Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Děti

Dětský čin roku slaví 20 let

I mezi těmi nejmladšími jsou hrdinové, jejichž velké činy si zaslouží uznání a pozornost. S cílem podpořit právě tuto myšlenku vznikl již před dvěma dekádami projekt Dětský čin roku, který vynáší na světlo příběhy dětí, jejichž skutky jsou nekonečnou inspirací pro ostatní ke konání dobra. Jubilejní 20. ročník tohoto unikátního projektu, za jehož vznikem a organizací stojí společnost Whirlpool ČR, právě začal a letos nabídne i několik zajímavých novinek.

Projekt Dětský čin roku je svědectvím o síle dobra v srdcích těch nejmladších. Vyzdvihuje a oceňuje někdy zdánlivě malé, ale zároveň nesmírně významné činy dětí, které by často zůstaly v anonymitě. Vybízí děti, aby příběhy o dobrých skutcích a pomoci sepsaly, sdílely a tím ještě zdůraznily jejich význam. Může se jednat například o laskavost či pomoc komukoli z okolí, dobrovolnické aktivity organizované skupinou dětí, péči a společnost pro seniory, podporu pro lidi v nesnázích prostřednictvím sociálních sítí a mnohé další. Během uplynulých dvaceti let se stal projekt Dětský čin roku prostředníkem mezi inspirujícími příběhy a jejich autory, mladými hrdiny. Za dvě desetiletí získal projekt již několik tisíc příběhů.

„Výročí dvaceti let tohoto speciálního projektu je důkazem, že dobro bylo, je a věřím, že stále bude dětem vlastní, že pomoc, ohleduplnost a soucit jsou přítomny v jejich, a tím i našem každodenním životě. Dětský čin roku je nejen oceňuje a oslavuje, ale také nás učí, jak je důležité hodnoty, jako jsou solidarita, vzájemnost a lidskost, které jsou pro společnost klíčové, podporovat i mezi novými generacemi,“ říká Miroslava Plánková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Dětský čin roku a ředitelka marketingu Whirlpool ČR a SK, a dodává: „Jsme hrdí, že s podporou partnerů, patronů, veřejných institucí, médií, škol, zájmových sdružení, učitelů, rodičů a mnohých dalších můžeme oslavit neskutečných dvacet let existence.“

Letošní jubilejní ročník se rovněž ponese ve znamení několika novinek. „Těšíme se například na spolupráci s novými partnery, kteří sdílejí a spolu s námi podporují myšlenku projektu, a to v čele s hlavním partnerem, společností Mattel, který nově zaštiťuje krásnou kategorii Dobrý nápad,“ říká Miroslava Plánková a doplňuje, že projekt se letos soustředí také na přiblížení se dětem prostřednictvím účasti na různorodých akcích a aktivitách, zároveň se bude věnovat také oslovení učitelů skrze média, sociální sítě nebo přímou cestou.

„Všichni se svým dětem snažíme předat, co je správné, a na Dětském činu roku je nejlepší právě to, že přímo děti jsou samy sobě vzorem toho, co představuje dobro. Dětský čin roku je výjimečný projekt, který má za cíl ocenit dětské hrdiny a inspirovat tak další děti, a vlastně nejen děti, k podobným činům, aby dobré skutky byly součástí každého dne a každého z nás. Protože hrdinů a dobrých nápadů není nikdy dost, komentuje za Mattel Marek Somol důvody, proč se na Dětském činu roku podílí a zastřešuje také zmíněnou vlastní kategorii Dobrý nápad.

K Dětskému činu roku se od letošního ročníku připojuje také výrobce kuchyní Oresi, který bude mít patronát nad kategorií Pomoc ostatním, dále také společnost Kores, výrobce školních a kancelářských potřeb, nebo společnost Terranova.

Přihlašování do projektu Dětský čin roku 2024 již odstartovalo. Děti mohou poslat svůj nebo kamarádův příběh o dobrém skutku buď on-line na www.detskycinroku.cz, nebo poštou, a to až do 30. září 2024. Soutěžit mohou v těchto sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem.

Hlavním organizátorem je společnost Whirlpool ČR, která má pro tento projekt již řadu let podporu veřejných institucí i známých osobností. Čestným předsedou Nadačního fondu Dětský čin roku a patronem je herec a moderátor Aleš Háma. Mezi další patří například Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěváci Petra Černocká a Zbyněk Drda, vícenásobný paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, moderátorky Zora Jandová a Lucie Křížková a další. Záštitu nad projektem každoročně přebírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy.

Autoři vítězných příběhů v každé kategorii budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také diplomem, věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních pomůcek.

Harmonogram Dětského činu roku 2024
Děti mohou své příběhy zasílat od 1. března do 30. září 2024, poté odborná porota vybere celkem pět semifinálových příběhů v každé kategorii. O konečném vítězi budou hlasovat samotné děti od 23. října do 10. listopadu 2024 na webových stránkách projektu. Dne 12. prosince 2024 proběhne tradiční slavnostní vyhlášení vítězů za přítomnosti médií a patronů projektu na Staroměstské radnici v Praze.

Pravidla Dětského činu roku

  • Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií do 15 let.
  • Pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích napíšou žáci v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší) a zařadí ji do jedné ze sedmi kategorií.
  • Děti mohou napsat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti.
  • Do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo).
  • Skutky, o nichž děti píšou, musí být skutečné, nesmyšlené.
  • Pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku.
  • Příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, ústavu ustaveného za účelem provozování společensky užitečné činnosti a zájmového spolku, který děti navštěvují, a rodičů.
  • Vítězové v každé kategorii získávají věcnou odměnu a jejich škola, ústav ustavený za účelem provozování společensky užitečné činnosti, zájmový spolek nebo spolek, který navštěvují, pak dar 10 000 Kč na školní pomůcky.

