Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZábava

Jak nás vidí roboti? FEL ČVUT představí na Signal Festivalu interaktivní světelnou instalaci Forum Robotum

13.–16. 10. 2022 proběhne na několika místech v Praze desátý ročník Signal Festivalu. Poprvé se ho účastní také Fakulta elektrotechnická FEL ČVUT, která otevře dvůr univerzitního kampusu na Karlově náměstí. Představí se instalací Forum Robotum, na jejímž vzniku se podíleli výzkumníci, studenti i externí umělci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní audiovizuální zážitek s interaktivními prvky. Na dvoře fakulty se objeví robotická zoo, která během čtyř večerů přiblíží, jak roboti vnímají své okolí, jak zní jejich magnetické pole a jak v reálném čase reagují na svět kolem sebe. Forum Robotum je příležitost zažít, jak může vypadat společná budoucnost robotů a lidí.

„Bude to opravdu zábava! Uvidíte roboty, kteří se rozsvěcí na základě vašeho pohybu, a skrze vizualizaci dat na plátně pochopíte, jak roboti naopak vidí vás. A možná vůbec poprvé uslyšíte, jak zní magnetické pole kolem nich,“ láká na instalaci Forum Robotum její kurátor Jiří Zemánek z katedry řídicí techniky FEL ČVUT. „Instalace je na první pohled velmi hravá, ale zároveň jsme lidem chtěli ukázat, že roboti budou kolem nás stále častěji a můžou být naši parťáci, ne konkurenti. V populární kultuře se často vykreslují zbytečně negativně,“ dodává dr. Jiří Zemánek s odkazem na sci-fi filmy, které podle něj mohou někdy zbytečně vyvolávat strach z nových technologií.

Nebát se neznámého je poselstvím instalace i podle designéra Ing. arch. Petra Vacka, který stojí za návrhem interaktivních prvků. „Člověk vnímá stroj svými smysly a zkouší, zda jeho jednání vyvolá nějakou odezvu. Tato přirozená lidská schopnost zkoumat vše nové pomocí experimentu vede k pochopení, přijetí a zahnání strachu z neznámého,“ vysvětluje Petr Vacek. Při tvorbě světelných exoskeletů se stejně jako výrobci robotických psů a pavouků inspiroval v anatomii zvířat. „Orgány připevněné na robotech připomínají pestrobarevné krovky brouků či motýlí křídla. Pomocí nich stroje odráží svoji vlastní interpretaci lidského pohybu v jejich blízkosti,“ popisuje navržený mechanismus.

Proměnlivost krovek a přenos toho, co robot vidí, na plátno, podléhá automatizovanému procesu. Samotný pohyb robotů je pak řízen lidskými operátory pomocí bezdrátových ovladačů, které pro instalaci speciálně zprovoznili Ing. Tomáš Rouček z katedry počítačů a Ing. Bedřich Himmel z katedry kybernetiky. Zapojení do kreativního projektu vítají, byť se práce na něm liší od běžných úkolů v laboratoři. „Umění a věda jsou dost rozdílné věci. Bylo příjemné pro změnu nemít pevný cíl, na který se míří,“ vysvětluje Tomáš Rouček.

Výrazná je kromě zrakového vjemu také zvuková složka instalace. „Snímáme elektromagnetické vlnění robotů a převádíme jej do slyšitelného spektra. Využili jsme k tomu snímač z kytary. Samotného mě překvapilo, jak bohatá zvuková krajina se v robotovi skrývá,“ říká režisér instalace MgA. Vojtěch Leischner, doktorand katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT.

Největší výzvou pro tým bylo integrovat všechny prvky instalace do jednoho fungujícího organismu. Ten se kromě samotných robotů skládá z elektromagnetických snímačů, mikrokontrolérů, několika bezdrátových modulů, řízení světel, lidarů (laserových senzorů vzdálenosti), analýzy dat, počítačového vidění a interakce mezi člověkem a počítačem. „Dnešní technologie jsou opravdu velmi komplexní. To, co se na první pohled jeví jako jednoduchá věc, obsahuje na pozadí spoustu různých systémů, sběrnic a protokolů. Jejich propojení je pro vytvoření takové instalace klíčové – přitom se jedná o neviditelnou a mnohdy náročnou práci výzkumníků,“ upozorňuje Jiří Zemánek na nelehký úkol, který před sebou měli.

Do přípravy instalace Forum Robotum se zapojili odborníci z různých odvětví, kteří společně vytvořili dílo oscilující mezi vědou, technologiemi a uměním. Právě interdisciplinarita byla vítanou zkušeností pro celý realizační tým. „Mezioborová spolupráce by měla být standard a ne něco navíc. Všem zúčastněným přináší nové pohledy na jejich vlastní disciplínu i porozumění toho, co obnáší práce ostatních. Rozvíjí to empatii a schopnost komunikovat vlastní nápady,“ hodnotí Vojtěch Leischner přínos účasti FEL ČVUT na Signal Festivalu.

Všechny představené technologie se využívají ve výzkumu na FEL ČVUT a pracuje se s nimi i ve výuce. Setkají se s nimi zejména studenti a studentky bakalářských a magisterských programů Otevřená informatika či Kybernetika a robotika.

Realizační tým
Režisér instalace: MgA. Vojtěch Leischner (katedra počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT)
Autor konceptu: Ing. arch. Petr Vacek
Kurátoři: Ing. Jiří Zemánek, Ph.D. (katedra řídicí techniky FEL ČVUT), MgA. Daniel Burda (Signal Festival)
Produkce: Mgr. Karolína Poliaková (katedra počítačů FEL ČVUT), Jiří Cmunt (Signal Festival)
Koordinátoři robotů: Ing. Tomáš Rouček (katedra počítačů FEL ČVUT), Ing. Bedřich Himmel (katedra kybernetiky FEL ČVUT)

Web Signal Festivalu: https://www.signalfestival.com/instalace/forum-robotum/, foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *