Upcycling: trend, který pomáhá omezit množství odpadu

Pokud byste hledali téma, které v současnosti rezonuje společností, rozhodně nejde opomenout upcycling – tedy přeměnu starých či nepotřebných věcí na předměty s hodnotou a praktickým využitím. Trendem se upcyklace sice stala až v poslední době, lidstvo jej ale zná už celá staletí. 

Ještě generace našich prarodičů a často i rodičů upcyklovala, aniž by se nad tím vůbec pozastavila. Oblečení se přešívalo, z kalhot vznikaly šortky a košilky se stříhaly na kapesníčky. Nejedna domácnost zavařovala do sklenic od snědených potravin a pila ze skleniček od hořčice.

Daniel Dlab jednatel společnosti DT GLASS pokyvuje: „Sympatizanti tohoto lidského chování dnes hovoří o trendu. Ano, upcycling se stává módním. Je jakýmsi sdělením o tom, že lidská spotřeba může být šetrnější k životnímu prostředí. Mladí lidé si dnes uvědomují, že každý produkt, který trh nabízí, musel být vyroben v nějaké továrně, k jeho vzniku se spotřebovala energie a navíc samotná následná likvidace po dožití produktu představuje další zátěž.” 

Udržitelnost jako koncept i životní styl 
Udržitelných hnutí je celá řada a najdeme je prakticky v každém aspektu života pod názvem upcycling, recycling, green energy, slow movement ale především heslem “začít u sebe”. Za cíl si kladou zpomalit životní cyklus produktů, omezit plýtvání a zvýšit podíl opakovaně použitelných zdrojů.

Mezi populární témata patří využívání odpadu k separaci materiálů k výrobě nového zboží a férové nakupování. To zpravidla označuje nákup lokálních produktů s co nejnižší ekologickou stopou a rozumné ocenění práce. Za zásadní téma bývá označováno snížení používání jednorázových plastových obalů a jejich nahrazení ekologičtějšími a/ nebo opakovaně použitelnými variantami.

V neposlední řadě si své místo v trendech vysloužil i tzv. Zero waste, tedy snaha o produkci co nejmenšího množství odpadu. Maximum produktů je využito či re/upcyklováno a důležité je i nahrazení jednorázových obalů, které znečišťují životní prostředí (např. mikrotenových sáčků, plastových obalů kosmetických výrobků), trvanlivými variantami. Populární je například bezobalové nakupování, roste poptávka i po přírodních a eko materiálech.

Na cestě k udržitelné společnosti 
Pro mnoho firem je uvědomělý přístup převážně marketingovým lákadlem; pro jiné, jako například Hanscraft a DT GLASS, je přirozené přemýšlet nad tím, co dělají už ze samotné jejich filozofie. Sklárna ze Železného Brodu se ale rozhodla posunout téma společenské odpovědnosti ještě o něco dál a zapojuje k aktivní účasti na realizaci této myšlenky širokou veřejnost:

„Rádi bychom se věnovali myšlence upcyclingu intenzivněji, avšak je pro nás těžké získat kvalitní odpad. Konkrétně máme zájem o láhve vypitých vín, které ale, aby se daly použít, musí být čisté a bez etiket,” vysvětluje Daniel Dlab. Určitý podíl takového materiálu se dá získat z lahví vín zakoupených ve vinných sklepech. Malovinaři, kteří své víno prodávají, na lahve často etikety nelepí, nádoby tedy po vypití stačí pouze vymýt čistou vodou.

„Milovníci vín, kteří o nás vědí, neodváží vinné lahve do tříděného odpadu, ale vozí nám je k dalšímu zpracování. Bilance energetického zatížení je zřejmá: výroba například sklenice z láhve, tedy z již existujícího polotovaru – výrobku, který své poslání splnil, je energeticky šetrnější, než výroba celé sklenice,” upřesňuje Daniel Dlab.

Pakliže se vám zdá neekonomické dovážet láhve do železnobrodské sklárny na vlastní náklady, spojte cestu s potěšením. Každoročně se zde pořádá velkolepá událost oslavující sklářské řemeslo nazvaná Skleněné Městečko. Daniel Dlab dodává: „Chtěli bychom oslovit ty, kteří se teprve seznamují s pojmem „upcycling“, aby zaujali kladný postoj k jinému nakládání s odpady a motivovat je nějakým benefitem, který tím získá. V naší firemní prodejně, kde máme odběrné místo vinných láhví, může dárce láhví uplatnit slevu 5,- Kč na zakoupení 1 kusu sklenky při dodání 1 kusu čisté láhve. Při současné ceně 35,- Kč za 1 kus sklenky ji může náš dodavatel mít zdarma výměnou za 7 kusů láhví. Musí být samozřejmě splněna podmínka, že láhve jsou čisté.“ 

Společnost DT GLASS zpracovává vinné láhve nejen k výrobě sklenic, ale také misek pro delikatesy, svícnů kombinovaných s kovovými materiály, karaf, váz či kořenek a dóz. Zajímavým příkladem, že z obyčejné vinné láhve může vzniknout i luxusní výrobek, je produkt pod značkou německého partnera „Skleněný svícen na dubové podstavě á la víno“.

„Závěrem se sluší zmínit třešínku na dortu. Líbí se mi, že tvoříme produkty s příběhem,“ notuje Daniel Dlab. „Nestává se ojediněle, že za námi přijede zákazník se speciálkou – s lahví obyčejně nevšední velikosti či tvaru, od šampaňského a podobně, s přáním vyrobit z láhve požadovaný produkt, eventuálně na produkt pískovat dekor, který vzpomíná na událost či příběh, který daná láhev prožila.“

Zdroj a foto: DT GLASS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.