S projektem Dětský čin roku se můžete setkat například na následujících akcích:
⮚ 30. 4. 2024 Čarodějnice na Ladronce, Praha
⮚ 1. 6. 2024 Den s městskou policií, Praha
⮚ 15. 6. 2024 Apetit piknik, Praha
⮚ 7. 9. 2024 Ladronka Fest

Další akce budou včas zveřejněny na webové stránce www.detskycinroku.cz. Přímo na místě pak mohou děti sepsat příběh a předat jej zástupcům projektu.

KATEGORIE PROJEKTU DĚTSKÝ ČIN ROKU
 Záchrana lidského života
Tato kategorie je vyhrazena pro příběhy, které zachraňují lidské životy v kritických okamžicích nebo prostřednictvím okamžité pomoci v momentech vedoucích k ohrožení života. Je plná odvážných, statečných a velkých činů dětí – od poskytnutí první pomoci přes zajištění pomoci až po odvážné záchranné a rychlé akce k zabránění neštěstí. Každý příběh ukazuje na pohotovost, odvahu a statečnost dětí a často i dalších lidí, kterých se příběh týká.

Pomoc ostatním (patronát partner projektu Oresi)
Kategorie oslavuje každodenní laskavost a pomoc, kterou jednotlivci poskytují komukoliv ze svého okolí, ať už blízkým, nebo třeba cizím lidem, dětem, skupinám, komunitě či nemocným, postiženým nebo sociálně znevýhodněným. Patří sem drobná gesta, která často znamenají mnoho, až po velké nápady se širokým dosahem. Společným jmenovatelem je ohleduplnost, solidarita a vnímání okolí.

Pomoc starším lidem
Zde najdeme příběhy o péči, podpoře a pozornosti poskytovaných citlivé a zranitelné skupině starších lidí a seniorů – nejen vlastních babiček a dědečků, ale všech, kterým podpora v nelehké době stáří vykouzlí úsměv na tváři a radost a často vyléčí pocit osamělosti. Třeba jako je pomoc v každodenní rutině, s nákupy, nabídnutí společnosti, času, péče a radosti a zábavy ve volném čase. Každý příběh v této kategorii zdůrazňuje důležitost respektu a péče o naše starší generace, kde hlavní roli hraje často naslouchání a laskavost. Vždyť právě naše babičky a dědečkové přinášejí inspiraci a životní zkušenosti, které nám rádi předávají.

Kolektivní pomoc
V této kategorii jsou vítány příběhy, ve kterých se skupiny dětí spojují, aby pomohly s čímkoliv, co vnímají jako důležité a co má pozitivní dopad na svět kolem, a podpořily a posunuly jej. Příklady zahrnují dobrovolnické aktivity, charitativní akce nebo společné projekty na zlepšení prostředí. Společné úsilí tříd, kamarádů, členů jedné rodiny nebo kroužků, které spojuje spolupráce a mohou znamenat velkou pomoc a radost, ale také posilují týmového ducha a radost ze sdílení.

Pomoc přírodě
Příroda kolem nás je v hlavní roli této kategorie, která oslavuje a podporuje snahy o ochranu životního prostředí, péči o naši planetu, přírodu, rostliny, ale také zvířata. Právě sem patří příběhy, které ukazují, jak děti aktivně přispívají k zachování zdraví, krásy a bohatství naší přírody a pečují o ni. Příběhy zde mohou zahrnovat snahy o recyklaci, ochranu zvířat a prostředí, ekologické projekty s cílem snížení negativního dopadu člověka na životní prostředí a mnohé další. Tato kategorie nám připomíná, že jsme součástí přírody a měli bychom různými cestami chránit a respektovat její krásu a bohatství.

Dobrý nápad (patronát partner projektu Mattel)
Tato velmi speciální a obsáhlá kategorie je určena pro originální, kreativní a nové nápady, příběhy nebo přístupy dětí, jak pomoci, podpořit, povšimnout si nebo posunout cokoliv s cílem pomoci a podpory. Každý příběh ukazuje, že i zdánlivě malý nápad může mít díky svému cílení a originalitě velký dopad a že kreativita a inovace jsou klíčem k řešení mnohého. Zároveň povzbuzuje k myšlení mimo zaběhlé mantinely a hledání nových cest k lepšímu světu. A především – všechny nápady s cílem pomoci jsou ty nejlepší!

Pomoc n@ netu (patronát partner projektu Seznam.cz)
Více než aktuální kategorie, jež je zaměřena na příběhy, které ukazují sílu internetu a digitálních médií jako prostředku k pomoci a podpoře ostatních, ale zároveň také jako místo potenciální hrozby a problémů. Příběhy v této kategorii mohou zahrnovat online přátelství, pomoc, podporu pro lidi v nesnázích prostřednictvím sociálních sítí, organizaci online kampaní pro dobročinné účely nebo informování ostatních o bezpečnosti a prevenci před online hrozbami a podvody. Příběhy v této kategorii nám mají připomenout, že internet může být mocným nástrojem k pozitivním změnám ve společnosti, pokud je správně využíván, a zároveň je třeba vnímat jeho nástrahy a předcházet jim.

Zdroj a foto: www.detskycinroku.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *