Jóga je přístup k životu. Dokonalé provedení pozic není nejdůležitější!

Jóga není „jen“ sport. Díky její dlouhé historii, filosofii, spirituálnímu životu s ní protkaným, se vám po nějaké době praktikování jógy může začít stávat, že si začnete všímat pozitivních změn ve svém životě – a to nejen na fyzickém těle, ale i v psychickém aspektu. Jóga a její filosofie se vám začne přirozeně začleňovat do životního stylu, a to velmi příjemného a pohodového.

Cvičení jógy má společně s meditacemi blahodárné účinky na naše tělo i mysl, pomáhá nám se v dnešní uspěchané a předigitalizované době zastavit, ukotvit se a umět si odpočinout – s notnou dávkou laskavosti k svému tělu. Je to perfektní kombinace, kdy jógovou praxi lze chápat i jako rozvoj nastavení vědomí, myšlení, meditaci a vývoj smyslového vnímání – toto vše je následně vyjadřováno ásanami neboli jógovými pozicemi. Jóga a její různé tělesné, dechové a mentální cvičení jsou potom ucelenou, komplexní, léčivou formou pro celou naši bytost. Blížíme se tak díky tomu k velmi známému rčení: „Ve zdravém těle, zdravý duch“.

„Je dobré si říci, že i z pohledu jógové praxe jsou samotné ásany až na třetím místě žebříčku „důležitosti“. Pokud se podíváme na Osm stupňů jógy, jak je definoval mudrc Patanjali, autor mimo jiné známých Jóga súter, sestavených cca 200 let před n. l., a zakladatel klasického věku jógy, umístil ásany na třetí místo. Na první dvě zařadil takzvané Yamas (vnější vzorce chování) a Niyamas (vnitřní vzorce chování). Jedná se o soubor chování ke svému okolí, ale i k sobě samému,“ upřesňuje Marie Zimáková, lektorka jógy z pražského studia Body Positive Yoga.

O jaké vzorce v Yamas jde?

  • Ahimsa (nenásilí) – jde o to vyvarovat se ubližování v činech, slovech i myšlenkách, vůči sobě i okolí a nastolit ideálně vzájemný respekt
  • Satya (pravdomluvnost) – být pravdivý v činech, slovech i myšlenkách, vůči sobě i okolí
  • Asteya (neodcizovat) – ve smyslu schopnosti nečinit jakékoliv nespravedlivé akce, z nichž přijímáme nám nepatřící benefity – ať jde již o „klasickou“ krádež v  původním slova smyslu, ale i „krádež“ zásluh za práci ostatních v zaměstnání apod.
  • Brahmacharya (střídmost) – zdrženlivost ve všem co děláme, a to včetně stran rozvážného výdeje energie (i té sexuální)
  • Aparigraha (neulpívání) – na předmětech, na osobě, na událostech a plánech

Jaké vzorce popisuje Niyamas?

  • Sauca (čistota) – čistota těla pomocí pohybu a zdravé stravy, čistota mysli pomocí koncentrace a meditace
  • Santosa (spokojenost) – s tím, co v životě máme, praktikovat vděčnost
  • Tapas (disciplína) – během naší jógové praxe budeme čelit mnoha výzvám a rozptýlení, tapas je houževnatost, fyzické, mentální a psychické odhodlání pravidelně praktikovat jógovou praxi
  • Svadhyaha (sebepozorování) – sebezkoumání ve smyslu základních jógových/spirituálních textů, které nám otevírají obzory seberozvoje a jejich aplikace na náš život
  • Isvara Pranidhana (oddanost) – ve smyslu oddanost a důvěra vyššímu vědomí (vesmíru, božskému, s kým jak rezonuje to či které označení), životu, osudu, není to bezhlavé oddání se, ale spíše svolení sám sobě být součástí vyššího celku

„Jóga na fyzické úrovni by měla být taková, jakou jste schopni v danou chvíli schopni praktikovat. Vybírat můžete z různých druhů jógy, takovou, která vám bude nejvíce vyhovovat. Pokud si ale cestu jógové praxe vyberete, včetně jejích přesahů, určitě se vám začne měnit život v tom nejlepším slova smyslu,“ dodává lektorka Marie Zimáková.

Více o józe najdete na webu bodypositiveyoga.cz.

Marie Zimáková
Certifikovaná lektorka jógy a majitelka nového jógového studia Body Positive Yoga (Dlouhá 22, Praha 1). Po 10 letech kariéry advokátky se rozhodla změnit životní směr a vybudovala jógové studio na základě vlastního konceptu Body Positive Yoga. Nabízí individuální a skupinové lekce jógy a meditace, smyslem jsou malé skupiny do 6 osob, založeny na šetrném a laskavém přístupu ke svému tělu. Kurzy jógy absolvovala mimo jiné na Bali a v Řecku. Pořádá také jógové pobyty v tuzemsku i zahraničí.

Zdroj a foto: https://bodypositiveyoga.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.