Máme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy na téma darování krve!

Darování krve je rozhodnutí každého z nás, a proto si Česká republika váží každého dárce. Lidská krev je totiž stále nenahraditelnou tekutinou, potřebnou k navrácení zdraví a záchraně životů. Darování krve je tedy velmi důležité. Podívejte se na nejčastější otázky, kterými se zájemci o dárcovství krve zabývají – možná i vy.

Chci se stát dárcem krve. Co mám udělat?
Celý proces začíná tím, že se dostavíte na transfuzní oddělení, kde se zaregistrujete v kartotéce. Pokud jste prvodárce, musí být nejprve vloženy Vaše potřebné osobní informace do informačního systému. Před odběrem obdržíte dotazník pro dárce krve a poučení o rizicích. Součástí dotazníku je písemný souhlas s odběrem a zpracováním osobních údajů pro potřeby transfuzní služby a Český červený kříž. Podpisem také potvrdíte, že nepatříte mezi osoby s rizikovým chováním, vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění. Po všech formalitách vás čeká krátké předodběrové vyšetření a posouzení stavu, zda jste vhodným dárcem, včetně vyšetření hodnot krevních testů (včetně barviva hemoglobinu). V případě, že bude vše v pořádku, následuje samotný odběr tzv. plné krve, což je cca 450 ml krve. „Pokud jste pravidelným dárcem a známe vaši krevní skupinu, může se stát, že vás odmítneme, třeba z důvodu nadbytku krve dané krevní skupiny. To ale neznamená, že bychom o vás jako dárce nestáli, rádi vás odebereme o pár týdnů později. Krev má totiž krátkou dobu použitelnosti (42 dní) a proto musíme dbát, aby nám neprošla,“ řekl plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Musím darovat krev v místě trvalého bydliště?
O tom, kde se rozhodnete krev darovat rozhodujete sami. Je však vhodné darovat krev, pokud možno, na jedné transfuzní stanici a nestřídat je. Pokud je z vaší strany nutné změnit transfuzní stanici, z důvodu stěhování atd., je to potřeba uvést do dotazníku, který každý dárce vyplňuje před odběrem.

Je darování nějak finančně ohodnoceno?
Darování krve je dar z dobrého srdce, proto dárci nedostanou žádnou přímou finanční odměnu. Nicméně dobrovolný bezplatný dárce na krev může uplatnit daňové zvýhodnění podle zákona o dani z příjmů č. 586/92 Sb. v hodnotě odpočtu 3000,-Kč z daňového základu za jeden odběr. Můžete také získat speciální ocenění, které má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. Český červený kříž uděluje – krůpěj krve za první odběr, zlatý kříž ČČK 1. (160 odběrů), 2. (120 odběrů) a 3. třídy (80 odběrů), bronzovou (10 odběrů), stříbrnou (20 odběrů) a zlatou (40 odběrů) medaili Prof. MUDr. Jana Janského a plaketu ČČK Dar krve – dar života, která se uděluje za 250 odběrů.

Kdy nejdříve po prodělané nemoci mohu darovat krev?
Vždy záleží, o jakou nemoc se jedná. Po onemocnění bez užívání antibiotik (rýma, chřipka atd.), můžete krev darovat jeden týden po uzdravení. Po onemocnění léčeném antibiotiky lékaři doporučují minimálně dva týdny od dobrání léků. Po operaci či jiných zákrocích je třeba konzultace s lékařem, zpravidla se v těchto případech jedná o dočasné vyřazení na dobu 6 měsíců. Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti, stačí na transfuzní stanici zavolat a poradit se.

Kdy lze krev darovat po očkování?
Po aplikaci očkování záleží na typu očkovací látky, ale vesměs je možné darovat krev ihned po očkování, maximálně za jeden měsíc po očkování, ve výjimečných případech až po roce. Ale zase, pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem na transfuzní stanici.

Jaké léky omezují možnost darování krve?
Léků, kvůli kterým nemůžete darovat krev existuje více. Krev nelze zpravidla darovat třeba během léčby akutního onemocnění. U velké části chronických onemocnění (zvýšený krevní tlak, porucha funkce štítné žlázy, mírnější formy cukrovky, běžné alergie) však krev obyčejně lze darovat. Vždy však záleží na vašem konkrétním zdravotním stavu a jeho posouzení lékařem.

Můžu darovat krev pro konkrétního pacienta?
Nikoli, tento způsob moderní transfuzní služba nepoužívá.

Jak se na odběr připravit?
Před plánovaným odběrem by dárce neměl jíst žádná tučná jídla a pít alkohol. Den před odběrem je také nutné dostatečně pít. Vzhledem k tomu, že odběr krve probíhá zpravidla ráno, tak se v den odběru doporučuje pouze lehká snídaně – suché pečivo a čaj nebo voda. Jestli se ráno neobejdete bez šálku kávy, tak si ji dopřejte, ale bez mléka.

Co mohu jíst po odběru krve?
„V mezidobí čekání před odběrem je zpravidla dárcům podáváno malé občerstvení, jako čaj a pečivo. Po odběru pak dostanete vydatnější občerstvení a zejména doporučuji dostatečně doplnit tekutiny,“ řekl plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Takže základním pravidlem je pít, pít a zase pít.

Která vyšetření se provádějí před odběrem?
Před odběrem se provádí tzv. předoběrové vyšetření. Z odebraného krevního vzorku se zjistí zejména množství červeného krevního barviva – hemoglobinu a změří se i tělesná teplota, krevní tlak a pulz. Následně je dárce vyšetřen lékařem nebo jiným pověřeným zdravotnickým pracovníkem, který posoudí naměřené hodnoty, údaje v dotazníku a celkový stav dárce. Vzorek krve se následně odesílá na tzv. poodběrové vyšetření.

Dozvím se, když mi během vyšetření při odběru najdou něco neobvyklého?
Pokud je již před odběrem zřejmé, že nemůžete krev (ať trvale nebo dočasně) darovat, budete informováni neprodleně. „Pokud se během poodběrového testování v laboratoři zjistí, že má dárce třeba známky některé z vyšetřovaných, krví přenosných infekcí (žloutenka typu B nebo C, HIV, syfilis), bude informován a pozván ke kontrolnímu vyšetření,“ řekl plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Teď už znáte odpověď na ty nejpodstatnější otázky, které se darování krve týkají. Pokud se rozhodnete stát prvodárcem, v červnu máte příležitost. Výrobce značky zubních past parodontax pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem v rámci kampaně „Neplivejte krev, darujte krev“ v úterý 11. června na pražském Andělu speciální akci zaměřenou na získávání prvodárců. U metra bude připravená mobilní transfuzní stanice ATOS z Ústřední vojenské nemocnice a vy si můžete nechat krev odebrat. Darovat krev však můžete v kterékoli transfúzní stanici v České republice. Zachraňte život i vy a staňte se hrdinou – dárcem krve.

Pokud nebudete moci krev darovat, můžete pomoci i jinak. Od poloviny května do poloviny června se můžete zapojit do akce koupí produktů značky parodontax. „Zubní pasty parodontax pomáhají zastavovat a předcházet krvácení dásní. Právě proto jsme se rozhodli do kampaně zapojit i s našimi produkty. V období od 13. května do 16. června poputují 3 Kč za každý prodaný kus produktů parodontax Českému červenému kříži na podporu projektů spojených s dárcovstvím krve.“ uvedla brand manažerka značky parodontax, Ivana Maršáková.

Zdroj: Paradontax

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.