Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Sex a vztahyTechnologieZe života

Špehovat partnera pomocí stalkerwaru je normální, myslí si 30 % uživatelů

Ačkoli většina lidí považuje sledování svého partnera pomocí speciálního „špionského“ softwaru za něco nemyslitelného, pro 30 % uživatelů to je legitimní způsob, jak se dozvědět, zda partner nepodvádí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu, který ke druhému výročí vzniku Koalice proti stalkerwaru nechala zpracovat společnost Kaspersky jako jeden ze zakládajících členů této organizace. Průzkumu se zúčastnilo víc než 21 000 respondentů z 21 zemí světa.

Stalkerware umožňuje pachateli digitálně sledovat soukromý život jiné osoby prostřednictvím jejího mobilního zařízení, aniž by o tom věděla. Většina respondentů (70 %) sice nepovažuje sledování partnera bez jeho souhlasu za přijatelné, značná část lidí (30 %) v tom však nevidí žádný problém a domnívá se, že to za určitých okolností není nic špatného. Ti, kteří si myslí, že určité důvody ospravedlňují tajné sledování, by tak učinili, pokud by podezřívali partnera z nevěry (64 %), pokud by to souviselo s jejich bezpečností.

Zajímavý je také údaj znalosti partnerova hesla do telefonu. Okolo 57 % dotazovaných má přístup do partnerova telefonu a 56 % poskytlo partnerovi své heslo.

Kromě toho ze zprávy Digital Stalking in Relationships (Digitální stalking ve vztazích), již na žádost společnosti Kaspersky v září letošního roku vypracovala na základě on-line průzkumu agentura Sapio Research, vyplývá, že po 15 % respondentech na celém světě jejich partneři požadovali, aby si nějakou sledovací aplikaci sami nainstalovali. Je smutné, že 34 % z těch, kteří uvedli tuto odpověď,  také zažilo jiné druhy zneužití nebo nátlaku ze strany svého intimního partnera.

Od sledování k domácímu násilí
Na zadávání průzkumu se podíleli odborníci na domácí násilí z dalších členských organizací Koalice proti stalkerwaru: Australské národní zastřešující organizace Wesnet pro služby v oblasti domácího násilí, organizace pro práva žen Centre Hubertine Auclert ve Francii, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) v USA, charitativní organizace na podporu obětí Refuge ve Spojeném království a Evropské sdružení WWP EN zastřešující nápravné programy pro pachatele.

Je nebezpečné ospravedlňovat jakoukoli kontrolu nad partnerem v souvislosti s podezřením na nevěru. Cenným nástrojem proti těmto postojům by byly preventivní kampaně zaměřené na problematiku násilné kontroly, žárlivosti a nevěry,“ popisuje Berta Vall Castelló, manažerka výzkumu a vývoje Evropského sdružení pro práci s pachateli domácího násilí (WWP EN). „Výsledky průzkumu naznačují, že on-line monitorování může být dalším způsobem uplatňování nátlakové kontroly v partnerských vztazích. Vzhledem k tomu, že stalkerware je komerčně dostupný software, který působí skrytě v zařízení a poskytuje přístup k řadě osobních údajů, jako jsou poloha zařízení, historie prohlížeče, textové zprávy nebo chaty na sociálních sítích, není nijak překvapivé, že může sloužit také jako další nástroj útlaku a zneužívání,“ dodává.

„Vyzývám opravdu naléhavě každého, kdo zažívá stalking – ať už fyzicky, nebo prostřednictvím stalkerwaru – a kdo má pocit, že by bylo riskantní konfrontovat přímo svého pronásledovatele, aby se obrátil na organizaci zabývající se domácím násilím a požádal o radu a podporu,“ říká Karen Bentleyová, výkonná ředitelka Wesnetu, australské národní organizace zastřešující služby v oblasti domácího násilí.

V České republice mezi takovéto organizace patří například ROSA a Bílý kruh bezpečí. Oběti domácího násilí se skutečně setkávají se stalkerware i v Česku, potvrdila vedoucí  Informačního a poradenského centra ROSA Branislava Marvánová Vargová. „Většina lidí si domácí násilí spojuje s fyzickou hrozbou. Ale musíme začít k vnímat, že sem patří i psychický nátlak a prosazování kontroly a moci. Domácí násilí navíc nekončí s koncem vztahu. Třeba právě stalking je typickým nástrojem agresora poté, co oběť vztah ukončí. Stalkerware pak představuje velké bezpečnostní riziko a je potřeba vyhledat odbornou pomoc. To ale platí v každém případě, kdy dochází k nějaké formě násilí ve vztahu, bez ohledu na stalkerware. Oběti navíc často ani nevědí, že je partner takto sleduje. Jen mají podezření,  říká Branislava Marvánová-Vargová.

„Naše organizace National Network to End Domestic Violence velmi oceňuje, že společnost Kaspersky podniká kroky ke zvýšení porozumění ohledně ochrany soukromí a používání stalkerwaru v partnerských vztazích. V této oblasti je zapotřebí víc údajů a očekáváme, že tyto informace přispějí ke zlepšení bezpečnosti a ochrany soukromí obětí,“ komentuje Erica Olsenová, ředitelka Safety Net, National Network to End Domestic Violence (NNEDV).

Celosvětové údaje o stalkerware, Česká republika je v rámci Evropy desátá
Společnost Kaspersky analyzovala svoje statistiky na základě kritérií detekce stalkerwaru, která stanovila Koalice proti stalkerwaru, aby odhalila, kolik uživatelů bylo v prvních 10 měsících roku zasaženo stalkerwarem. Zjistila, že od ledna do října 2021 postihla tato hrozba téměř 28 000 uživatelů mobilních zařízení – z toho bylo v EU odhaleno přes 3 100 a v Severní Americe přes 2 300 případů. V České republice se díky bezpečnostnímu řešení Kaspersky objevilo sice “jen” 76 případů odhalení, ale ČR se i s tímto počtem řadí na 10. pozici v Evropě, daleko například před Slovensko a Maďarsko.

Podle údajů společnosti Kaspersky jsou Rusko, Brazílie a Spojené státy americké stále třemi nejvíce postiženými zeměmi na světě. Ani v Evropě se situace nezměnila – prvními třemi nejvíce zasaženými zeměmi zůstávají Německo, Itálie a Spojené království (UK).

Koalice proti stalkerwaru: dva roky spolupráce v oblasti právní, psychologické i technologické
Před dvěma lety, v listopadu 2019, založilo 10 organizací Koalici proti stalkerwaru. Dnes má už více než 40 členů, jejichž odborníci pracují v různých relevantních oblastech, včetně podpory obětí a nápravy pachatelů, prosazování digitálních práv, bezpečnosti IT, akademické sféry, bezpečnostního výzkumu a vymáhání zákonů. Letos Koalice přivítala nové podporovatele, například INTERPOL, a členy, mezi něž patří Gendarmerie Nationale (FR), Luchadoras (MX), Refuge (UK) a The Tor Project (USA).

Kromě toho v rámci plnění jednoho ze svých základních poslání zahájila nové technické školení o stalkerwaru. Jeho cílem je pomoct posílit budování kapacit neziskových organizací, které pracují s oběťmi a pozůstalými, orgány činnými v trestním řízení a dalšími relevantními stranami v boji proti této formě on-line zneužívání. Tento typ vzdělávání je také dostupný v rámci další iniciativy DeStalk, která pro neziskové organizace připravila podrobný e-learningový kurz.

Některé z hlavních aktivit společnosti Kaspersky v průběhu letošního roku:

  • V říjnu se společnost Kaspersky spojila s organizacemi INTERPOL, NNEDV a Wesnet, aby předala více než 210 policistům vědomosti potřebné pro vyšetřování digitálního stalkingu. Využila k tomu technické školení Koalice jako základu pro on-line semináře, které se setkaly s velkým ohlasem u celosvětové komunity orgánů činných v trestním řízení.
  • Minulý měsíc byl také v rámci celoevropského projektu DeStalk, v němž společnost Kaspersky převzala vedoucí úlohu, zahájen e-learningový kurz pro veřejné činitele regionálních úřadů a pracovníky služeb na podporu obětí a nápravných programů pro pachatele o tom, jak řešit kybernetické násilí a stalkerware. Projekt DeStalk podporuje program Evropské komise s názvem Práva, rovnost a občanství (REC).
  • Společnost Kaspersky pořádala 18. listopadu regionální on-line akci zaměřenou na britské publikum, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o stalkerwaru. Akce, na níž se podílela organizace Refuge UK, zprostředkovala diskuzi o možnostech ochrany lidí. U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí, který připadá na 25. listopad, uspořádá společnost Kaspersky další lokální akci v Římě, kde se sejdou legislativci a odborníci na domácí násilí, aby diskutovali o problematice digitálního stalkingu.

Informace o dalších aktivitách, na kterých se podílejí členové Koalice, najdete na jejích webových stránkách.

Pro uživatele, kteří mají podezření, že je mohl napadnout  nebo napadl stalkerware, má společnost Kaspersky následující doporučení:

  • Nespěchejte s odstraněním stalkerwaru, pokud ho v zařízení naleznete, protože si toho může všimnout ten, kdo ho nainstaloval. Je velmi důležité vzít v úvahu, že zneužívající osoba může být potenciálním bezpečnostním rizikem. V některých případech může dotyčný v reakci na odstranění stalkerwaru svoje obtěžující chování nebo týrání dokonce vystupňovat.
  • Obraťte se na místní úřady a organizace podporující oběti domácího násilí a požádejte je o pomoc a zajištění bezpečnosti. Seznam příslušných organizací v několika zemích najdete na http://www.stopstalkerware.org/.
  • Podívejte se na video o stalkerwaru a ochraně proti němu na domovské stránce Koalice. Web je dostupný v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině a portugalštině. K dispozici je také speciální stránka pro oběti a jejich blízké o odhalování, odstraňování a prevenci stalkerwaru.
  • Proveďte kontrolu svého zařízení pomocí osvědčené ochrany kybernetické bezpečnosti, například Kaspersky Internet Security for Android, a zjistěte, zda v něm není nainstalován stalkerware. Proveďte to ale až po vyhodnocení potenciálního rizika pro oběť, protože pachatel si toho může všimnout.

O Koalici proti stalkerwaru
Koalice proti stalkerwaru (dále jen CAS nebo Koalice) je skupina, která se zabývá řešením zneužívání, pronásledování a obtěžování souvisejícího s vytvářením a používáním stalkerwaru. Koalice založená v listopadu 2019 deseti zakládajícími členy – Avira, Electronic Frontier Foundation, Evropská síť pro práci s pachateli domácího násilí, G DATA Cyber Defense, Kaspersky, Malwarebytes, The National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape a WEISSER RING – se rozrostla v globální síť více než čtyřiceti partnerů. Snaží se spojit různorodé organizace působící v oblasti podpory obětí domácího násilí a intervence proti pachatelům, obhajoby digitálních práv, bezpečnosti IT a akademického výzkumu, aby aktivně řešily nelegální aktivity páchané prostřednictvím stalkerwaru a zvyšovaly povědomí veřejnosti o tomto důležitém problému. Vzhledem k velkému společenskému významu tohoto tématu pro lidi po celém světě a vlně dalších variant stalkerwaru je Koalice otevřena novým partnerům a vyzývá je ke spolupráci. Více informací o Koalici proti stalkerwaru najdete na oficiálních webových stránkách www.stopstalkerware.org.

Zdroj a foto: www.kaspersky.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *