Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Tvoříme budoucnost, kostičku po kostičce: Děti v projektu LEGO® Build the Change vyjádřily své představy o budoucnosti prostřednictvím staveb z kostek LEGO®

O tom, že děti hrají zásadní roli v naší budoucnosti, není pochyb. Aby byly jejich názory slyšet a inspirovaly v tématu udržitelnosti klíčové osobnosti i firmy po celém světě, založila společnost LEGO iniciativu Build the Change. Ta umožňuje dětem zapojovat se aktivně do různých témat včetně životního prostředí. Díky projektu se žáci nejen učí porozumět tématům ekologie, třídění a recyklace, ale mají také možnost připojit svůj pohled na cestu k udržitelné planetě.

Společnost LEGO v rámci svého probíhajícího projektu Build the Change připravila pro děti zábavný program, během kterého se měly nejen zamyslet nad udržitelnou budoucností, ale také své představy přenést do fyzické podoby a sestavit model z kostek LEGO®.

Do iniciativy se zapojili žáci šestých tří dvou základních pražských škol. Mladí bojovníci za životní prostředí nejprve dostali za úkol uklidit odpadky v okolí své školy. Podařilo se jim uklidit odpad, který by se v přírodě rozkládal dlouhé roky: „Já jsem našel kusy kartónů, železo a také nějaké oblečení.“ „My jsme v okolí školy našli dokonce pneumatiky,“ sdíleli mladí školáci.

Na úklid navazoval jednodenní event, který se uskutečnil v pražském Operu. Děti tak měly možnost potkat se se zástupci partnerů projektu – společnosti LEGO Group a iniciativy Ukliďme Česko. Během události mohli školáci nejprve společně s dobrovolníky diskutovat o svých zkušenostech, podělit se o své poznatky a vyjádřit, proč je nezbytné brát ohled na blaho naší planety.

„Během diskuse se tak naplnil hlavní cíl projektu, a sice aby děti dostaly hlas a prostor vyjádřit se k tématům, která se jich bezprostředně týkají, a také sdílely své naděje a představy o lepší budoucnosti,“ přiblížila hlavní ideu projektu Build the Change Magdalena Kordová, Local Community Engagement Manager ve společnosti LEGO Group.

Své představy o lepší budoucnosti následně děti zvěčnily pomocí kostek LEGO do jedinečných modelů, přičemž měly na výběr ze tří témat týkajících se aspektů udržitelnosti. Jejich úkolem bylo na jednu z nich navrhnout řešení. Otázky, které byly mladým ekologům položeny, zněly:

  1. Nejhorší nalezený odpadek a způsob jeho znovupoužití
  2. Pohled na svět v roce 2050 se zodpovědným úsilím nebo bez úsilí
  3. Budoucnost bez skládek odpadků a využití volných ploch

Z kostiček LEGO po hodině plného nasazení vzniklo několik desítek povedených a nápaditých modelů, které představovaly udržitelnou budoucnost pohledem nadějných lídrů. Stavby představovaly parky s desítkami stromů a květin jako oázy klidu pro lidi, ale také znečištěnou přírodu plnou odpadků nebo moře, ve kterém plavou místo ryb právě odpadky.

S vytvořenými modely společnost LEGO dále pracuje. „Všechny modely jsme nafotili a následně je zašleme do celosvětové galerie. Součástí modelu je také kartička, kde děti vysvětlují svoji představu a pointu sestaveného díla. Připojeno je také jméno a věk mladého stavitele,“ dodala k využití modelů Kordová.

Projekt LEGO Build the Change je ale jen jedním z aspektů širšího programu a poslání společnosti LEGO v oblasti udržitelnosti. Společnost přijala rozsáhlá opatření ke snížení své ekologické stopy, především ve své kladenské továrně LEGO. Mezi některé z významných iniciativ v oblasti udržitelnosti patří investice do obnovitelných zdrojů energie nebo výzkum a vývoj pro udržitelné obaly.

Build the Change bude nejen inspirací pro mladou generaci, ale poslouží také jako maják pro firmy i jednotlivce a ukáže, že k řešení globálních problémů udržitelnosti lze podniknout konkrétní kroky.

Další informace o úsilí společnosti LEGO v oblasti udržitelnosti a o projektu LEGO Build the Change získáte na adrese https://www.lego.com/en-us/sustainability/children/build-the-change.

Zdroj a foto: LEGO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *