Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Městský archiv oslavuje 170 let od svého založení venkovní výstavou

Na nádvoří Klementina byla dnes slavnostně zahájena výstava, která mapuje pestrou historii Archivu hl. m. Prahy. Zároveň však široké veřejnosti přibližuje i různé zajímavosti, mimo jiné představí Karla Jaromíra Erbena jako prvního městského archiváře. Celkem deset velkoformátových panelů bude k vidění až do 29. září.

Neobvykle pojatou venkovní expozici připravil pražský magistrát společně s Archivem hl. m. Prahy. Pražané i návštěvníci metropole si ji mohou bezplatně prohlédnout od 1. až do 29. září 2021 v prostorách Studentského nádvoří Národní knihovny ČR v Klementinu.

„Ačkoliv se nyní na magistrátu intenzivně věnujeme digitalizaci úřadu, role Archivu hl. m. Prahy je nezastupitelná. Každé město, které si cení svých kořenů, se o svůj archiv pečlivě stará a vytváří mu podmínky pro odbornou činnost. Jen díky archivu se můžeme průběžně seznamovat se stále novými stránkami a etapami dávné i nedávné pražské historie,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Výstava vznikla při příležitosti 170 let od založení Archivu hl. m. Prahy a na deseti oboustranných panelech její autoři s pomocí textu i bohatého obrazového materiálu ukazují průřez historií této významné městské instituce. Velký prostor je věnován založení a počátkům archivu, s nímž byl od prvních dní úzce spjat známý spisovatel, básník a sběratel českých lidových písní i pohádek Karel Jaromír Erben. Právě on byl totiž v roce 1851 jako vůbec první v pořadí zvolen do funkce archiváře královského hlavního města Prahy.

Další panely popisují následné roky růstu i tíživá období archivu v časech nesvobody a také představují významné osobnosti, vědeckou činnost nebo třeba fungování místní konzervační a restaurátorské dílny i fotoateliéru. Lidé se v neposlední řadě na výstavě dozví také informace o výstavbě nové budovy archivu na Chodovci. Náklady na grafické práce a tisk deseti oboustranných panelů pro výstavu vyšly dohromady na 110 tisíc korun bez DPH.

„Už 170 let můžeme v badatelně pražského archivu skrze stránky dochovaných písemností cestovat do minulosti hlavního města a bloumat kdesi od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Věřím, že archiv bude důležitou součástí informačních zdrojů i v době, kdy je populárnější brouzdat spíše ve virtuálních světech. Dnes zahájená výstava tomu jistě přispěje,“ uvádí radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Archiv hlavního města Prahy je jednou z nejstarších paměťových institucí v České republice. V polovině 19. století byl založen rozhodnutím městské rady jako jeden z “pomocných úřadů městských“. Od počátku je jeho hlavním úkolem shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat písemnosti historického významu úřední i neúřední povahy vzešlé z činnosti pražské samosprávy, jí zřízených institucí a obyvatel hlavního města, a to od středověku do současnosti. Díky tradiční vědecké činnosti svých pracovníků přispívá významným způsobem k poznání dějin města Prahy v širokém historickém kontextu.

„Městský archiv se v současné době nesoustřeďuje pouze na správu archivních dokumentů, jejichž historická hodnota je nezpochybnitelná a stále aktuální, ale hledí i do budoucna a připravuje se na péči o dokumenty v digitální podobě, které již archiv přejímá a jejichž množství výrazně narůstá, přičemž v příštích desetiletích a staletích zcela převládnou. Tato změna je pro práci archivářů velkou výzvou a výraznou změnou,“ dodává ředitel odboru Archiv hl. m. Prahy MHMP Petr Jíša.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *