní řešení problémů a orientace,“ doplnila kariérová koučka programu Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

4. NEDOSTATEK PRAXE
Většina středoškoláků mívá pracovní zkušenost minimálně z letních brigád. Ty se však málokdy shodují s oborem, který studenta zajímá. Ve školní výuce pak postrádají lepší přípravu „na život“, pilování dovedností, které uplatní v každé práci, namísto strohé teorie v předmětech, kterou nikde nevyužijí. „Pro mladé lidi dnešní doby je velkým problémem nedostatek vzdělání potřebného k úspěšnému začátku práce. Myslím si, že ve škole chybí předměty jako finanční gramotnost anebo takové, které mladé lidi naučí důležité životní dovednosti, třeba jak správně napsat životopis, jak se připravit na pohovor, jak správně podat daňové přiznání nebo co obnáší založit vlastní podnikání,“ vyjmenoval další ze studentů v programu Tvoje šance #futureskills 17letý Vojtěch.

TIP: Díky programu JA Studentská Firma vzniklo v uplynulém školním roce 194 studentských firem, jejichž hlavním tématem je udržitelnost a často i inovace s použitím moderních technologií. „Od práce mladí lidé očekávají především to, že jim bude dávat smysl. Mají silný cit pro ekologii a chtějí být prospěšní společnosti. V programu JA Studentská Firma pozná každoročně čtyři až pět tisíc studentů, co obnáší založení a vedení reálné firmy. S pomocí mentorů z praxe se naučí, jak své představy efektivně naplňovat, a vyzkouší si byznys ještě v době, kdy ‚o nic nejde‘. Po škole se do vlastního podnikání pustí až pětina absolventů programu. Nabyté zkušenosti studenti využívají ve svých životopisech a na pracovních pohovorech – na konkrétních příkladech v programu mohou poukázat, jaké zdolali překážky ve spolupráci, komunikaci, jak jsou flexibilní a umí hledat řešení problému. Bez těchto reálných zážitků bývají studenti ve svých pracovních začátcích obecně velmi nejistí,“ shrnul Martin Smrž, ředitel nevládní vzdělávací organizace JA Czech, která se zaměřuje na rozvoj podnikavosti na českých školách.

SAMSUNG TVOJE ŠANCE #FUTURESKILLS, samsungtvojesancefutureskills.cz
Program Samsung Tvoje šance #FUTURESKILLS iniciátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., má za cíl připravit mladé lidi na změny na trhu práce a naučit je dovednosti, které jim otevřou možnosti pro lepší uplatnění v jakékoli profesi. Od spuštění v roce 2018 se do programu zapojilo celkem 40 vybraných studentů. Součástí programu je také týmový projekt, který aplikuje principy Solve for Tomorrow programu – globálního strategického programu společnosti Samsung.

Realizátorem programu Tvoje šance #FUTURESKILLS je Institut kariéry a rozvoje, z. s., jehož zájmem je mimo jiné medializovat problematiku vědomé volby kariéry a motivovat mladé lidi k výběru budoucího zaměstnavatele na základě osobních hodnot.

SOLVE FOR TOMORROW, www.solvefortomorrow.cz
Programy Tvoje šance #FUTURESKILLS a Solve for Tomorrow jsou součástí globálního závazku společnosti Samsung ke vzdělávání mladých lidí s cílem rozvíjet problémové a kritické myšlení studentů při řešení společenských problémů současného světa. V duchu hlavní vize „Together for Tomorrow. Enabling people. Education for future generations“ umožňují budoucím inovátorům dosáhnout jejich plného potenciálu a stát se další generací vůdců, kteří budou průkopníky pozitivních sociálních změn.

Spolurealizátorem programu Solve for Tomorrow v České republice je nevládní organizace JA Czech, která se věnuje rozvoji podnikatelského myšlení na českých školách od roku 1992.

JA CZECH, www.jaczech.org
JA Czech je obecně prospěšná vzdělávací organizace založená Tomášem Baťou, která již od roku 1992 realizuje na českých školách ucelenou koncepci nadstandardního vzdělávání. Formuje podnikatelské myšlení a finanční gramotnost mladých lidí, propojuje je s lidmi z praxe a pomáhá nastartovat jejich úspěšnou profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří příznivé a motivující prostředí pro rozvoj osobních dovedností v rámci podnikatelského vzdělávání studentů i učitelů. Stěžejního programu JA Studentská Firma, se závěrečným veletrhem JA EXPO, se každoročně účastní tisíce středoškoláků.

Foto: samsungtvojesancefutureskills.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *