Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny. 13. května 2024 startuje 16. ročník Týdne pro rodinu

Osamělost uprostřed bezpočtu virtuálních možností. Rezignovali jsme na lidskou blízkost, nebo se naopak bez přátelského setkání a dobrého slova neobejdeme? 16. ročník Týdne pro rodinu (TPR) ve dnech 13. – 19. května 2024 chce mottem Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti především seniorů spojené s vyloučením, pádem do izolace až ubližováním si. Je cesta ven? Letošní ročník Týdne nabídne na padesátku tematických akcí po celé ČR z dílny center pro rodinu, krajů, obcí, institucí…

„Děda Libor vždycky říkal, že se rodina musí setkávat. Babička a děda nám věnovali spoustu času, hezky se o nás starali, vymýšleli super programy a hodně jsme sportovali a myslím si, že i to přispělo k tomu, čím se teď živím,“ vyjadřuje svou podporu TPR zápasnice – volnostylařka a několikanásobná mistryně Evropy Adéla Hanzlíčková a dodává: „Všem bych poradila, aby se snažili co nejvíce setkávat s rodinou. Rodina je to nejvíc, co máme.“

„Je vlastně paradoxem, že tolik lidí je osamělých a žijí někdy doslova vedle sebe. Pro mě jako socioložku je to indikátorem, jak hluboce je naše společnost protknutá rakovinou nedůvěry a jak hluboké dopady to na kvalitu života nás všech má,“ uvažuje expertka na problematiku stárnutí socioložka Lucie Vidovićová a dokládá: „I sociologické výzkumy ukazují, že společnosti, ve kterých je nízká společenská důvěra mají vyšší podíly osamělých lidí. Je tedy na pováženou hledat systémová opatření, která budou bojovat nejen s osamělostí u jednotlivců, ale půjdou i po kořenech problému, jako je společenské rozdělení, nedostatek empatie, nedůvěra v lidstvo i sebe navzájem.“

Podle poslední Zprávy o rodině 2023 z dílny RILSA se počet jednočlenných domácností oproti roku 1970 výšil téměř na trojnásobek, a za posledních deset let (2011 – 2021) se jejich počet zvýšil o třetinu. Narůstá tak nepoměr mezi lidmi 65+ a zbytkem populace, především nejmladšími ročníky. „Odpovídající reakcí na tento trend by měla být změna některých důrazů rodinné politiky, a to na mezigenerační vztahy. Velmi oceňujeme, jak zareagoval Jihomoravský kraj, který svoji nejnovější koncepci rodinné politiky zaměřil na všechny generace a je na ni právem hrdý,“ hodnotí Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu a ředitelka Národního centra pro rodinu.

K osamělosti a křehkosti může u mladých přispívat přezaměstnanost rodičů, následovaná nízkým sebevědomím a pocitem postradatelnosti. Ten extrémních případech končí sebepoškozováním. Podobně jako tíží samota mladé lidi, navzdory přehršli „lajků“, na seniory dopadá nezájem rodiny a vyčlenění ze společnosti, která se jim vzdaluje digitálním tryskem.

Je nějaký lék na osamělost?
„Dokud nenajdeme všelék, budeme muset začít každý sám u sebe. Cíleně, a to i přes počáteční diskomfort – usmát se na souseda, vyjít si vstříc, podržet dveře, zvednout spadlou hůlku, promluvit vlídné slovo s cizincem,“ myslí si Vidovićová. Svou zkušenost nabízí i předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček„Být vnímavý, živý a radostný a vytvářet dobrou atmosféru kolem sebe, to je recept jak nezůstat osamělý a zahořklý. Toto máme ve svých rukou. Humor a nadhled je dobrým lékem proti osamocenosti. Takové lidi druzí vyhledávají. Hledají i životní moudrost. Zkrátka, úsměv a hezké slovo je stále ještě zadarmo.“

Na komunální úrovni je možné pozvat seniory do komunitních aktivit, kde se stanou spolupracovníky, nebo přímo jejich realizátory. Aktivity, kurzy i pobyty na prohloubení rodinných i mezigeneračních vztahů celoročně nabízejí Centra pro rodinu.

Letošní Týden pro rodinu slavnostně zahájí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který převzal záštitu, v pondělí 13. května 2024 v 10 hodin ve vestibulu KrÚ Jihomoravského kraje. Součástí zahájení TPR bude i výstava Ovdovění ve stáří zapůjčená ze Slezské univerzity Opava do 31. května.

Zdroj a foto: www.tydenprorodinu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *